Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

Ἐγκύκλιος
Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.  Εὐγενίου
τήν Κυριακήν τῶν Βαΐων

 

Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο,
τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες
καί τόν εὐσεβῆ λαό
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου

Ἀγαπητοί Πατέρες καί ἀδελφοί,

Κάθε χρόνο αὐτές τίς ἡμέρες τῆς μεγάλης θυσίας τοῦ Λυτρωτοῦ μας Χριστοῦ ἡ καρδιά μας καί ἡ σκέψη μας, καθώς συμπορεύονται μέ τόν Ἐσταυρωμένο στό Πάθος Του γιά νά μπορέσουν νά χαροῦν καί νά ἑορτάσουν θεοπρεπῶς τήν Ἀνάστασή Του, συμπορεύονται ταυτόχρονα καί μέ τήν ἐσταυρωμένη Μητέρα μας Ἐκκλησία, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἀναγνωρίζοντας τίς θυσίες Της καί τά μαρτύριά Της γιά νά διακονεῖται τό Γένος τῶν ὅπου γῆς Ὀρθοδόξων.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, ἡ ἱστορική Ἐπαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, ὅπως γνωρίζετε, ἔχει καθιερώσει νά περιάγεται δίσκος σέ ὅλους τούς Ναούς μας, τό προϊόν τοῦ ὁποίου ἀποστέλλεται, ὡς ἀποστολοπαράδοτη λογία, γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ πολυσχιδοῦς ἔργου καί τῶν μεγάλων ἀναγκῶν του. Ἔτσι, καί μέ τήν ὁλοπρόθυμη προσφορά μας αὐτή, ἐκφράζομε τήν ἀγάπη, τό σεβασμό καί τήν ἀφοσίωσή μας στόν Οἰκουμενικό Θρόνο καί ἐρχόμαστε, στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων μας, ἀρωγοί στό γνωστό καί καταξιωμένο πανορθόδοξο καί διαχριστιανικό ἔργο του.

Ἰδιαίτερα ἐφέτος,  νοερά βρισκόμαστε ὅλοι στίς αὐλές τοῦ Πατριαρχείου μας, καθώς προετοιμάζεται αὐτές τίς ἡμέρες γιά τίς μεγάλες τελετές τῆς παρασκευῆς καί καθαγιάσεως τοῦ Ἁγίου Μύρου, πού γίνονται κάθε δέκα περίπου χρόνια. Θά ἔχομε τήν ἰδιαίτερη εὐλογία μάλιστα προσωπικά νά μετάσχομε, κατόπιν προσκλήσεως τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μας κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, σέ αὐτές τίς τελετές τήν προσεχῆ Μεγάλη Τετάρτη καί Μεγάλη Πέμπτη, ἐκπροσωπώντας τή Μητρόπολή μας, προσκομίζοντας τήν εὐλάβεια καί τόν βαθύτατο σεβασμό τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς ποιμνίου μας καί ἀποκομίζοντας τήν εὐλογία καί τόν ἁγιασμό πρός ὅλους σας, προγευόμενοι ὅσων θά κομίσει ἡ εὐλογητή αὐτοπρόσωπη παρουσία τοῦ Πατρός καί Πατριάρχου μας στίς 2 καί 3 τοῦ προσεχοῦς Σεπτεμβρίου στήν Μητρόπολή μας.

Παρακαλοῦμε πολύ, μέ ὅλη μας τήν πατρική ἀγάπη, νά προσφέρετε ὅ,τι μπορεῖτε γιά τό μεγάλο αὐτό σκοπό, γνωρίζοντας ὅτι ἰδιαίτερα ἐφέτος οἱ δυσκολίες ὅλων μας εἶναι πολλές καί πλέον ἡ ἀγάπη μας ἐκφράζεται ἀπό τό ὑστέρημά μας πρός ὅλους καί ὅλα πού τήν χρειάζονται.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδίας καί εὐχόμαστε ὁ «ἐρχόμενος ἐπί τό ἐκούσιον Πάθος» γιά τή δική μας καί μόνο σωτηρία Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, νά μᾶς ἀξιώσει νά διέλθομε τίς ἡμέρες αὐτές ὅπως προτρέπει ἡ Ἐκκλησία μας, νά κατανοήσομε τό νόημά τους, νά λάβομε τά μηνύματά τους καί νά ζήσομε κάθε  στιγμή τους προσευχητικά. Νά ἀξιωθοῦμε νά συγχαροῦμε τήν Ἀνάσταση ὡς ἀφετηρία, ἐχέγγυο καί προοπτική τῆς προσωπικῆς μας ἀναστάσεως καί τῆς αἰώνιας ζωῆς πού μᾶς ἀναμένει κατά τήν ἀψευδῆ ἐπαγγελία τοῦ Λυτρωτοῦ μας.

Καλή συμπόρευση στήν Ὁδό τοῦ Μαρτυρίου τοῦ Χριστοῦ μας καί καλό τερματισμό στό ξέφωτο τῆς ἐλπίδας καί τῆς χαρᾶς τῆς Ἀναστάσεώς Του.

Σᾶς ἀσπάζομαι μέ πατρική ἀγάπη καί ἐγκάρδιες εὐχές
Ὁ Ἐπίσκοπός σας 

† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες