Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΕΒΔΟΜΗ ΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 190 ΕΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΤΕΛΕΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΕΘΥΜΝΙΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Τετάρτη, 29 Ὀκτωβρίου 2014

 

Τήν Τετάρτη 29η Ὀκτωβρίου 2014, προτελευταία ἡμέρα τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων γιά τήν ἐπέτειο τῶν 190 ἐτῶν ἀπό τό μαρτύριο τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Ρεθυμνίων Μαρτύρων, πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων ἡ Συναυλία μέ τίτλο: «Τε­τρά­ριθ­μος χορός τῶν Ἁ­γί­ων ὑμνεί­σθω».

   Στό πρῶτο μέρος τῆς Συναυλίας, Ἱ­ε­ρεῖς καί Πρω­το­ψάλ­τες ἀ­πό ὅ­λη τήν Κρή­τη, πού ἔ­χουν δι­α­τε­λέσει Κα­θη­γη­τές Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς στό Μου­σι­κό Σχο­λεῖ­ο Ρε­θύ­μνου, καί ἡ Χορωδία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων παρουσίασαν, ὑ­πό τήν δι­εύ­θυνση τοῦ Πρω­το­ψάλ­του κ. Ἀν­τω­νί­ου Γεβετ­ζῆ, τόν ψηφιακό δίσκο «Ἆ­σμα εὔ­μο­λ­πον», ὁ ὁποῖος εἶχε ἐκδοθεῖ κατά τό παρελθόν ἀπό τήν Ἐνορία τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης καί περιέχει ὕμνους ἀπό τίς κατά καιρούς ἐκδοθεῖσες Ἀκολουθίες τῶν Ἁγίων. Τόν χορό τῶν Ἱεροψαλτῶν συγκρότησαν οἱ: Πρωτ. Βασίλειος Κιάσσος, Γεβετζῆς Ἀντώνιος, Δασκαλάκης Γεώργιος, Δουλουμπέκης Εὐάγγελος, Κακογιαννάκης Ἡρακλῆς, Κανιολάκης Ἰωάννης, Κτιστάκης Μιχαήλ, Μαζωνάκης Σταῦρος, Μαρίνος Σταῦρος, Μεϊμάρη Οὐρανία, Μιχελουδάκης Ἀντώνιος, Μοσχονᾶς Νικόλαος, Μπαγουράκης Στυλιανός, Παπαδοπούλου Νεκταρία, Στεφανάκης Κωνσταντῖνος, Χαλκιαδάκης Γεώργιος, Χαντουμάκης Ἀντώνιος, Χαχλάκης Γεώργιος καί Ψαρουδάκης Γεώργιος. Ἡ παρουσίαση τῶν κειμένων ἔγινε ἀπό τόν κ. Στυλιανό Μπαγουράκη.

   Στό δεύτερο μέρος, μέ τίτλο: «Ἄ­σμα­τα τῆς λευ­τε­ρι­ᾶς», ἡ Χορωδία Παραδοσιακῆς Μουσικῆς «Παῦλος Βλαστός» καί τό Μουσικό Σχῆμα «Ἔναρξις», ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Ἀντωνίου Μιχελουδάκη, ἀπέδωσαν ὕμνους καί παραδοσιακά τραγούδια, προερχόμενα κυρίως ἀπό τό πλούσιο ἀρχεῖο τοῦ μεγάλου Ρεθύμνιου μουσικοῦ καί λαογράφου Παύλου Βλαστοῦ. Τά μέλη τῆς Χορωδίας «Παῦλος Βλαστός» πού ἔλαβαν μέρος στήν Συναυλία εἶναι οἱ: Ἀρχιμ. Ρωμανός Ἀναστασιάδης, Λεωνίδας Δασκαλάκης, Εὐάγγελος Δογάνης, Ἡρακλῆς Κακογιαννάκης, Κωνσταντῖνος Μεργέμογλου, Ἀριστείδης Μιχελουδάκης, Βασίλειος Τριπολιτάκης καί Κωνσταντῖνος Τσαπαρίδης. Ἀπό τό σχῆμα «Ἐναρξις» συμμετεῖχαν οἱ: Πρόδρομος Καραδελόγλου, οὖτι, Δημήτριος Νινίκας, λαοῦτο, Μιχαήλ Παυλάκης, λύρα-τραγοῦδι καί Νίκη Φωτιάδου, κρουστά. Τήν ἐπιμέλεια καί παρουσίαση τῶν κειμένων ἔκανε ἡ κ. Εὔα Περπυράκη, φυσικός καί γραμματέας τῆς Χορωδίας «Παῦλος Βλαστός».

   Στό τέλος τῆς ἐκδηλώσεως, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος ἐξέφρασε, γιά μία ἀκόμη φορά, τήν χαρά καί τήν συγκίνησή του γιά ὅσα γίνονται αὐτές τίς ἡμέρες πρός τιμήν τῶν Μεγάλων Προστατῶν τοῦ Ρεθύμνου, τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων, Ἀγγελῆ, Γεωργίου, Μανουήλ καί Νικολάου, στόν τόπο ποῦ ἁγιάστηκε μέ τό τίμιο αἷμα τους. Καί εὐχαρίστησε θερμά ὅλους ὅσοι συμμετέχουν στούς ἐπετειακούς ἑορτασμούς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ρεθυμνίων.

   Ὁ Ἐπίσκοπός μας ἀπένειμε στόν μουσικολογιώτατο κ. Ἀντώνιο Γεβετζῆ, ἐπί πολλές σειρές ἐτῶν Πρωτοψάλτη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, τιμητική περγαμηνή καί τόν ἀναμνηστικό τῆς ἐπετείου τῶν 190 ἐτῶν Σταυρό τῶν Ἁγίων, ὡς ἀναγνώριση τοῦ ἤθους, τοῦ ἔργου καί τῆς προσφορᾶς του στήν Τοπική Ἐκκλησία. Μέ τήν προτροπή τοῦ Ἐπισκόπου μας, ὁ ἐπί πολλά ἔτη Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων, Αἰδεσ. Πρωτ. Ἰωάννης Σκαλίδης, ὁμίλησε κατάλληλα γιά τίς ἑπταήμερες ἐκδηλώσεις καί τό ἀποτύπωμα πού ἀφήνουν στήν πνευματική ζωή καί τόν πολιτισμό τοῦ Ρεθύμνου.

   Στήν ἐκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ ἄλλων, ὁ Ἐντιμολ. κ. Μιχαήλ Τρούλης, Ἄρχων Ἱερομνήμων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ κ. Πέπη Μπιρλιράκη-Μαμαλάκη, Ἀντιδήμαρχος Ρεθύμνης, ὁ Ἀντισυνταγματάρχης κ. Ἰωάννης Κίντας, Διοικητής τοῦ Τάγματος Ἐθνοφυλακῆς Ρεθύμνης, ὁ Ταξίαρχος ἐ.ἀ. κ. Ἀντώνιος Κωνσταντάκης, Πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ Ρεθύμνης, Κληρικοί καί πολλοί φιλάγιοι καί φιλόμουσοι Ρεθυμνιῶτες.

   Ἀντίτυπα τοῦ ψηφιακοῦ δίσκου «Ἆ­σμα εὔ­μο­λ­πον» προσφέρθηκαν σέ ὅλους τούς παρευρισκομένους.

 

 

 

 

ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

 

«ΤΕΤΡΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΥΜΝΕΙΣΘΩ»_ΜΕΡΟΣ 1ο

«ΤΕΤΡΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΥΜΝΕΙΣΘΩ»_ΜΕΡΟΣ 2ο

«ΤΕΤΡΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΥΜΝΕΙΣΘΩ»_ΜΕΡΟΣ 3ο

«ΤΕΤΡΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΥΜΝΕΙΣΘΩ»_ΜΕΡΟΣ 4ο

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες