Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

1824-2014
190 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΤΕΛΕΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΕΘΥΜΝΙΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΑΓΓΕΛΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

 

   Ἀγαπητοί φιλάγιοι ἀδελφοί,

 

   Πρίν ἑ­κα­τόν ἐνενήντα χρό­νι­α ἀ­κρι­βῶς, τήν 28η Ὀ­κτω­βρί­ου 1824, οἱ ῞Α­γι­οι Τέσ­σε­ρεις Νε­ο­μάρ­τυ­ρες τοῦ Ρε­θύ­μνου, ᾿Αγ­γε­λῆς, Γε­ώρ­γι­ος, Μανου­ήλ καί Νι­κό­λα­ος, μέ τήν πί­στη καί τήν ὁ­μο­λο­γί­α, τό ψυ­χι­κό σθέ­νος καί τήν ἀν­δρεί­α τους, ἀ­ψη­φῶν­τας θέλ­γη­τρα καί φό­βη­τρα πού σκο­πό εἶ­χαν νά τούς ἀ­πο­στα­σι­ο­ποι­ή­σουν ἀ­πό τήν πί­στη στόν Θε­άν­θρω­πο Λυ­τρω­τή ᾿Ι­η­σοῦ Χρι­στό, βά­δι­σαν τόν δρό­μο τοῦ χρέ­ους καί τῆς θυ­σί­ας.

περισσότερα

 

ΣΕΠΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΩΝ 190 ΕΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΤΕΛΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Διαβάσετε παρακάτω τό Σεπτό Πατριαρχικό Γράμμα τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιο γιά τίς Ἑορταστικές Ἐκδηλώσεις τῆς ἐπετείου τῶν 190 ἐτῶν ἀπό τή μαρτυρική τελείωση τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων.

 

περισσότερα

 

Η Γ΄ ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ 190 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
23-30 Ὀκτωβρίου 2014

   Μέ πολλή χαρά διαπιστώνομε ὅτι ἔχει καταξιωθεῖ στίς συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί ἔχει γίνει ἀναμενόμενο κάθε χρόνο, ἕνα γεγονός, τό ὁποῖο πραγματοποιήθηκε γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τοῦ τόπου μας τόν Σεπτέμβριο τοῦ ἔτους 2012 μέ ἀφορμή τήν ἱστορική Ἐπίσκεψη τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, στό Ρέθυμνο. Πρόκειται γιά τήν ῎Εκθεση ῾Αγιογραφίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ πλέον ἕνα σημαντικό ἐτήσιο εἰκαστικό θεσμό πού ἀναδεικνύει τό διαχρονικό μεγαλεῖο τῆς ὀρθόδοξης πολιτισμικῆς μας παράδοσης καί δίδει τήν εὐκαιρία στούς σύγχρονους διακόνους τῆς ἱερῆς καί λειτουργικῆς αὐτῆς τέχνης νά κοινωνοῦν τούς καρπούς τῶν κόπων τους μέ τούς πολυάριθμους φιλότεχνους ἐπισκέπτες της.

περισσότερα

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»
Αἴθουσακδηλώσεων Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων
Σάββατο, 25η Ὀκτωβρίου 2014


περισσότερα

 

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΠΤΑΗΜΕΡΕΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 190 ΕΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΤΕΛΕΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΕΘΥΜΝΙΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

Της δημοσιογράφου Βάλιας Πετράκη

 

Με τα Εγκαίνια της Γ΄ Εκθέσεως Αγιογραφίας και Συναυλία από το Μουσικό Σύνολο VAMOS ξεκίνησαν οι επταήμερες εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου για την επέτειο των 190 ετών από τη μαρτυρική θυσία των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων.

περισσότερα

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 190 ΕΤΩΝ

ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΤΕΛΕΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΕΘΥΜΝΙΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Παρασκευή, 24 Ὀκτωβρίου 2014

 

Μέ τήν παρουσία πολλῶν φιλόμουσων, παρά τίς κακές καιρικές συνθῆκες, πραγματοποιήθηκε τό βράδυ τῆς Παρασκευῆς 24ης Ὀκτωβρίου 2014, στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων τῆς πόλεως Ρεθύμνης, ἡ Συ­ναυ­λί­α τῆς Χο­ρω­δί­ας τῆς Σχο­λῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρεθύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου καί Διευθυντοῦ τῆς Σχολῆς κ. Εὐαγγέλου Καπαϊδονάκη.

περισσότερα

 

ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 190 ΕΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΤΕΛΕΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΕΘΥΜΝΙΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο, 25 Ὀκτωβρίου 2014

 

Μέ τήν παρουσία τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.κ. Εὐγενίου, τῆς Ἀντιπεριφερειάρχη Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ρεθύμνης κ. Μαίρης Λιονῆ, τοῦ Δημάρχου Ρεθύμνης κ. Γεωργίου Μαρινάκη, τῶν Ἀρχόντων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Ἐντιμολογ. κ.κ. Νικολάου Ξεξάκη καί Μιχαήλ Τρούλη, καί Κληρικῶν καί Θεολόγων ἀπό ὅλη τήν Κρήτη, πραγματοποιήθηκαν τό πρωί τοῦ Σαββάτου 25ης Ὀκτωβρίου 2014, στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων τῆς πόλεως Ρεθύμνης, οἱ ἐργασίες τῆς Ἡμερίδας τοῦ Παγκρητίου Συνδέσμου Θεολόγων μέ θέμα: «Μαρ­τυ­ρί­ες ἀπό τήν ἱ­στο­ρί­α τῶν Νε­ο­μαρ­τύ­ρων τῆς Ὀρ­θό­δο­ξης Ἐκ­κλη­σί­ας».

περισσότερα

 

ΜΗΝΥΜΑ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»

Διαβάσετε παρακάτω τό Σεπτό Πατριαρχικό Μήνυμα τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ πρός τόν Παγκρήτιο Σύνδεσμο Θεολόγων γιά τήν Ἡμερίδα μέ θέμα: «Μαρ­τυ­ρί­ες ἀπό τήν ἱ­στο­ρί­α τῶν Νε­ο­μαρ­τύ­ρων τῆς Ὀρ­θό­δο­ξης Ἐκ­κλη­σί­ας», ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στό Ρέθυμνο τό Σάββατο 25η Ὀκτωβρίου 2014 ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, στά πλαίσια τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων γιά τήν ἐπέτειο τῶν 190 ἐτῶν ἀπό τή μαρτυρική τελείωση τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων.

περισσότερα

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ.κ. Ε Υ Γ Ε Ν Ι Ο
ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»

 

Διαβάσετε παρακάτω τό Εὐχαριστήριο τοῦ Παγκρητίου Συνδέσμου Θεολόγων πρός τόν Ἐπίσκοπό μας κ. Εὐγένιο γιά τήν φιλοξενία τῆς Ἡμερίδας τοῦ Συνδέσμου μέ θέμα: «Μαρ­τυ­ρί­ες ἀπό τήν ἱ­στο­ρί­α τῶν Νε­ο­μαρ­τύ­ρων τῆς Ὀρ­θό­δο­ξης Ἐκ­κλη­σί­ας», ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στό Ρέθυμνο τό Σάββατο 25η Ὀκτωβρίου 2014, στά πλαίσια τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων γιά τήν ἐπέτειο τῶν 190 ἐτῶν ἀπό τή μαρτυρική τελείωση τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων.

περισσότερα

 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΕΘΥΜΝΙΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΑΓΓΕΛΗ, ΜΑΝΟΥΗΛ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δευτέρα 27 καί Τρίτη 28 Ὀκτωβρίου 2014

  

Μέ λαμπρότητα καί πάνδημη συμμετοχή κλήρου καί λαοῦ ἑορτάσθηκε καί ἐφέτος ἡ ἱερά μνήμη τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Ρεθυμνίων Μαρτύρων, Ἀγγελῆ, Μανουήλ, Γεωργίου καί Νικολάου, 190 ἔτη ἀπό τή μαρτυρική τους τελείωση, τό 1824.

περισσότερα

 

ΕΒΔΟΜΗ ΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 190 ΕΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΤΕΛΕΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΕΘΥΜΝΙΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Τετάρτη, 29 Ὀκτωβρίου 2014

 

Τήν Τετάρτη 29η Ὀκτωβρίου 2014, προτελευταία ἡμέρα τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων γιά τήν ἐπέτειο τῶν 190 ἐτῶν ἀπό τό μαρτύριο τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Ρεθυμνίων Μαρτύρων, πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων ἡ Συναυλία μέ τίτλο: «Τε­τρά­ριθ­μος χορός τῶν Ἁ­γί­ων ὑμνεί­σθω».

περισσότερα

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΠΤΑΗΜΕΡΕΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 190 ΕΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΤΕΛΕΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΕΘΥΜΝΙΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Πέμπτη, 30 Ὀκτωβρίου 2014

 

Τό βράδυ τῆς Πέμπτης 30ῆς Ὀκτωβρίου 2014 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων τῆς πόλεως Ρεθύμνης. Μέ τήν Ἀρχιερατική αὐτή Ἀγρυπνία ἀποδόθηκε ἡ Ἑορτή τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων καί ὁλοκληρώθηκε ἡ ἑβδομάδα τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων γιά τήν ἐπέτειο τῶν 190 ἐτῶν ἀπό τή μαρτυρική τελείωσή τους.

περισσότερα
 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες