Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

 

Ἐν Ρεθύμνῃ, τῇ 24ῃ Σεπτεμβρίου 2014

 

Πρός
Τούς Πανοσ. καί Αἰδεσ. Ἐφημερίους
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.


   

   Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί,

   Μέ τό προτρεπτικό αὐτό Ἐγκύκλιο Σημείωμά μας ἐπιθυμοῦμε νά σᾶς ὑπενθυμίσομε ὅτι τήν Κυριακή Δ΄ Λουκᾶ, ἡ ὁποία ἐφέτος θά εἶναι ἡ 12η Ὀκτωβρίου 2014 καί κατά τήν ὁποία διαβάζεται στήν Ἐκκλησία μας τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς παραβολῆς τοῦ Σπορέως (Λουκ. η΄ 5-15),  θά ἀρχίσει καί πάλι ἡ Κατηχητική περίοδος στίς Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Πολλές φορές ἔχομε τονίσει στήν ἀγάπη σας ὅτι τό Κατηχητικό ἔργο τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας κατέχει πρωτεύουσα θέση στήν ποιμαντική μας συνείδηση καί φροντίδα καί μέ αὐτήν τήν εὐαισθησία πρέπει νά ἀντιμετωπίζεται. Ἰδιαίτερα μάλιστα στήν ἐποχή μας, πού εἶναι ὁ μοναδικός τρόπος νά ἐπικοινωνήσομε μέ τά νέα παιδιά τῆς Ἐκκλησίας, νά τά ἀκούσομε, νά τά βοηθήσομε στίς πνευματικές τους ἀναζητήσεις, νά ἀπαντήσομε στά ἐρωτήματά τους καί νά τά παιδαγωγήσομε μέ τίς ἀρχές τῆς πίστης μας.

 Ἔχομε μεγάλη εὐθύνη ὡς διάκονοι τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ νά ἀναλάβομε μέ ἐπιμέλεια τό ἔργο αὐτό ἀξιοποιώντας ὅλα ἐκεῖνα τά μέσα πού θά μᾶς βοηθήσουν στήν ἐπιτέλεσή του.

Μέ ἀγωνία καί πολλή πατρική ἀγάπη σᾶς προτρέπομε νά κάνετε ὅ,τι εἶναι δυνατόν γιά νά προσφέρετε στά παιδιά τῆς Ἐκκλησίας «ῥήματα ζωῆς αἰωνίου» στό Κατηχητικό. Σᾶς παρακαλῶ, μέ τόν δικό σας τρόπο, νά ἀναδείξετε τήν ἀξία καί τή θέση του, γιά νά ἀρθοῦν οἱ προκαταλήψεις πού ἴσως ὑπάρχουν γι’ αὐτό. Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι, παρά τίς πολλές δυσκολίες, δέν θά ἀμελήσετε τό σπουδαῖο αὐτό ἔργο καί σᾶς προτρέπομε κατά τήν ἁγιογραφική προτροπή:  «Ἔργον ποιήσατε εὐαγγελιστοῦ» (πρβλ. Β΄ Τιμ. δ΄, 5).

Εὐχόμαστε πατρικά νά εὐλογήσει ὁ Θεός ὅλες τίς καλές προσπάθειες πού καταβάλλετε στό μέγα θέμα τῆς Κατηχήσεως τῶν παιδιῶν μας, γιά νά χαιρόμαστε ὅλοι μαζί τό ἐπιτελούμενο στίς Ἐνορίες μας Κατηχητικό ἔργο.

 

Μέ ἐγκάρδιες πατρικές εὐχές καί πολλή ἀγάπη

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

 

† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες