Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΙΔ. ΕΦΗΜΕΡΙΟΥΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΕΡΙ  ΤΗΣ  ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ

ΤΗΣ Α.Θ.Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

 

Πρός

τούς Πανοσ. Ἡγουμένους τῶν Ἱερῶν Μονῶν

καί τούς Αἰδεσιμ. Ἐφημερίους τῶν Ἐνοριῶν

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου

Ἕδρας αὐτῶν.

 

Ἀγαπητοί πατέρες καί ἀδελφοί,

       Μέ πολλή χαρά σᾶς πληροφοροῦμε καί ἐγγράφως ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας θά ἔχει τήν μεγάλη τιμή καί εὐλογία νά ὑποδεχθεῖ τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ, τήν 2α  καί 3η Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., κατόπιν τῆς ἀποδοχῆς ἀπό μέρους Του τῆς σχετικῆς προσκλήσεώς μας. Τό γεγονός τοῦτο τῆς ἐπίσημης Ἐπισκέψεως τοῦ Πατριάρχου μας στή Μητρόπολή μας  θά καταστεῖ ἱστορικό καί θά ἀποτελέσει πηγή χαρᾶς καί εὐλογίας γιά τόν Τόπο καί ὅλους ἐμᾶς.

    Ἡ ὑποδοχή τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου μας ἔχει ὁρισθεῖ στίς 6.30 μ.μ. τῆς Κυριακῆς, 2ας Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. στήν πλατεία τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου, τῆς πόλεως τοῦ Ρεθύμνου, ἀπ’ ὅπου θά ἐκκινήσει λιτανευτική πομπή πρός τόν Ἱερό Μητροπολιτικό μας Ναό γιά τήν ἐπίσημη δοξολογία.

      Ἡ συμμετοχή ὅλων τῶν ἱερέων μας, μέ τά ἐκκλησιαστικά συμβούλια τῶν Ἐνοριῶν, τούς συνεργάτες καί τούς ἐνορίτες σας θεωρεῖται ἀπαραίτητη καί δεδομένη, ὥστε νά τιμηθεῖ ὡς ἁρμόζει ὀ Ὑψηλός Ἐπισκέπτης μας. Γι’ αὐτό καί παρακαλοῦμε ἀπό τώρα νά προετοιμάζεσθε γιά νά ἐνημερώσετε καί νά διευκολύνετε ὅσους περισσότερους ἀνθρώπους μπορεῖτε νά παραστοῦν στήν ὑποδοχή.

      Αὐτονόητος θεωρεῖται, ὅπως προκύπτει ἀπό τά παραπάνω, ἡ συμμετοχή ὅλου τοῦ ἱεροῦ μας κλήρου στό μεγάλο τοῦτο γεγονός, γι’ αὐτό καί σᾶς ἐφιστοῦμε τήν προσοχή καί παραγγέλομε ὅπως μή ὁρισθοῦν Μυστήρια εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς  2ας Σεπτεμβρίου, παρεκτός εἰδικῶν περιπτώσεων γιά τίς ὁποῖες δέν μπορεῖ νά γίνει διαφορετικά καί κατόπιν σχετικῆς ἀδείας τῆς Μητροπόλεώς μας πρός ἐσᾶς.

      Προσεχῶς θά ἀποσταλοῦν μέ νεώτερη ἐγκύκλιό μας οἱ λεπτομέρειες τοῦ προγράμματος τῆς Ἐπισκέψεως τοῦ Παναγιωτάτου καθώς καί οἱ λεπτομέρειες τῆς προσωπικῆς συμμετοχῆς καί παρουσίας ὅλων σας τόσο στήν ὑποδοχή, ὅσο καί σέ ὅλους τούς χώρους τούς ὁποίους θά ἐπισκεφθεῖ ὁ Παναγιώτατος.

       Ἀναμένομε τήν ἀνταπόκρισή σας κατά τά ἀνωτέρω καί διατελοῦμε,

Μέ πατρικές εὐχές
Ὁ Μητροπολίτης


† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες