Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙ»
ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟY

 

Ἐν Ρεθύμνῃ, 4 Ἀπριλίου 2013

 

Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου. 

 

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί,

Μέσα στό κλίμα τῆς χαρμολύπης τῆς Ἀγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἔχομε τήν χαρά νά προσκαλέσομε τούς πιστούς τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας σέ μία θεατρική παράσταση πού ἑτοίμασε γιά ἐκείνους ἡ ἀγάπη τῆς Θεατρικῆς Ὁμάδας τῆς Συνάξεως τῶν Νέων καί τῶν Φοιτητῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί τήν προσφέρει σέ ὅλους. Ἡ παράσταση αὐτή ἀποτελεῖ  καρπό τῆς σκέψης καί τῆς φιλοκαλίας τοῦ προσφιλοῦς συνεργάτη μας στό ἔργο τῆς διακονίας τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας κ. Γεωργίου Καλογεράκη, δασκάλου, καί ἔρχεται νά παιδαγωγήσει μέ ἕνα ξεχωριστό τρόπο τίς ψυχές τῶν θεατῶν της. Πρόκειται περί μίας θεατρικῆς ἀπόδοσης, ἑνός Δράματος, πού φέρει τόν τίτλο «Τσῆ Παναγιᾶς τό καταλόγι» (σέ δεύτερο σχεδίασμα μετά τήν πρώτη παρουσίασή του), τό ὁποῖο μᾶς χαρίζει τήν λαϊκή ἀπόδοση στή σκηνή τοῦ Θείου Πάθους ἀπό τήν ὀπτική τῆς Παναγίας Μητέρας τοῦ Πάσχοντος Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Παρακαλοῦμε ὅλους νά παρακολουθήσετε τό Δρᾶμα αὐτό, πού βασίζεται στήν ἐκκλησιαστική καί δημοτική μας παράδοση, τήν Κυριακή 14, τήν Δευτέρα 15 καί τήν Τρίτη 16 Ἀπριλίου 2013 καί ὥρα 8.30 μ.μ. στήν αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων τῆς πόλεως Ρεθύμνης. Ἡ εἴσοδος εἶναι ἐλεύθερη σέ ὅσους ἐπιθυμοῦν νά προσέλθουν. Ἡ ἠθική στήριξη τῶν νέων καί τῶν παιδιῶν μας πού ἀποτελοῦν τήν Θεατρική μας Ὁμάδα θά ἀποτελεῖ τήν καλύτερη ἀνταπόδοση στούς κόπους τῆς προετοιμασίας τους. 

Εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων γιά τήν ἀνταπόκρισή σας στήν πρόσκληση αὐτή τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί σᾶς εὐχόμαστε ἀπό καρδιᾶς καλό ὑπόλοιπο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί καλή συμπόρευση πρός τό Ἅγιο Πάσχα.

 

Μέ πατρικές εὐχές καί πολλή ἀγάπη

Ὁ Μητροπολίτης


† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες