Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΝΟΝ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

 

Πρός

Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Θά θέλαμε νά σᾶς ἐνημερώσομε καί νά μοιρασθοῦμε μαζί σας ἕνα θέμα πού ἀπασχολεῖ ἐμᾶς προσωπικά, ὅπως καί ὅλους ἐσᾶς, ἰδιαίτερα ἔντονα τό χρονικό αὐτό διάστημα. Τό πρόβλημα τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, τό ὁποῖο καθημερινά φέρνει στήν πόρτα τῆς Ἐκκλησίας μας πολλούς ἀνθρώπους πού στεροῦνται ἀκόμα καί τά ἀπολύτως ἀπαραίτητα. Τό γεγονός αὐτό δέν μπορεῖ νά μᾶς ἀφήνει ἀδιάφορους γιά τούς δοκιμαζόμενους ἀδερφούς μας. Καταβάλλουμε σοβαρές προσπάθειες γιά νά ἔχομε τήν δυνατότητα νά στεκόμαστε δίπλα τους καί νά κάνομε κυριολεκτικά ὅ,τι καλύτερο μποροῦμε. Χρήματα  γιά τήν κάλυψη ὅλων τῶν ἀναγκῶν τῶν ἐμπερίστατων ἀδελφῶν μας δέν διαθέτομε ἀπεριόριστα, ἀλλά ὅπως κατ’ ἐπανάληψιν ἔχομε τονίσει εὐκαίρως ἀκαίρως, ἀκόμη καί ἄν δέν μπορεῖς νά δίνεις πάντως μπορεῖς νά δίνεσαι, νά δίνεις τήν ὕπαρξή σου γιά νά ἀνακουφίσεις τόν ἀδελφό πού χρειάζεται τήν συμπαράστασή σου, τό χαμόγελό σου, τόν καλό σου λόγο καί ὄχι ἀπαραίτητα τά χρήματά σου. Αὐτός εἶναι ὁ ἀληθινός πλοῦτος μας. Ὄχι ἡ δῆθεν «ἀμύθητη ἐκκλησιαστική περιουσία», ἀλλά ἡ διάθεση προσφορᾶς ἀνυπόκριτης καί χωρίς διακρίσεις ἀγάπης τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας πρός ὅλους πού τήν ζητοῦν. Δόξα τῷ Θεῷ εἴμαστε πλούσιοι, θά ἔλεγα ἀκόμη περισσότερο εἴμαστε πάμπλουτοι, στήν Τοπική μας Ἐκκλησία ἀπό αἰσθήματα ἀγάπης πρός τούς ἀδελφούς μας τούς ἐλαχίστους καί ἐπιθυμῶ μέ πολλή συγκίνηση νά σᾶς εὐχαριστήσω καί νά σᾶς συγχαρῶ γιά αὐτό. Γιατί τό ἔχετε ἀποδείξει μέ μύριους τρόπους.

Μέ τίς δικές σας δωρεές καί χωρίς κανένα ἄλλο πόρο ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας διά τοῦ Φιλόπτωχου Ταμείου της διέθεσε τό περασμένο ἔτος στούς ἀνθρώπους τοῦ τόπου μας πού εἶχαν ἀνάγκη τό ποσό τῶν πενήντα ἕξι χιλιάδων (56.000) εὐρώ γιά φάρμακα, παιδικές τροφές, φοιτητικά ἐπιδόματα, στέγη, ἀκόμη καί γιά λογαριασμούς ἠλεκτρικοῦ ρεύματος καί νεροῦ τούς ὁποίους οἱ ἄνθρωποι ἀδυνατοῦσαν νά ἐξοφλήσουν. Παράλληλα διένειμε πενῆντα τρεῖς (53) τόνους τροφίμων, ἀλλά καί ρουχισμό. Βασική πηγή ἐσόδων γιά τά παραπάνω ἦταν ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης πού ἀπέδωσε τό περασμένο ἔτος τό χρηματικό ποσό τῶν 29.800 εὐρώ, τά ὁποῖα συγκεντρώθηκαν ἀποκλειστικά μέ τήν δική σας συμπαράσταση καί ἀγάπη, γιά τήν ὁποία σᾶς εὐγνωμονοῦμε.

Πιστεύομε ὅτι καί ἐφέτος θά γίνει κάτι ἀνάλογο, θά ἔχομε τήν ἀρωγή σας γιά νά μποροῦμε νά ἀνταποκρινόμαστε στίς ὁλοένα αὐξανόμενες ἀνάγκες πού ζητοῦν νά καλυφθοῦν ἀπό τά φιλανθρωπικά μας αἰσθήματα. Καθορίσαμε ὁ καθιερωμένος Ἔρανος τῆς Ἀγάπης νά πραγματοποιηθεῖ στίς ἐνορίες τῆς ὑπαίθρου τῆς Μητροπόλεώς μας τήν Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2012 καί στίς ἐνορίες τῆς πόλεως τοῦ Ρεθύμνου τήν Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012. Παρακαλῶ πολύ νά συνδράμετε μέ ὅλες σας τίς δυνάμεις τό ἔργο αὐτό σέ συνεργασία μέ τόν ὑπεύθυνο του Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Μητροπόλεώς μας π. Γεώργιο Γαλεράκη.

Ἡ ἀνταπόκριση τῆς ἀγάπης σας στό κάλεσμα τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας γιά τήν συνδρομή καί τήν ἐνίσχυση τοῦ  Ἐράνου μας εἶναι ἰδιαίτερα σημαντική, ἐλπιδοφόρα καί ἐνθαρρυντική γιά ἐμᾶς, ἀφοῦ γνωρίζομε καλά ὅτι ἡ προσφορά σας καί ἐφέτος θά εἶναι ἀπό τό ὑστέρημα καί ὄχι ἀπό τό περίσσευμά σας. Τελικά ὅμως αὐτό εἶναι πού ἔχει τήν ἀξία, ἀλλά καί πού δίδει τήν χαρά ὄχι μόνο στούς δέκτες ἀλλά προπάντων στούς πομπούς τῆς ἀγάπης, ὅλους ἐσᾶς πού συμμερίζεσθε τήν ἀγωνία ἀλλά καί τίς σκέψεις αὐτές τοῦ Ἐπισκόπου σας.

Ἐκ τῶν προτέρων Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ γιά τήν ἀγαθή Σας προαίρεση, τό ἄνοιγμα τῆς καρδιᾶς Σας καί τούς κόπους τῆς ἀγάπης Σας, καί Σᾶς εὔχομαι καλή συνέχεια στήν Τεσσαρακοστή καί καλά Χριστούγεννα.

Σᾶς ἀσπάζομαι μέ πατρική ἀγάπη.

Μέ πατρικές εὐχές
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες