Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Βαπτίσεις τελοῦνται καθ’ ὅλον τό ἔτος, πλήν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, καί κατ’ αὐτήν, ἐάν παραστεῖ ἔκτακτη ἀνάγκη. Πρός τοῦτο προσάγεται ἀπαραιτήτως ληξιαρχική πράξη γεννήσεως τοῦ βαπτισθησομένου.

Γιά τή βάπτιση καί τό ὄνομα πού θά δοθεῖ στό παιδί ἀπαιτεῖται ἡ συγκατάθεση τοῦ πατέρα καί τῆς μητέρας.

Ὁ ἀνάδοχος πρέπει νά εἶναι Ὀρθόδοξος χριστιανός. Δέν μπορεῖ νά γίνει ἀνάδοχος ὅποιος δέν εἶναι βαπτισμένος στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Δέν γίνονται ἀνάδοχοι ὅσοι ἔχουν τελέσει πολιτικό γάμο.

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες