Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 190 ΕΤΩΝ

ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΤΕΛΕΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΕΘΥΜΝΙΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Παρασκευή, 24 Ὀκτωβρίου 2014

 

Μέ τήν παρουσία πολλῶν φιλόμουσων, παρά τίς κακές καιρικές συνθῆκες, πραγματοποιήθηκε τό βράδυ τῆς Παρασκευῆς 24ης Ὀκτωβρίου 2014, στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων τῆς πόλεως Ρεθύμνης, ἡ Συ­ναυ­λί­α τῆς Χο­ρω­δί­ας τῆς Σχο­λῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρεθύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου καί Διευθυντοῦ τῆς Σχολῆς κ. Εὐαγγέλου Καπαϊδονάκη.

   Ἔχοντας κάνει σκληρή δουλειά και πολύ καλή προετοιμασία, γεγονός πού ἐπαίνεσε καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, ἡ Χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἀπέδωσε ὕμνους ἀπό τή διπλή, γιά τό Ρέθυμνο, θρησκευτική Ἑορτή τῆς 28ης Ὀκτωβρίου: τῆς Ἁγίας Σκέπης καί τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, Ἀγγελῆ, Γεωργίου, Μανουήλ καί Νικολάου. Τό κατανυκτικό ἄκουσμα καί τό θερμό χειροκρότημα τῶν ἀκροατῶν δικαίωσε τούς κόπους τῶν μελῶν τῆς Χορωδίας, καί ἰδιαιτέρως τοῦ χοράρχη κ. Εὐαγγέλου Καπαϊδονάκη, τήν προσφορά τοῦ ὁποίου στό ἔργο τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας καί στόν πολιτισμό τοῦ Ρεθύμνου ἐξῆρε ὁ Ἐπίσκοπός μας.

   Τήν ἐκδήλωση προλόγισε ὁ Αἰδεσ. Πρωτ. Σωκράτης Ξενικάκης, ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, καλωσορίζοντας τήν Χορωδία καί ἐκφράζοντας τίς εὐχαριστίες τῶν ἐφημερίων καί τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου γιά τήν συμμετοχή της στούς ἑορτασμούς τῆς ἐπετείου τῶν 190 ἐτῶν ἀπό τή μαρτυρική θυσία τῶν Ἁγίων.

   Στή Συναυλία παραβρέθηκαν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Καραχάλιος, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων καί ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν καί φορέων τοῦ Ρεθύμνου.

   Στό τέλος τῆς ἐκδηλώσεως, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Εὐγένιος, εἶπε, μεταξύ ἄλλων, τά ἑξῆς:

   «Γιά μιά ἀκόμη φορά, ἀπόψε, ἡ Χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὑπό τή διεύθυνση τοῦ πολυφίλητου κ. Εὐαγγέλου Καπαϊδονάκη, μᾶς χάρισε, τό πιστεύω, συγκλονιστικές ἐμπειρίες. Προεορτάσαμε τήν Ἑορτή τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων. Ὅλοι μαζί ἀπόψε, ὁ καθένας μέ τό δικό του τρόπο, ἕνωσε τήν ὕπαρξή του στά ὑπέροχα ἀκούσματα πού ἀπέδωσε ἡ Χορωδία καί, ἴσως, ἔγινε ἐπέκτασή της, χωρίς νά τό καταλαβαίνει.

   Αὐτό τό μεγάλο μυστικό γίνεται πράξη μέσα σέ μιά Χορωδία. Καί δέν ξέρω πόσοι ἔχομε συνειδητοποιήσει τί ἐργασία πνευματική ἀπαιτεῖται γιά νά φθάσει κανείς σέ αὐτό τό ἀποτέλεσμα. Τό καταλάβαμε ἀπόψε, πολύ περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά, πώς, γιά νά φθάσουν οἱ ἀκοές μας νά χαίρονται, νά τέρπονται, νά ἐνισχύονται ἀπό αὐτά τά ἀκούσματα, κάποιοι ἄνθρωποι κοπίασαν πολύ. Καί τούς εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδιᾶς.

   Δέν εἶναι τόσο ἁπλό νά γίνει μιά Χορωδία. Προϋποθέτει μιά ἡρωική ἔξοδο ἀπό τό «ἐγώ» γιά νά γίνει «ἐμεῖς» καί νά προσφερθεῖ στήν Ἐκκλησία. Γι’ αὐτό οἱ φωνές γίνονται συμφωνία. Καί γι’ αὐτό παράγεται ἁρμονία, ὅταν συναρμόζονται ἄνθρωποι. Καί αὐτό, ἄν θέλετε, σκεφθεῖτε πώς ἔγινε καί μέ τούς Ἁγίους πού ἑορτάζομε αὐτές τίς ἡμέρες.

   Μιά Χορωδία ἦταν οἱ Τέσσερεις Μάρτυρες. Τέσσερεις ἄνθρωποι πού ἔψαλλαν ἕναν ὕμνο: «Χριστιανοί γεννηθήκαμε καί Χριστιανοί θά πεθάνουμε». Αὐτόν τόν ὕμνο πού ἔψαλλαν διαχρονικά ὅλοι οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες μέσα στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας.

   Μιά Χορωδία ἦταν οἱ Τέσσερεις Μάρτυρες. Καί ὁ ὕμνος τους ξεκίνησε ἀπό τοῦτον τόν τόπο καί ἔφθασε στό Οὐράνιο Θυσιαστήριο.

   Μιά Χορωδία ἦταν οἱ Τέσσερεις Μάρτυρες, πού δέν ἔσφαλε οὔτε γιά ἕνα δευτερόλεπτο καί πού ἡ ἀπόδοση τῶν δικῶν τους ὕμνων ἑνώθηκε τελικά μέ τούς ὕμνους τῶν ἀγγέλων, ὠδή στόν Τρισάγιο Θεό.

   Δόξα τῷ Θεῷ, γι’ αὐτήν τήν χορωδία τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων καί γι’ αὐτήν τήν Χορωδία τῆς Μητροπόλεώς μας πού ἀπολαύσαμε ἀπόψε.

   Δόξα τῷ Θεῷ, γι’ αὐτή τή Σχολή μας πού δίδει αὐτούς τούς καρπούς, πού δίδει Ἱεροψάλτες στά Ἱερά Ἀναλόγια τῶν Ἐνοριῶν καί τῶν Μονῶν μας, πού προσφέρει, μέ τόν ἀκάματο ζῆλο τοῦ κ. Καπαϊδονάκη, τόσα χρόνια τώρα στό Ρέθυμνο πολιτισμό.

   Κε Εὐάγγελε, σᾶς εὐχαριστῶ ἀπό καρδιᾶς, γι’ αὐτό πού εἶσθε καί γι’ αὐτό πού κάνετε στή Σχολή καί τή Χορωδία τῆς Μητροπόλεώς μας. Σᾶς εἶμαι εὐγνώμων, ὅπως καί ὅλοι ὅσοι βρίσκονται ἐδῶ, πού, παρά τίς δύσκολες καιρικές συνθῆκες, ἦλθαν καί γέμισαν τελικά τό Ναό.

   Σᾶς εὐχαριστοῦμε γι’ αὐτό πού μᾶς προσφέρατε ἀπόψε καί γι’ αὐτό πού μᾶς προσφέρετε κάθε φορά. Καί προσευχόμαστε νά σᾶς δίδει ὁ Θεός δύναμη καί ὑγεία, γιά νά συνεχίσετε νά μᾶς δίνετε αὐτές τίς αἰώνιες μαρτυρίες τῆς ὄμορφης συνεργασίας, τῆς ἀληθινῆς συντροφικότητας, πού παράγει πολιτισμό καί κατατίθεται στήν Ἐκκλησία ὡς πολύτιμο θησαύρισμα.

   Σᾶς εὐχαριστοῦμε πού δεχθήκατε ὁλοπρόθυμα νά ἐνταχθεῖτε σέ αὐτές τίς ἑπταήμερες ἑορταστικές ἐκδηλώσεις πού γίνονται ἰδιαίτερα ἐφέτος, μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση τῶν 190 ἐτῶν ἀπό τή μαρτυρική τελείωση τῶν δικῶν μας Ἁγίων, τῶν Ἁγίων Ἀγγελῆ, Γεωργίου, Μανουήλ καί Νικολάου, πού μαρτύρησαν σ’ αὐτόν ἐδῶ τόν τόπο, πού τόν ἁγίασαν καί πού ἁγιάζουν καί ὅλους ἐμᾶς πού προστρέχομε στή χάρη τους καί τούς ζητοῦμε τήν ἀρωγή τους, ἰδιαίτερα σέ τούτους τούς δύσκολους καιρούς.

   Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ σέ ἐσᾶς, σέ ὅλα τά μέλη τῆς Χορωδίας, ἀλλά καί σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους πού προσῆλθαν ἀπόψε ἐδῶ.

   Ἕνα ἰδιαίτερο εὐχαριστῶ καί στόν π. Σωκράτη, πού σᾶς προλόγισε τόσο ὄμορφα, καί στούς πατέρες αὐτοῦ τοῦ Ναοῦ καί στούς δικούς τους συνεργάτες γι’ αὐτό πού ἐπιτελοῦν ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες, στούς ὁποίους, γιά μία ἀκόμη φορά, ζητῶ συγγνώμη, γιατί τούς πίεσα πολύ γιά νά βγοῦν αὐτές οἱ ἐκδηλώσεις. Ἀλλά χωρίς πίεση καί χωρίς στενοχώρια τίποτε ὄμορφο δέν κατορθώνεται σ’ αὐτήν τή ζωή».

   Ὡς ἐπιβράβευση τοῦ ἔργου πού ἐπί σειρά πολλῶν ἐτῶν ἐπιτελεῖ στή Σχολή τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ὁ Ἐπίσκοπός μας προσέφερε στόν κ. Καπαϊδονάκη, ὡς ἐλάχιστο ἀντίδωρο, τόν ἀναμνηστικό γιά τήν ἐπέτειο τῶν 190 χρόνων Σταυρό τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων.

   Οἱ ἐκδηλώσεις συνεχίζονται καθημερινά, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα πού ἔχει ἀνακοινωθεῖ.

 

 

 

 

ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 4 ΜΑΡΤΥΡΩΝ-ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΕΡΟΣ 1ο

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 4 ΜΑΡΤΥΡΩΝ-ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΕΡΟΣ 2ο

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 4 ΜΑΡΤΥΡΩΝ-ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΕΡΟΣ 3ο

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες