Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

 

Ἐν Ρεθύμνῃ, τῇ 9ῃ Ὀκτωβρίου 2013

    

   Ἀγαπητά μου παιδιά,

     Ἀπευθυνόμαστε στήν ἀγάπη σας γιά νά μοιραστοῦμε μαζί σας κάτι πού μᾶς συγκινεῖ ἰδιαίτερα γιατί παρέχει οὐσιαστική προσφορά σέ δύσκολες στιγμές ὁρισμένων συνανθρώπων μας. Πρόκειται γιά τό πολύτιμο ἔργο πού προσφέρει ἡ Ὁμάδα Διάσωσης τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ καί τό Τμῆμα Σαμαρειτῶν Ρεθύμνης.
     Πληροφορηθήκαμε μέ χαρά πώς οἱ ὑπεύθυνοι τῆς Ὁμάδας αὐτῆς προσκαλοῦν κάθε πολίτη νά γίνει ἐθελοντής στό σπουδαῖο κοινωνικό ἔργο πού ἐδῶ καί πολλά χρόνια ἐπιτελοῦν στόν τόπο μας ἀλλά καί σέ ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα. Ἕνα ἔργο κατεξοχήν χριστιανικό καί εὐαγγελικό. Ἕνα ἔργο αὐτοπροσφορᾶς καί αὐτοθυσίας γιά χάρη τοῦ πλησίον. Ἕνα ἔργο πού κάνει καθημερινή πράξη τήν ἀληθινή ἀλληλεγγύη καί τόν γνήσιο ἀλτρουϊσμό.
     Καταθέτομε τήν προσωπική μας μαρτυρία γιά τό εὐλογημένο αὐτό ἔργο τῆς Ὁμάδος Ἐθελοντῶν Σαμαρειτῶν τοῦ τόπου μας τά τρία τελευταῖα χρόνια, πού ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ μᾶς ἔταξε Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ρεθυμνίων. Ἔχομε παρακολουθήσει ἀπό κοντά τήν προσφορά τους, τόν ζῆλο τους, τήν ἀγάπη τους γιά τόν ἐμπερίστατο συνάνθρωπό μας, πού ἀβοήθητος καί ἀφημένος «παρά τήν ὁδόν» ἀναμένει τόν «καλόν Σαμαρείτην» νά ρίξει λάδι καί κρασί στίς πληγές του. Νά ἁπλώσει το χέρι καί νά τόν ἀνορθώσει.

     Ἐκφράζομε τήν πατρική μας εὐαρέσκεια καί εὐλογία, καθώς καί τήν ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη μας στό Τμῆμα Σαμαρειτῶν Ρεθύμνης, διότι, ἐκτός τῶν ἄλλων, ἔχουν σταθεῖ ἀρωγοί καί συνοδοιπόροι καί στό ἔργο τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, παρέχοντας τίς πολύτιμες ὑπηρεσίες τους ὁποτεδήποτε τούς ζητηθεῖ. Παρόντες καί πρόθυμοι συνδιακονητές τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.
     Θεωροῦμε λοιπόν χρέος μας νά ἀπευθυνθοῦμε σέ ἐσᾶς, τά πιστά μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας, καί νά προτρέψομε πατρικά ὅσους μποροῦν καί τό ἐπιθυμοῦν νά ἐγγραφοῦν στήν Σχολή Σαμαρειτῶν καί Διασωστῶν γιά τήν περίοδο 2013-2014. Οἱ ἐγγραφές ἔχουν ἤδη ξεκινήσει καί συνεχίζονται. Τά μαθήματα θά ἀρχίσουν τήν 21η Ὀκτωβρίου 2013. Σύμφωνα μέ τίς ἐπίσημες ἀνακοινώσεις, πού ἤδη ἔχουν δημοσιευθεῖ στόν τοπικό τύπο, «Δικαίωμα ὑποβολῆς γιά τήν Σχολή Σαμαρειτῶν καί Διασωστῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ ἔχουν ἄνδρες καί γυναῖκες, μέ ἔντονη τήν διάθεση ἐθελοντικῆς προσφορᾶς, πού διαμένουν νόμιμα στήν χώρα καί εἶναι ἀπό 18 ἕως 45 ἐτῶν, ὑποχρεωτικά ἀπόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης καί χωρίς προβλήματα ὑγείας πού δέν θά τούς ἐπιτρέψουν νά παρακολουθήσουν τό σύνολο τῆς ἐκπαίδευσης (πρακτικῆς καί θεωρητικῆς). Γιά τήν Σχολή Ἐφήβων Σαμαρειτῶν τό ὅριο ἡλικίας εἶναι ἀπό 12 ἕως 15 ἐτῶν καί ὑποχρεωτικά μαθητές Γυμνασίου».
     Προτρέπομε ὅσους ἀπό ἐσᾶς ἐπιθυμοῦν νά πλαισιώσουν τό σπουδαῖο αὐτό ἔργο, νά ἐγγραφοῦν στήν Σχολή ἐπικοινωνώντας μέ τούς ἁρμοδίους στά γραφεῖα τους στήν Παλαιά Πόλη τοῦ Ρεθύμνου.
     Σᾶς εὐχόμασθε ἀπό καρδιᾶς κάθε εὐλογία τοῦ Μεγάλου Θεοῦ καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στήν ζωή, τίς οἰκογένειές σας και τά καλά σας ἔργα.

 

Μέ ἐγκάρδιες πατρικές εὐχές καί πολλή ἀγάπη

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

 

† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

 


 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΤΩΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΩΝ

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες