Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΕΘΥΜΝΙΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΑΓΓΕΛΗ, ΜΑΝΟΥΗΛ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δευτέρα 27 καί Τρίτη 28 Ὀκτωβρίου 2014

  

Μέ λαμπρότητα καί πάνδημη συμμετοχή κλήρου καί λαοῦ ἑορτάσθηκε καί ἐφέτος ἡ ἱερά μνήμη τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Ρεθυμνίων Μαρτύρων, Ἀγγελῆ, Μανουήλ, Γεωργίου καί Νικολάου, 190 ἔτη ἀπό τή μαρτυρική τους τελείωση, τό 1824.

   Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου καί ἡ εὐλογημένη πόλη τῆς Ρεθύμνης, τά χώματα τῆς ὁποίας ἁγιάσθηκαν μέ τό τίμιο αἷμα τῶν Ἁγίων, ἀπέδωσαν τήν ὀφειλόμενη τιμή καί εὐλάβεια στήν τετράριθμη χορεία τῶν μεγάλων αὐτῶν ἀθλοφόρων τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι, μέ τήν αὐτοθυσία καί τόν ἔνθεο ἡρωισμό τους, πότισαν τό ἀειθαλές δένδρο τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί φούντωσαν τήν ἀειλαμπή φλόγα τῆς Ἐλευθερίας τοῦ Γένους μας. Ὁ μεγαλοπρεπής Ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων, στό κέντρο τοῦ Ρεθύμνου, εὐτρεπίστηκε μέ περισσή φροντίδα, γιά νά ὑποδεχθεῖ φιλόξενα τούς πολυάριθμους προσκυνητές τῶν Τιμίων Καρῶν τῶν Τεσσάρων Μαρτύρων, οἱ ὁποῖες φυλάσσονται σέ αὐτόν καί ἀποτελοῦν τό ἀπροσμάχητο φυλακτήριο τῆς πόλεως, τόν πολυτίμητο θησαυρό καί τό ἀκαταίσχυντο καύχημα τῶν εὐγενῶν καί εὐσεβῶν Ρεθυμνίων.

   Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας 27ης Ὀκτωβρίου 2014 τελέσθηκε ὁ Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, κατά τόν ὁποῖο χοροστάτησε ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίος καί συγχοροστάτησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.κ. Εὐγένιος καί οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Θεουπόλεως κ.κ. Παντελεήμων καί Ἐπιδαύρου κ.κ. Καλλίνικος, τούς ὁποίους πλαισίωσαν πολλοί κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας. Παρέστησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνης, ὁ Ἐντιμολ. κ. Σπυρίδων Λιονάκης, Ἄρχων Νομοφύλαξ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν καί φορέων καί πλῆθος πιστῶν.

   Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Ἐπίσκοπός μας κ. Εὐγένιος προσφώνησε τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης καί τούς Θεοφιλ. Ἐπισκόπους, καλωσορίζοντάς τους στήν πόλη μας καί ἐκφράζοντας τίς θερμές εὐχαριστίες τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ρεθυμνίων γιά τήν τιμητική παρουσία τους στόν ἑορτασμό τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, ἐνῶ τούς προσέφερε, ὡς ἐλάχιστο ἀντίδωρο τῆς ἀγάπης τους, τόν ἀναμνηστικό Σταυρό τῆς Μητροπόλεως γιά τήν ἐπέτειο τῶν 190 ἐτῶν ἀπό τό μαρτύριο τῶν Ἁγίων.

   Τό πρωΐ τῆς Τρίτης 28ης Ὀκτωβρίου 2014, ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς, τελέσθηκαν ὁ Ὄρθρος καί ἡ Πανηγυρική Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία,  κατά τήν ὁποία συλλειτούργησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.κ. Εὐγένιος καί οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Θεουπόλεως κ.κ. Παντελεήμων καί Ἐπιδαύρου κ.κ. Καλλίνικος. Μέ τήν εὐλογία τοῦ Ἐπισκόπου μας, τόν Θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Κύριλλος Διαμαντάκης, Ἀρχιγραμματέας τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη Δοξολογία γιά τήν Ἐθνική Ἐπέτειο, στήν ὁποία παρέστησαν οἱ τοπικές πολιτικές, στρατιωτικές καί ἀστυνομικές Ἀρχές. Τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση ἐξεπροσώπησε ὁ Ἐντιμ. κ. Γρηγόριος Ροκαδάκης, Γενικός Γραμματέας τῆς Ἀποκεντρωμένης Διοικήσεως Κρήτης.

   Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης πραγματοποιήθηκε ὁ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Θεουπόλεως κ.κ. Παντελεήμονος, καί ἡ Λιτάνευση τῶν Τιμίων Καρῶν τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, στήν ὁποία, ἐκτός ἀπό τόν Ἐπίσκοπό μας καί τούς Θεοφιλ. Ἐπισκόπους Θεουπόλεως καί Ἐπιδαύρου, συμμετεῖχαν καί οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος καί Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, συνοδευόμενος ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλό του Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Δαμασκηνό Λιονάκη. Τόν Σεβ. Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναῖο ἐξεπροσώπησε ὁ Πρωτοσύγκελλος Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Καραχάλιος. Στήν Λιτάνευση παρέστησαν οἱ Ἀρχές τοῦ τόπου μας, τιμητικό Ἄγημα τοῦ 547 Α.Τ. Πεζικοῦ, ἡ Μπάντα τοῦ Δήμου Ρεθύμνης, οἱ Ἐθελόντριες καί οἱ Σαμαρεῖτες τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, τό Λύκειο τῶν Ἑλληνίδων, ὁ Ὅμιλος Βρακοφόρων καί ἐκπρόσωποι τῶν Παραδοσιακῶν Συλλόγων τοῦ Ρεθύμνου.

   Μετά τήν ἐπιστροφή τῆς λιτανευτικῆς πομπῆς στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων, ὁ Ἐπίσκοπός μας εὐχαρίστησε θερμά ὅλους ὅσοι συμμετεῖχαν σέ αὐτήν, καί ἰδιαίτερα τούς Ἱεράρχες, πού μέ τήν παρουσία τους λάμπρυναν τήν Πανήγυρη, καί τούς Ἄρχοντες τοῦ τόπου, οἱ ὁποῖοι ἀγαποῦν τήν Ἐκκλησία καί συμπαρίστανται στό ἔργο της.

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΛΙΤΑΝΕΙΑ

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες