Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

3 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟN  ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε σήμερα Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012 και περί ώρα 18:30 η διήμερη επίσκεψη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Το Ρέθυμνο είχε τη μεγάλη τιμή και χαρά να φιλοξενήσει τη Σεπτή Κορυφή της Ορθοδοξίας, να λάβει σε καιρούς χαλεπούς και δύσκολους την Ευλογία Του Παναγιωτάτου και να ευεργετηθεί από τους Θεολογικούς και Παρηγορητικούς λόγους του Προκαθημένου της Ορθοδοξίας.

Η ιστορική επίσκεψη συνεχίστηκε σήμερα το πρωί με πρώτο σταθμό την Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης. Μετά την υποδοχή ακολούθησαν  προσφωνήσεις από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Ευγένιο και την Καθηγουμένη, Οσιωτάτη Μοναχή Θέκλα.

Στην προσφώνηση του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος είπε τα εξής:

« Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Ὁ πρῶτος σταθμός τῆς Πατριαρχικῆς Σας πορείας στήν  Ἱερά Μητρόπολή μας κατά τήν σημερινή ἡμέρα εἶναι ἡ ἱστορική αὐτή Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Εἰρήνης Ρεθύμνου, εἰς τήν ὁποίαν Σᾶς ὑποδεχόμεθα μέ ἀνεκλάλητη συγκίνηση, δοξολογῶντας τό Ὄνομα τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς χαρίζει καί αὐτήν τήν πνευματική χαρά.

Ἡ Ἱερά αὐτή Μονή, πρίν εἴκοσι ἔτη εἶχε τήν μεγάλη εὐλογία νά ὑποδεχθεῖ γιά πρώτη φορά τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη, Ἐσᾶς Παναγιώτατε. Ὁ μακαριστός λόγιος καί φιλίστωρ Μητροπολίτης Θεόδωρος εὐλογήθηκε νά Σᾶς προσφωνήσει τότε ἐδῶ καί μέ τό μοναδικό του χάρισμα νά Σᾱς πεῖ γιά τήν μεγάλη ἱστορία καί τήν διαχρονική προσφορά τῆς Μονῆς αὐτῆς στόν Τόπο καί τούς ἀνθρώπους του, στήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης γενικώτερα.

Δέν θά τά ἐπαναλάβω. Θά πῶ μόνον τοῦτο. Πώς ἡ Μονή αὐτή παράλληλα μέ τόν κυρίως σκοπό της, λειτούργησε ἐντός της καί Ἱεροδιδασκαλεῖο. Προσέφερε πολλά, ἀκόμη καί στήν ἵδρυση τῶν ἐκπαιδευτηρίων τοῦ Ρεθύμνου, μέ τήν ἐκποίηση μεγάλου μέρους τῆς περιουσίας της. Ἀνταποκρινόμενη μάλιστα στήν Πατριαρχική παρότρυνση τοῦ προκατόχου τῆς Παναγιότητός Σας Πατριάρχου Γερμανοῦ τοῦ Δ΄ (1-6-1843) δώρισε στά σχολεῖα τοῦ Ρεθύμνου τό ἥμισυ ἐκ τῶν ἐσόδων της, ὅπως ἔχει καταγραφεῖ στό βιβλίο τοῦ Σοκολώφ «Ἡ Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως κατά τό ΙΘ΄ αἰῶνα» (σελ. 579).

Σύν τῷ χρόνῳ, ὅμως ὑπέκυψε στήν ἐγκατάλειψη καί τήν φθορά. Ἔτσι τήν βρῆκε ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Θεόδωρος, ὁ ὁποῖος διακρινόταν γιά τήν εὐαισθησία του στά μνημεῖα καί τήν ἱστορία τους καί ὁραματίστηκε τόν ἐκ βάθρων ἀνακαινισμό της.  Ὁ Θεός καί ἡ Ἁγία ἐπιβράβευσαν τήν πίστη του καί σύντομα εἶδε τό ὅραμά του νά γίνεται πράξη, μέ τήν βοήθεια ἀρχόντων καί λαοῦ.  Ἡ Μονή αὐτή, εὐγνωμονοῦσα, δίδει ἀνάπαυση στόν ἱερό της περίβολο στά λείψανα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Θεοδώρου, τοῦ ἀνακαινιστῆ καί δευτέρου κτήτορά της, ὁ ὁποῖος πολύ τήν ἀγάπησε καί πολλά τῆς προσέφερε, ὅπως καί σέ ὅλη τήν Τοπική μας Ἐκκλησία.

Ἡ ἀναστήλωση τῆς Μονῆς, ἕνα θαυμαστό γεγονός, προκάλεσε  ὄχι μόνο τό ἐνδιαφέρον, ἀλλά καί τήν βράβευσή της μέ τό ἐτήσιο Εὐρωπαϊκό Βραβεῖο διατήρησης καί ἀνακαίνισης ἀρχιτεκτονικῶν μνημείων Europa Nostra στίς 2 Ἀπριλίου 1995. Δι’ εὐχῶν Σας, ἀπό τήν πρώτη ἐπίσκεψη τῆς Παναγιότητός Σας καί ἑξῆς αὐξάνει καί προκόπτει πνευματικά ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίας Εἰρήνης, δίδει στήν Τοπική μας Ἐκκλησία τήν καλή μαρτυρία τῆς μοναχικῆς πολιτείας καί ὡς φάρος τηλαυγής φωτίζει τήν πνευματική πορεία τῶν πιστῶν.

Παναγιώτατε,

Ἐνθυμοῦμαι αὐτήν τήν ἱερή στιγμή ἐκεῖνο τό ὁποῖον μέ ἐνάργεια ἡ Παναγιότητά Σας κατέγραψε εἰς τό βιβλίο «Συνάντηση μέ τό Μυστήριο», ὅτι «τά ἀνδρικά καί τά γυναικεῖα μοναστήρια ὑπῆρξαν ἀνέκαθεν τόποι ἔντονης προσευχῆς καί ὁδοδεῖκτες πνευματικοῦ προσανατολισμοῦ.......Τά Μοναστήρια, ἐκ παραδόσεως, λειτουργοῦσαν ὡς κέντρα πνευματικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ καί ἀναψυχῆς. Ἐν γῇ ἐρήμῳ καί ἀβάτῳ καί ἀνύδρῳ, τά Μοναστήρια συνεχίζουν νά προσφέρουν φιλοξενία καί φιλανθρωπία σέ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι καταφεύγουν ἐκεῖ κεκοπιακότες ἐκ τῆς ὁδοιπορίας. Καί ὄντως τό κάνουν. Κατεξοχήν μέσα ἀπό τήν ἡσυχία τῆς προσευχῆς, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ σπόρο τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί πηγή ὅλων τῶν ἀρετῶν, ἄθλημα ἴσως πολύ εὐγενέστερο, ἀκόμη καί τῆς ἐλεημοσύνης καί ὁποιασδήποτε ἄλλης ἀσκήσεως». Αὐτό ταπεινά καταθέτω στήν Παναγιότητά Σας, ὅτι, γίνεται καθημερινή πράξη στήν ἱερή αὐτή μοναστική μάνδρα.

Παρακαλῶ πολύ, Παναγιώτατε, νά ἐπιδαψιλεύσετε τήν Πατρική εὐχή καί τήν Πατριαρχική Σας εὐλογία στή Γερόντισσα Θέκλα καί τήν συνοδεία της, τήν εὐλογημένη αὐτή ἀδελφότητα, ἡ ὁποία ἀγωνίζεται, ἀλλά καί στηρίζει πνευματικά πολλούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι καταφεύγουν στήν Ἁγία Εἰρήνη ἐπιζητῶντας τήν εἰρήνη, ἐπιζητῶντας ἀναστροφή μέ εἰρηνικές ψυχές γιά νά εἰρηνεύσουν κοντά τους τίς ὑπάρξεις τους.

Θά Σᾶς παρακαλέσω ἀκόμη, ἀφοῦ ἀνάψετε ἕνα κερί ἐκεῖ πού ἀναπαύεται ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Θεόδωρος, νά μᾶς δώσετε τήν χαρά τοῦ ἐγκαινισμοῦ τῶν νέων ἐργαστηρίων τῆς Μονῆς, τῶν χώρων ὅπου οἱ ἀδελφές θεραπεύουν, μέ ὀρθόδοξη φιλοκαλία, τίς ἱερές τέχνες τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὑφαντουργίας, τῆς ἱερορραπτικῆς καί τῆς ἁγιογραφίας, πρός δόξαν Θεοῦ. Καί πάλιν καλῶς ὡρίσατε Παναγιώτατε Δέσποτα!

Πολλά καί θεοτίμητα τά ἔτη Σας!»

Ευχαριστήρια ήταν η αντιφώνηση της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος ακολούθως εγκαινίασε τα νέα εργαστήρια εκκλησιαστικής υφαντουργίας, ιερορραπτικής καί αγιογραφίας της Ιεράς Μονής.

Στη συνέχεια η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στην Αντιπεριφεριάρχη Ρεθύμνου  κ. Μαρία Λιονή στο μέγαρο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, όπου παρατέθηκε Δεξίωση προς τιμήν Του.

Ακολούθως ο Παναγιώτατος περπάτησε στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, περιηγήθηκε στα μνημεία της, προσκύνησε στον Ιερό Ναό της Κυρίας των Αγγέλων και ξεναγήθηκε στις αίθουσες του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου της πόλης από την Πρόεδρος του κ. Φαλή Βογιατζάκη.

Το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε η επίσημη  εκδήλωση του Δήμου Ρεθύμνου προς τιμήν της Α.Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου στο “Σπίτι του Πολιτισμού” κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε εκτενής αναφορά στο πολυσχιδές έργο και στην Ευλογημένη Ποιμαντορία Του στο Θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως. Ο Δήμαρχος Ρεθύμνου κ. Γεώργιος Μαρινάκης προσέφερε ως αναμνηστικά δώρα στον Υψηλό Επισκέπτη χρυσό αντίγραφο του «συμπλέγματος των δελφινιών», του συμβόλου της πόλης, καθώς και αντίγραφο του γνωστού αναγεννησιακού πίνακα «Civitas Rethymnae».

Μετά το πέρας της εκδήλωσης ο Παναγιώτατος εγκαινίασε την έκθεση Αγιογραφίας των Αγιογράφων της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου στις αίθουσες του πρώτου ορόφου του ίδιου κτηρίου, η οποία και συνδιοργανώνεται τις τελευταίες ημέρες από την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και τον Δήμο Ρεθύμνου προς Τιμήν Του.

Στη συνέχεια ο Παναγιώτατος αναχώρησε για την Ιερά Μονή Σωτήρος Χριστού Κουμπέ με ενδιάμεσο σταθμό το Κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου, όπου τέλεσε Τρισάγιο στην μνήμη του αοιδίμου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρού Ανθίμου.

Ακολούθως η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος και η συνοδεία του αφίχθησαν στην Ιερά Μονή Σωτήρος Χριστού Κουμπέ. Μετά τις προσφωνήσεις που έγιναν από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Ευγένιο και την Καθηγουμένη Οσιωτάτη Μοναχή Πανσέμνη, θερμή ήταν και πάλι η αντιφώνηση του Παναγιωτάτου, ο οποίος ακολούθως εγκαινίασε την ανακαινισθείσα αίθουσα μνήμης του αοιδίμου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρού Τίτου.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ευγένιος κατά την προσφώνηση του στην Ιερά Μονή Σωτήρος Χριστού Κουμπέ είπε τα εξής:

«Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Μέ ἀνεκλάλητη χαρά, βαθύτατο σεβασμό καί τιμή, Σᾶς ὑποδέχομαι, ὡς ὁ ταπεινός Ἐπίσκοπος «τῆς ἐνταῦθα παροικούσης Ἐκκλησίας», στήν Ἱερά Μονή τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ Κουμπέ.

Ἡ Μονή αὐτή ἔχει σήμερα τήν ἰδιαίτερη εὐλογία, γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία της, νά ὑποδέχεται Οἰκουμενικό Πατριάρχη. Χαίρεται πολύ ἡ Γερόντισσα Πανσέμνη καί ἡ καλή συνοδεία της καί εὐχαριστεῖ τόν Θεό γι’ αὐτήν τήν μεγάλη τιμή καί πνευματική χαρά πού τῆς προσγίνεται.

Δοξάζω καί ἐγώ Παναγιώτατε προσωπικά τόν Κύριο καί Θεό μας καί καυχῶμαι ἐν Κυρίῳ καί γιά τοῦτο τό Μοναστήρι καί τήν εὐλογημένη Ἀδελφότητά του, ὅπως καί γιά ὅλα τά ἱστορικά Μοναστικά Ἐνδιαιτήματα τῆς εὐλογημένης ἐκκλησιαστικῆς Ἐπαρχίας μας.

Ὁ Μοναχισμός μας, ἔστω καί ὀλιγάριθμος, καί σήμερα, ὅπως καί πάντοτε, καταθέτει τήν μαρτυρία του στόν σύγχρονο κόσμο, μαρτυρία ἐλπίδος καί ζωῆς. Ὁμιλεῖ μέ τήν σιωπή του, ἀποτελεῖ μιά «σιωπῶσα παραίνεση» γιά τόν κόσμο καί περιμένει ὑπομονητικά στούς ἱερούς χώρους τῆς ἀσκήσεως του νά «ἀναπαύσει»,  κατά τήν ἡσυχαστική ὁρολογία, τούς κουρασμένους ἀπό τήν χωρίς Χριστό ζωή ἀνθρώπους, ἀπευθύνοντάς τους τό Κυριακό «Δεῦτε πρός μέ πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι κἀγώ ἀναπαύσω ἡμᾶς».

Αὐτή ἦταν ἡ ἐπιθυμία τοῦ ἀνακαινιστοῦ τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς Μονῆς, τοῦ Ἁγιορείτου Ἱερομονάχου Νέστορος Βασσάλου, νά λειτουργεῖ ἀνακαινιστικά καί μεταμορφωτικά, ὡς ἄλλο Θαβώρειον ὄρος, τούτη ἡ Μονή. Αὐτή ἦταν καί ἡ προτροπή στίς ἀδελφές τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου τῆς ταπεινότητός μου Μητροπολίτου Τίτου, ἡ εὐχή τοῦ ὁποίου περισκέπει πάντοτε τήν Ἱερά Μονή τοῦ Κουμπέ, ἀφοῦ σέ αὐτήν ἔβρισκε ἀνάπαυση καί ὁ ἴδιος.  Θά Σᾶς παρακαλέσω ἀμέσως μετά, «εἰς μνημόσυνον αἰώνιον» νά ἐγκαινιάσετε τήν μόλις ἀνακαινισθεῖσα αἴθουσα, ἡ ὁποία φιλοξενεῖ ἐνθυμήματα τῆς εὐλογημένης διαβάσεώς του ἀπό τήν τοπική μας Ἐκκλησία, τά ὁποῖα, ἡ καλή μοναδική ἀδελφή του προσέφερε στήν Μονή.

Παναγιώτατε. Εὐχηθεῖτε γιά τήν συνέχιση τῆς, διά τῆς μοναχικῆς ταπεινώσεως, ὑψοποιοῦ πορείας καί μαρτυρίας καί τῆς Μονῆς αὐτῆς. Εὐχηθεῖτε νά συνεχίσει νά δίδει ταπεινά καί ἀθόρυβα τό μήνυμα τῆς μοναχικῆς πολιτείας στό διάβα τῶν χρόνων, ὅπως τό μοναχικό ἦθος ἀπαιτεῖ καί ἡ παράδοση τοῦ μοναχισμοῦ ἐπιτάσσει, ὅπως Ἐσεῖς μᾶς διδάξατε μέ ἐκείνη τήν ἀλησμόνητη καί ἱστορική ὁμιλία Σας στήν Διπλή Σύναξη στήν Ἱερά Κοινότητα, τήν ὁποία εἶχα τήν μεγίστη εὐλογία νά ἀκούσω «ἰδίοις ὠσίν». Καί πάλιν καλῶς ἤλθατε.»

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

Με τις δέουσες τιμές και χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες έγινε δεκτός στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αρκαδίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. Πλήθος πιστών είχε κατακλύσει την Ιστορική Μονή για  να υποδεχθεί τη Σεπτή Κορυφή της Ορθοδοξίας και να ζήσει από κοντά τις μεγάλες στιγμές της επισκέψεως Του.
Ο Παναγιώτατος έφτασε γύρω στις δυόμιση μετά το μεσημέρι συνοδευόμενος από ιππείς τοπικού Ιππικού Ομίλου. Αμέσως σχηματίστηκε πομπή, η οποία κατέληξε στο Καθολικό της Μονής, όπου τελέστηκε Πατριαρχική Δοξολογία. Ακολούθησαν οι προσφωνήσεις του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου και του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Παν. Αρχιμ. του Οικουμενικού Θρόνου κ. Ανθίμου.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Ευγένιος υποδεχόμενος τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην Ιστορική Μονή Αρκαδίου είπε τα εξής:

«Παναγιώτατε,

Σήμερα, συγκλονίζεται γιά μία ἀκόμη φορά στήν ἱστορία του ὁ ἱερός καί πανσεβάσμιος αὐτός τόπος. Αὐτήν τήν φορά συγκλονίζεται ἡ Μονή Ἀρκαδίου ἀπό τήν ὑψηλή παρουσία τῆς Παναγιότητός Σας.  Τήν παρουσία τοῦ Πατρός καί Ἐπισκόπου της, γιά δεύτερη φορά μετά ἀπό ἐκείνη τοῦ ἔτους 1992.  Ἐσεῖς, ὁ Σεπτός Προκαθήμενος τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί Ἡγούμενος τῆς Ἐκκλησίας τῶν τοῦ Χριστοῦ πενήτων, εἶσθε ὁ Ἡγούμενος καί Ἐπίσκοπος καί Αὐτῆς τῆς Μονῆς. Τό ὄνομα τῆς Παναγιότητός Σας μνημονεύεται ἀδιάλλειπτα στίς τελούμενες ἐδῶ ἱερές ἀκολουθίες, ἀφοῦ  ἡ Μονή, ἀπό παλαιά τιμήθηκε μέ τήν ἀξία τοῦ Πατριαρχικοῦ Σταυροπηγίου καί αὐτήν τήν ἀξία μέ ἐγκαύχηση τίμησε στό πέρασμα τῶν αἰώνων.

Γι’ αὐτό χαίρεται σήμερα καί σκιρτᾶ ἀπό χαρά ἡ Ἀδελφότητά της στή θέα τοῦ γλυκυτάτου Προσώπου τῆς Παναγιότητός Σας καί ἀναμένει τίς εὐχές καί εὐλογίες, ἀλλά καί τίς συμβουλές καί παροτρύνσεις Σας, ὡς πολύτιμους ἀρωγούς στόν πνευματικό της ἀγῶνα. Ἐδῶ, σ’ αὐτήν τήν μοναχική μάνδρα, ἡ ὁποία ὑπῆρξε πάντοτε τό­πος προσευχῆς, ἀσκήσεως, ἐργασίας καί φιλαν­θρωπίας, πνευματικό φυτώριο τῶν γραμ­μάτων, τῶν ἐπιστημῶν καί τῶν τεχνῶν. Ἐδῶ πού λειτουργοῦσε ἐργαστήριο ἀντιγραφῆς χειρογράφων, σχολεῖο, κέντρο χρυσοκεντητικῆς, τά ἔργα τοῦ ὁποίου φανερώνουν τό μεγαλεῖο τῆς πολυποίκιλης προσφορᾶς της. Ἡ ἵδρυση τῆς Μονῆς αὐτῆς τοποθετεῖται στήν δεύτερη Bυζαντινή περίοδο (961-1204) ἤ στά πρῶτα χρόνια τῆς Bενετοκρατίας στήν Kρήτη.

Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι ὁ πρῶτος Μητροπολίτης Kρήτης, ὁ Nεόφυτος Πατελλάρος, τόν ὁποῖο ἐξέλεξε ἡ Μητέρα Ἐκκλησία μετά τήν ἀποκατάσταση τῆς Ἱεραρχίας στήν Κρήτη, ἦταν ἀδελφός της. Ἐκεῖνος, κατά τό 1654, παραχώρησε μέ ἰδιόχειρο γράμμα του ἕξι Μοναστήρια στόν Προκάτοχο τῆς Παναγιότητός Σας, Οἰκουμενικό Πατριάρχη Ἰωαννίκιο τό Β’, γιά νά γίνουν Πατριαρχικά Σταυροπήγια, μεταξύ τῶν ὁποίων ἡ Ἱερά Μονή Ἀρκαδίου καί ἡ Ἱερά Μονή Ἀρσανίου, τήν ὁποία θά ἐπισκεφθεῖτε, ἐπισφραγίζοντας τήν εὐλογητή ἐπίσκεψή Σας στή Μητρόπολή μας.

Ἡ πνευματική προσφορά τῆς Μονῆς Ἀρκαδίου ὑπῆρξε μεγάλη καί ἀδιαμφισβήτητη ἀπό ὅποια θέση τήν ἔταξε ἡ ἱστορική πορεία της μέ τίς ἐναλλαγές της, «διά δόξης καί ἀτιμίας, διά δυσφημίας καί εὐφημίας (Β΄ Κορ.)». Γι’ αὐτό καί ἀναδείχθηκε Μνημεῖο πνευματικῆς ἐλευθερίας, Μνημεῖο εἰρήνης, Μνημεῖο δικαιοσύνης, Μνημεῖο ἐναντίον κάθε μορφῆς μισαλλοδοξίας καί φανατισμοῦ. Αὐτό κατανοοῦν ἀλλά καί λαμβάνουν ὡς μήνυμα ζωῆς οἱ πολυάριθμοι προσκυνητές της, οἱ ὁποῖοι ἀπ’ ὅλα τά μήκη καί τά πλάτη τῆς γῆς προσέρχονται ἐδῶ καθημερινά.

Παναγιώτατε,

Ἡ ἀνακήρυξη τῆς Μονῆς αὐτῆς, πρίν ἀπό λίγα χρόνια, σέ εὐρωπαϊκό μνημεῖο Ἐλευθερίας καί Πολιτισμοῦ, καθώς καί ἡ ἔναρξη συστηματικῶν ἐργασιῶν γιά τήν ἀναστήλωσή της, τήν συντήρηση καί διαφύλαξη τῶν ἱερῶν κειμηλίων της, ἀλλά καί ἡ λειτουργία της ὡς κατεξοχήν τόπου ἡσυχασμοῦ, ἀδιάλειπτης προσευχῆς καί θείας λατρείας, ἀποτελεῖ τήν καλύτερη δικαίωση στή μακρόχρονη ἱστορική πορεία καί μαρτυρία της. Αὐτό τό ἔργο μέ τήν εὐχή Σας συνεχίζομε, ἀκολουθῶντας τό παράδειγμα τῶν μακαριστῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, οἱ ὁποῖοι μέ αὐταπάρνηση διακόνησαν τήν τοπική Ἐκκλησία.

Στό Mουσεῖο τῆς Μονῆς, τίς ἀνακαινισθεῖσες αἴθουσες τοῦ ὁποίου μετ’ ὀλίγον θά Σᾶς παρακαλέσω νά ἐγκαινιάσετε, θά  μπορεῖ ὁ ἐπισκέπτης, μετά τήν ὁλοκλήρωσή του, γιά τήν ὁποία εὐγενικά θά συμβάλλει ἡ Περιφέρεια Κρήτης, νά δεῖ πολλά ἀπό τά κειμήλια πού διασώθηκαν καί νά λάβει πεῖρα τῆς ἱστορικῆς της διαδρομῆς, ὅπως χαρακτηριστικά ἔχει καταγραφεῖ μέ τούτη τή φράση ἑνός συγγραφέα, τήν ὁποία κρίνω σκόπιμο νά ἐπαναλάβω.

 «Καί καθένας πού ἔρχεται ἐδῶ νά προσκυνήσει, νά χορταίνει καί νά προβληματίζεται ἀπό τήν ἀνείπωτη ἱστορία τοῦ μοναστηριοῦ καί νά καθαγιάζεται ἀπό τή ῥοή τῆς θείας χάριτος, πού θά τρέχει ἀπό τήν κορυφή τοῦ ὄρους τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς καί νά φεύγει ἡγιασμένος, μέ καινούριο φρόνημα καί πίστη ἀκραιφνῆ καί τοῦτο τό πνευματικό σέμνωμα, τό ἡρωϊκό Ἀρκάδι θά γίνεται συνεχῶς ὁ μέγας καί ἀνυπέρβλητος διδάσκαλος τῆς οἰκουμένης. Μέσα ἀπό τ’ ἅγιο Μοναστήρι, ἀνέβλυσε νερό ζωντανό καί ὅταν ἔρχεσαι νά προσκυνήσεις, ἀκοῦς τήν ἀδιάκοπη ῥοή του καί νιώθεις στά κατάβαθα τῆς ψυχῆς σου τή δροσιά καί τήν εὐλογία του. Τό ἁγιασμένο αὐτό νερό ῥέει ἀσταμάτητα στό ἅγιο Βῆμα καί τά κράσπεδα τοῦ Ναοῦ, στά μπαρουτοκαπνισμένα κελιά, στά κλάουστρα καί τά μεσοκούμια, στήν πυριτιδαποθήκη καί τόν περίβολο. Μά εἶναι πολύ πιό κάτω ἀπό τήν ἐπιφάνεια οἱ σωληνώσεις καί οἱ πηγές. Καί πρέπει νά σκύψεις βαθειά, νά βάλεις τ’ αὐτί σου στή γῆ νά ἀκροασθεῖς, γιά ν’ ἀκούσεις τή ῥοή του καί νά δροσισθεῖς στό φοβερό καύσωνα τούτου τοῦ αἰῶνα, τοῦ ἀπαταιῶνα.

Αὐτός ὁ ἱερός τόπος, μιλεῖ σέ ὅλα τά μεγέθη τῆς ζωῆς, στίς κορυφές καί τά βάθη, στούς Ἕλληνες καί τούς ξένους, στούς φλογισμένους ἀνθρώπους καί τούς ἀδιάφορους, στούς πιστούς καί τούς ἄπιστους, τούς πατριῶτες καί τούς δειλούς. Ὅλους τούς ἀφυπνίζει καί τούς προβληματίζει. Τράπεζα μυστική καί ἁγιασμένο ψαλτήρι καλεῖται σήμερα νά ἀνάψει ὅλων τίς καρδιές καί νά δώσει σέ ὅλο τόν κόσμο ἄπλετο καί ἀνέσπερο φῶς».

Αὐτό, Παναγιώτατε, σᾶς παρακαλῶ, πιστεύοντας βαθύτατα στίς θεοπειθεῖς εὐχές Σας, νά εὐχηθεῖτε σήμερα γιά τοῦτο τό Μοναστήρι. Νά συνεχίζει νά εἶναι μιά ἀναμμένη δάδα πού θά σκορπᾶ φῶς γιά νά φωτίζει τά σκοτάδια τοῦ κόσμου. Καί ἀκόμη κάτι. Εὐχηθεῖτε, παρακαλῶ, σέ ὅλους μας, πού διακονοῦμε ἀνάξια τοῦτο τό μετερίζι τῆς πνευματικῆς ἀρχοντιᾶς καί τῆς Ὀρθόδοξης ἐλευθερίας, νά σκύβομε πάντα μέ ταπείνωση καί νά λαμβάνομε τό μήνυμα τοῦ μοναχισμοῦ, τό εὔγλωττο μήνυμα τῆς σιωπῆς του, γιά νά τό μεταδίδομε στούς πονεμένους καί τούς διψασμένους πού πληθαίνουν γύρω μας καθημερινά.

Καί πάλιν Σᾶς εὐχαριστῶ μέ εὐγνωμοσύνη καί καταθέτω στόν θεοδόξαστο θρόνο τῆς Παναγιότητός Σας τά αἰσθήματα τῆς υἱικῆς ἀφοσιώσεως τοῦ Ἐπισκόπου τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ, ἰδιαίτερα δέ τῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς αὐτῆς, ὁ ὁποῖος ἀμέσως τώρα θά προσφωνήσει τήν Παναγιότητά Σας.»

Ιστορικής σημασίας ήταν η Αντιφώνηση της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος εξέφρασε το αμέριστο ενδιαφέρον Του για την ιστορική συνέχεια της Μονής και τη στήριξη Του  στη μοναστική της αδελφότητα.

Μετά το πέρας της Δοξολογίας η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος ανακηρύχθηκε Επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου Ρεθυμνίων Αττικής «Το Αρκάδι» μετά την προσφώνηση του Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου κ. Γεωργίου Βλατάκη.

Το πρόγραμμα συνεχίσθηκε με τα εγκαίνια των ανακαινισθεισών αιθουσών του νέου Μουσείου του Αρκαδίου και ολοκληρώθηκε με την παράθεση αποχαιρετιστήριου γεύματος στην τράπεζα της Μονής.

Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος κατά το αποχαιρετιστήριο Γεύμα προς τιμήν της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αρκαδίου, είπε τα εξής:

«Παναγιώτατε,

«Ἡ τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες», ἔγραφε ὁ Ἅγιος Μέγας προκάτοχος τῆς Παναγιότητός Σας, ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, καί καλοῦσε ὄχι εἰς ἀπόλαυσιν ὑλικῶν τροφῶν ἀλλά «εἰς ἑστίασιν πνευματικήν» τούς πιστούς «ἐν τῇ εὐσήμῳ ἡμέρᾳ τῆς ἐγέρσεως» τοῦ Χριστοῦ. Τοῦτο, ἐπιτρέψατε μου, νά ἐπαναλάβω αὐτήν τήν ὥρα στούς ἐκλεκτούς συνδαιτυμόνες καί νά πῶ, πώς ἡ Τράπεζα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρκαδίου γέμει σήμερα, ὄχι ἐξ ἐδεσμάτων ἀλλά ἐξ αἰσθημάτων χαρᾶς καί εὐλαβείας, καθώς τήν εὐλογεῖ ὁ Πατέρας καί ὄντως καθηγούμενος Αὐτῆς, ὁ ἄγγελος τῆς εἰρήνης, ὁ εὐαγγελιστής τοῦ λόγου τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας καί τῶν εὐσεβῶν παραδόσεων τοῦ Γένους τῶν Ὀρθοδόξων, οἱ ὁποῖες διακρατοῦνται καί διαφυλάσσονται στά ἅγια τῶν ἁγίων τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας.

 Ὅλοι οἱ συνδαιτυμόνες γευόμαστε τήν πνευματική τροφή πού μᾶς παρέχει ἡ ἀναστροφή μέ τόν καλό οἰκοδεσπότη, Ἐκεῖνον πού ἀτενίζομε στήν κεφαλή τῆς τραπέζης, τήν Παναγιότητά Σας. Καί πλήρεις ἀπό  συγκίνηση ψελλίζομε τό κατάλληλο γιά αὐτήν τήν ἱερή στιγμή «Κύκλῳ τῆς τραπέζης σου ὡς στελέχη βλέπων τά ἔκγονά σου, χαῖρε εὐφραίνου προσάγων ταῦτα τῷ Χριστῷ Ποιμενάρχα».

Ἐπιθυμῶ ἐκ κέντρου καρδίας νά Σᾶς εὐχαριστήσω γιά μία ἀκόμη φορά γιά τήν ἔλευσή Σας στήν Ἱερά Μητρόπολή μας. Δώσατε φῶς, χαρά καί ἐλπίδα στό πλήρωμά της καί στήν καρδιά τοῦ ταπεινοῦ Ἐπισκόπου της, ὁ ὁποῖος πολλές φορές γεύθηκε τούς καρπούς τῆς πατρικῆς Σας ἀγάπης. Σᾶς εὐχαριστοῦμε μέ εὐγνωμοσύνη, καθώς καί τά μέλη τῆς τιμίας Συνοδείας Σας, ὅπως εὐχαριστοῦμε καί τόν Ἀρχιεπίσκοπό μας καί τούς ἀδελφούς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς πού βρίσκονται μαζί μας.

Σᾶς διαβεβαιώνομε γιά τήν ἀγάπη, τό σεβασμό καί τή συναντίληψή μας στό Σεπτό Πρόσωπό Σας καί τό μεγαλόπνοο ἔργο Σας. Πάντοτε εἴμαστε συνοδοιπόροι στούς ἐλπιδοφόρους Πατριαρχικούς Σας βηματισμούς, ἐπιθυμοῦμε νά γινόμαστε συγκυρηναῖοι στήν ἄρση τοῦ Σταυροῦ Σας, καί ὁλοπρόθυμα, ὅσο οἱ πενιχρές δυνάμεις μας τό ἐπιτρέπουν,  δροσίζομε μέ τήν δρόσο τῆς προσευχῆς μας τόν καύσωνα τῆς τόσον ὑψηλῆς καί εὐθυνοφόρου Πατριαρχικῆς Σας ἀποστολῆς.

Γνωρίζομε καλά πώς ἡ ζωή τοῦ Πατριάρχου μας εἶναι ἕνας ἀδιάκοπος ἱερός Νιπτήρας. Περιεζωσμένος τό λέντιον τῆς ταπεινώσεως νίπτει τούς πόδας κεκοπιακότων, καταπονουμένων, ἀπογοητευμένων, συχνά καί ἀγνωμώνων. Παρακαλοῦμε Παναγιώτατε, νά μᾶς δίδετε τήν χαρά νά Σᾶς διακονοῦμε εἰς τό ἱερό τοῦτο ἔργο.

Παρακαλοῦμε νά εὔχεσθε γιά ὅλους ἐμᾶς, γιά τό ἱστορικό Πατριαρχικό καί Σταυροπηγιακό αὐτό Μοναστήρι καί τήν ἀδελφότητά του, καί γιά ὅλες τίς μοναχικές μας ἀδελφότητες, γιά τόν Ἱερό κλῆρο τούς ἄρχοντες καί τόν εὐγενῆ λαό τῆς Μητροπόλεώς μας,  τήν λυχνία τῆς ὁποίας κρατοῦμε ἄσβεστη μέ τήν δύναμη πού μᾶς δίδει ὁ Θεός, ἀνανεώνοντας καθημερινά τό ἔλαιον της ἀπό τήν ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων. Ἡ Μητρόπολή μας, τό διακηρύσσομε διαρκῶς, εἶναι Ἐπαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἀναπόσπαστο μέλος τοῦ Σώματος τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας, κλῆμα τῆς ἀμπέλου της. Ἔχει τήν ἀναφορά της σέ Αὐτήν καί τόν Προκαθήμενο τῆς ἀγάπης καί τῆς πίστεως, τόν σεπτό οἰακοστρόφο Της, Ἐσᾶς Παναγιώτατε. Μνημονεύοντας καθημερινά τοῦ ὀνόματος τῆς Παναγιότητός Σας διακηρύσσομε τήν ἑνότητά μας μέ τήν καλλιέλαιον τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας καί ὁμολογοῦμε ὅτι αἰσθανόμαστε ἀσφαλεῖς στήν στοργική ἀγκαλιά Της. Γιά ὅλους ἐμᾶς, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο εἶναι τό σύμβολο τῆς Ὀρθοδόξου ταυτότητάς μας.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τήν εὐλογητή παρουσία Σας σήμερα, γιά τήν ἀνταπόκριση Σας στήν ταπεινή μας πρόσκληση. Γνωρίζομε ὅτι Σᾶς κουράσαμε, καί μάλιστα πολύ,  ἀλλά καί Ἐσεῖς γνωρίζετε καλά καί αὐτό σᾶς δίδει ἀντοχές καί δύναμη, ὅτι ὁ κόπος τοῦ Πατέρα εἶναι αὐτός πού παρέχει τροφή στά παιδιά του. Ὁ Πατέρας συχνά δέν τρώει γιά νά φάγουν ἐκεῖνα, ἀγρυπνεῖ γιά νά ἀναπαυθοῦν ἐκεῖνα, κι ἄν χρειαστεῖ «ὥσπερ πελεκάν τιτρώσκει τήν πλευράν του» γι’ αὐτά. Σᾶς εὐχαριστοῦμε πού ἐχθές καί σήμερα τό κάνετε ἀφειδώλευτα καί ὁ Πατρικός Σας ρόλος βρῆκε χίλιους τρόπους νά ἐκφρασθεῖ καί ἡ πατρική Σας ἀγάπη μύριους τρόπους νά ἐκδηλωθεῖ.

Ἐμεῖς ἐδῶ θά ζοῦμε πλέον καί θά τρεφόμαστε πνευματικά μέ τίς ἀγαθές ἀναμνήσεις τῆς Ἐπισκέψεώς Σας, θά εὐχαριστοῦμε καί θά δοξάζομε τόν Θεό καί γι’αὐτήν τήν εὐλογία καί θά ἀναμένομε ξανά τόν ἐρχομό τοῦ Πατέρα στό σπίτι τῶν παιδιῶν Του καί δυό φορές σπίτι Του.

Προσωπικά Σᾶς εὐχαριστῶ γιά ὅλα ὅσα μᾶς πρόσφερε ἡ ἀγάπη Σας, ἰδιαίτερα ὅμως γιά τά θυρανοίξια τοῦ Παρεκκλησίου τοῦ Ἐπισκοπείου. Ἐξομολογοῦμαι δημοσίως πώς βαθύτατα συγκινήθηκα ὅταν διάβασα στό βιβλίο Σας «Συνάντηση μέ τό μυστήριο» (σελ. 54) τήν ἑξῆς φράση «Κάθε βράδυ καθώς κλείνω τήν πόρτα τοῦ γραφείου μου, δέν ἀφήνω πίσω τούς ἀνθρώπους καί τά ζητήματα πού ἀντιμετώπισα κατά τήν διάρκεια τῆς ἡμέρας. Τούς φέρνω μαζί μου, μέσα στήν καρδιά μου, στό μικρό πατριαρχικό παρεκκλήσιο, ὅπου ὅλοι καί ὅλα προσφέρονται ἐν προσευχῇ κατά τήν διάρκεια τοῦ Ἀποδείπνου, μέ τό ὁποῖο κλείνει ἡ μέρα. Τό παρεκκλήσιο εἶναι ἕνα μικρό καταφύγιο ἀπό τήν καθημερινή πλημμύρα τῶν προβλημάτων, μία λαμπρή εὐκαιρία νά ἀναλογιστοῦμε τά θαύματα τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀγαπᾶ ἔτσι ὅπως εἴμαστε. Τί περισσότερο θά μποροῦσα νά ζητήσω. Τί καλύτερο θά μποροῦσα ποτέ νά κάνω.». Καί πάλι εὐχαριστῶ καί ὑπόσχομαι ὅτι ἐκεῖ μέσα  προσευχητικά θά προσπαθῶ νά ἀνταποδίδω στά ἄπειρα χεύματα τῆς ἀγάπης Σας.

Παναγιώτατε, ἀναχωρώντας ἀπό τήν Μητρόπολή μας γιά τίς αὐλές τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, γιά τόν τόπο τῆς θυσιαστικῆς διακονίας καί μαρτυρίας Σας,  παρακαλῶ πολύ νά λησμονήσετε, τούς κόπους, στούς ὁποίους σᾶς ὑποβάλαμε, νά συγχωρήσετε τήν ἁπλότητα, τά λάθη καί τίς πολλές παραλείψεις μας.

Παρακαλῶ ἀκόμη πολύ, νά μᾶς δώσετε τήν εὐχή Σας γιά νά συνεχίζομε ὑπ

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες