Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΑΡΘΕΝΩΝ

ΜΑΡΘΑΣ, ΜΑΡΙΑΜΝΗΣ, ΜΑΡΙΑΣ, ΕΝΝΑΘΑΣ ΚΑΙ ΘΕΚΛΗΣ

ΣΤΗΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Σάββατο τῆς Διακαινησίμου, 7η Μαΐου 2016

Λαμπρός καί πάνδημος, ὅπως ἁρμόζει στήν πασχάλια περίοδο πού διανύομε, ἦταν ὁ ἑορτασμός τῶν Ἁγίων Πέντε Κανονικῶν Παρθένων, Μάρθας, Μαριάμνης, Μαρίας, Ἐνναθᾶς καί Θέκλης, τό Σάββατο τῆς Διακαινησίμου Ἑβδομάδος, 7η Μαΐου 2016, ἡμέρα κατά τήν ὁποία καθιερώθηκε ἤδη ἀπό πέρυσι νά πανηγυρίζει ὁ φερώνυμος Ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων στήν Ἀργυρούπολη Ρεθύμνου. Πρόκειται γιά παλαιό Ναό πού βρίσκεται σέ τόπο ἐξαιρετικοῦ φυσικοῦ κάλλους καί μεγάλης ἀρχαιολογικῆς σπουδαιότητος, ἀφοῦ περιβάλλεται ἀπό ἀπομεινάρια ταφικῶν μνημείων τῆς ρωμαϊκῆς ἐποχῆς, ἀναγόμενα ἀπό τόν 1ο μ.Χ. αἰῶνα καί ἐντεῦθεν, ἕνα μικρό μόνο μέρος τῶν ὁποίων ἔχει ἀναδείξει ἡ ἀρχαιολογική σκαπάνη.

   Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς τῆς Διακαινησίμου, 6ης Μαΐου 2016, τελέστηκε ὁ Μέγας Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς.

   Τό πρωΐ τοῦ Σαββάτου τῆς Διακαινησίμου, 7ης Μαΐου 2016, πραγματοποιήθηκαν οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας, κατά τίς ὁποῖες χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος. Τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Παν. Ἀρχιμ. Πρόδρομος Ξενάκης, Ὑπογραμματέας τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, καί μαζί του συλλειτούργησαν Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.

   Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Εὐγένιος, ἀπευθυνόμενος στούς προσκυνητές τοῦ Ἱεροῦ σεμνώματος τῶν Ἁγίων Πέντε Παρθένων, εἶπε μεταξύ ἄλλων:

   «Μέσα στό φῶς καί στή χαρά τῆς Ἀνάστασης ἐμεῖς ἐδῶ στήν Ἀργυρούπολη ἑορτάζομε τίς δικές μας Ἁγίες. Καί γιά μία ἀκόμη φορά, πιστοί στό χρέος, ἤλθαμε σήμερα ἐδῶ, στόν δικό τους τόπο, νά τίς τιμήσομε ἀλλά καί νά παραδειγματισθοῦμε ἀπό αὐτές. Χαιρόμαστε γιά τήν παρουσία σας, σᾶς ἐπαινοῦμε, σᾶς εὐλογοῦμε πατρικά καί σᾶς εὐχόμαστε ὅλα τά καλά τοῦ Θεοῦ στή ζωή σας. Ἡ ζωή σας νά εἶναι γεμάτη καθημερινές ἀναστάσεις, νά εἶναι ὁλόκληρη μιά ἀνάσταση.

   Ἔχομε σήμερα τή μεγάλη χαρά, μαζί μέ ὅλους ἐσᾶς, νά ἔχομε καί τόν Ὑπογραμματέα τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τόν ἀγαπητό π. Πρόδρομο, ὁ ὁποῖος σήμερα προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας. Τόν εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδιᾶς γιά τήν παρουσία του ἐδῶ, τήν ὁποία θεωροῦμε τιμή καί εὐλογία.

   Εὐχαριστῶ μέ τήν εὐκαιρία αὐτή, γιά μία ἀκόμη φορά, τόν καλό σας Ἐφημέριο, τόν π. Γεώργιο Λελεδάκη, γιά ὅ,τι κάνει γιά τήν Ἀργυρούπολη. Δόξα τῷ Θεῷ, χαίρομαι γιατί γίνονται πολλά ἔργα σέ αὐτήν τήν Ἐνορία. Στερεώνεται ἤδη τό Κωδωνοστάσιο τοῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ, ἀλλά καί, ἀνταποκρινόμενος στήν δική μου προσωπική ἐπιθυμία, ὁ π. Γεώργιος σήμερα μοῦ ἔδωσε μία μεγάλη χαρά. Νά βλέπω δίπλα στό εἰκόνισμα τῶν Ἁγίων Πέντε Παρθένων καί ἕνα ἄλλο εἰκόνισμα, τῶν Ἁγίων Τεσσάρων προκατόχων μου Ἐπισκόπων Λάππας, Παύλου, Δημητρίου, Ἰωάννου καί Ἐπιφανίου. Τῶν Ἁγίων Ἐπισκόπων πού ἐποίμαναν αὐτήν τήν ἱστορική Ἐπισκοπή, στήν ὁποία σήμερα βρισκόμαστε, καί τῶν ὁποίων τά Ἱερά ὀνόματα ὑπάρχουν καταγεγραμμένα στά Πρακτικά τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, στίς ὁποῖες ἔλαβαν μέρος καί τά ὑπέγραψαν. Χαίρομαι πολύ, γιατί ἔχω συνεννοηθεῖ μέ τόν π. Γεώργιο, ὥστε ἀπό τόν ἑπόμενο χρόνο, πού θά ἀφιερώσομε σέ αὐτούς καί τό ἐγκόλπιο ἡμερολόγιο τῆς Μητροπόλεώς μας, νά ἀρχίσομε νά τούς τιμοῦμε μέ μιά ἰδιαίτερη Ἱερά Ἀκολουθία σέ ἕναν ἀπό τούς Ναούς τῆς Ἀργυρούπολης. Γιά νά ἐκφράζομε ἔτσι τήν εὐγνωμοσύνη μας καί σέ αὐτούς τούς Ἁγίους, πού ἔδωσαν τή μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ στά σπλάγχνα τοῦ λαοῦ Του, τῶν εὐσεβῶν μας προγόνων, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν καί κράτησαν τοῦτα τά μετερίζια τῆς Πίστης καί τοῦ Ὀρθόδοξου Πολιτισμοῦ, τά ὁποῖα διακρατοῦμε σήμερα ἐμεῖς μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ.

   Ἔχετε λοιπόν τό ἱερό προνόμιο, ἐδῶ στήν Ἀργυρούπολη, νά ἔχετε καί τίς Ἁγίες Πέντε Παρθένες καί τούς Ἁγίους Τέσσερις Ἐπισκόπους πρεσβευτές στόν οὐρανό. Καί κυρίως, ἔχετε παραδείγματα γιά νά τούς μοιάσετε. Κάμετέ το πράξη. Καί πρῶτος ἐγώ, πού ἡ ζωή αὐτῶν τῶν Ἁγίων Ἐπισκόπων καί ἡ παρουσία τους στήν Τοπική μας Ἐκκλησία μέ ἐλέγχει καθημερινά».

   Ἀκολούθως, ὁ Σεβ. κ. Εὐγένιος εὐχαρίστησε ὅλους ὅσοι προσῆλθαν στήν Ἱερά Πανήγυρη καί ἐκείνους πού μέ κάθε τρόπο συνυπούργησαν στόν ἑορτασμό τῶν Ἁγίων Πέντε Παρθένων. Εὐχαρίστησε ἰδιαιτέρως τόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας Ἀργυρουπόλεως, Αἰδεσ. Πρωτ. Γεώργιο Λελεδάκη μέ τούς συνεργάτες του, τόν Πρωτοψάλτη καί Καθηγητή Θεολόγο κ. Ἀντώνιο Μιχελουδάκη καί τόν Ἱεροψάλτη κ. Λεωνίδα Δασκαλάκη πού ἔψαλαν κατά τίς Ἱερές Ἀκολουθίες, καθώς καί τόν Αἰδεσ. Πρωτ. Μανοῦσο Βαλέργα, ὁ ὁποῖος ἐδῶ καί πολλά ἔτη κατά τήν ἡμέρα αὐτή τελεῖ Ἁγιασμό καί εὐλογεῖ τά ποίμνια τῶν προβάτων πού κατά τήν παράδοση φέρνουν οἱ βοσκοί τῆς περιοχῆς γιά νά προσφέρουν τό γάλα τους στούς πιστούς.

   Στή συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος ἔδωσε τόν λόγο στόν π. Πρόδρομο, γιά νά ἀπευθύνει λόγους ἀγάπης καί ἀναστάσιμης χαρᾶς στούς προσκυνητές, ὁ ὁποῖος μεταξύ ἄλλων εἶπε:

   «Σεβασμιώτατε, πρό ἡμερῶν εἴχατε τήν εὐγένεια νά μοῦ πεῖτε νά ἔλθω σήμερα ἐδῶ γιά νά ξεκουρασθῶ λίγο. Καί νομίζω ὅτι ὅλοι ἐμεῖς, πού συντρέξαμε σήμερα ἐδῶ ἐξ ἀφορμῆς τῶν Ἁγίων Πέντε Κανονικῶν Παρθένων, αἰσθανόμαστε αὐτήν τήν ἀναψυχή, αὐτήν τήν ξεκούραση τήν πνευματική, μέσα σέ αὐτήν τήν πανδαισία τῆς φύσης πού ἔρχεται καί συναρμόζεται τόσο ὄμορφα μέ τό Πάσχα, ὅπως τό ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας: «Σήμερον ἔαρ μυρίζει, καὶ καινὴ κτίσις χορεύει...». Καί καθ᾿ ὅλη τή διάρκεια τῆς Λειτουργίας ἦταν πραγματικά μιά ζωγραφιά, τήν ὁποία ὁ καλύτερος ζωγράφος θά δυσκολευόταν νά ἀποτυπώσει στόν καμβά τόσο ὄμορφα καί τέλεια. Νά ἀκοῦμε τούς θεσπέσιους ἀναστάσιμους ὕμνους περιπεπλεγμένους μέ τούς ὕμνους τῶν Μαρτύρων μαζί μέ τά κελαϊδίσματα τῶν πτηνῶν καί τά θροΐσματα τῶν φύλλων. Νά βλέπομε τό λογικό ποίμνιο νά ἁγιάζεται καί νά εὐλογεῖται μαζί μέ τό ἄλογο ποίμνιο τῶν προβάτων πού ἦλθαν σήμερα ἐδῶ, κατά τήν παράδοση, γιά νά εὐλογηθοῦν. Νά βλέπομε τελικά μέ τόσο ὄμορφο τρόπο ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας ὅλα τά ἀγκαλιάζει, ὅλα τά ἁγιάζει, σέ ὅλα μοιράζει τή χάρη Της καί ὅλους μᾶς προσκαλεῖ νά εἰσέλθομε σέ αὐτήν τήν ἀναστάσιμη χαρά.

   Οἱ Ἅγιες Πέντε Παρθένες, ὅπως βλέπομε στήν εἰκόνα τους, κρατοῦν στά χέρια τους δυό πράγματα, τόν Σταυρό καί μιά λαμπάδα. Καί μέ αὐτόν τόν τρόπο δίδουν σέ ὅλους μας τό μήνυμα ἀφενός ἡ ζωή μας ὅλη νά εἶναι «μέ τό Σταυρό στό χέρι», ἀκόμη καί ἄν πολλοί τοῦτο τό χλευάζουν καί τό εἰρωνεύονται λέγοντάς το ὑποτιμητικά γιά ἕναν ἄνθρωπο, καί ἀφετέρου νά γίνεται ὁλόκληρη ἡ ζωή μας μιά λαμπάδα. Καί δέν μπορῶ, στό σημεῖο αὐτό, νά μή μνημονεύσω τόν ἀείμνηστο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης Τιμόθεο, ἀπό τήν ἐκδημία τοῦ ὁποίου ἐφέτος συμπληρώνονται δέκα ἔτη, καί τοῦ ὁποίου, Σεβασμιώτατε, ὑπήρξατε πολυτιμότατος συνεργάτης καί συναρωγός στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, πού μέ τόν ποιητικό του λόγο ἔγραφε σέ ἕνα στίχο πολύ ὄμορφα: «Ἄν δέν μπορεῖς νά γίνεις φῶς πού τό σκοτάδι θά διαλύσει, γίνε ἡ φλόγα ἑνός μικροῦ κεριοῦ πού θά θυμίζει ὅτι νίκησε τό φῶς».

   Αὐτό, μέ τήν εὐχή καί τήν εὐλογία σας, Σεβασμιώτατε, εὔχομαι σέ ὅλους τούς εὐλαβεῖς προσκυνητές, συγχαίροντας καί ἐπαινῶντας, διότι διακρατεῖτε τά ζώπυρα τῆς Πίστεως καί τηρεῖτε τίς εὐσεβεῖς παραδόσεις. Καί ὅσο αὐτά τά διαφυλάσσομε στό θησαυροφυλάκιο τῆς καρδιᾶς μας, γερά κλεισμένα ὡς ἱερά καί ὅσια, δέν ἔχομε νά φοβούμαστε τίποτε.

   Σεβασμιώτατε, σᾶς εὐχαριστῶ κατά πάντα καί διά πάντα. Χριστός Ἀνέστη, ἀδελφοί!»

   Στό τέλος, τόν λόγο πῆρε ὁ Ἐφημέριος π. Γεώργιος Λελεδάκης, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε θερμά τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιο γιά τήν πατρική καί εὐλογητική του παρουσία στήν Πανήγυρη τῶν Ἁγίων Πέντε Παρθένων, τόν π. Πρόδρομο Ξενάκη καί ὅλους τούς Κληρικούς, τόν Ἀντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Λελεδάκη καί ὅλους πού παρέστησαν στήν Ἑορτή, καθώς καί αὐτούς οἱ ὁποῖοι ἐκοπίασαν γιά τήν προετοιμασία καί τή διοργάνωσή της.

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες