Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ

Ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, εἶναι Ἐπαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἀναπόσπαστο μέλος τοῦ Σώματος τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας, κλῆμα τῆς ἀμπέλου της. Ἔχει τήν ἀναφορά της σέ Αὐτήν καί τόν Προκαθήμενο τῆς ἀγάπης καί τῆς πίστεως, τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο,τοῦ ὁποίου τήν εὐλογητή παρουσία ἀνάμεσα μας ζήσαμε καί χαρήκαμε πρίν λίγες ἡμέρες.

Ἐκεῖνος ἀνταποκρίθηκε στήν ταπεινή μας πρόσκληση καί ἦλθε κοντά μας καί μᾶς ἔδωσε  ἀφειδώλευτα πολλή ἀγάπη, ἐλπίδα, καί αἰσιοδοξία. Κατά τίς δύο ἀλησμόνητες καί ἱστορικές πλέον ἡμέρες τῆς Ἐπισκέψεως Τοῦ Πατριάρχου μας ὁ Πατρικός Του ρόλος βρῆκε χίλιους τρόπους νά ἐκφρασθεῖ καί ἡ πατρική Του ἀγάπη βρῆκε μύριους τρόπους νά ἐκδηλωθεῖ πρός ὅλους καί ὅλα. Ὁ Πατριαρχικός Λόγος Του μᾶς ἐνδυνάμωσε γιά νά συνεχίζομε τόν πνευματικό μας ἀγῶνα καί ἡ εὐχή Του συνοδεύει πλέον τόν βηματισμό μας.

Ἐκφράζομε τήν εὐγνώμονα εὐχαριστία μας πρός ὅλα τά μέλη τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας γιά τήν ὑποδοχή καί γιά ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τῆς ἀγάπης τους στό πρόσωπο τοῦ Πατριάρχου μας. Ἀπέδειξαν γιά μία φορά ἀκόμη, πώς γνωρίζουν νά τιμοῦν, πώς εἶναι πιστοί στίς παραδόσεις καί τόν πολιτισμό τούτου τοῦ τόπου, πώς δημιουργοῦν πολιτισμό καθημερινά διαπνεόμενοι ἀπό ἀρχές καί ἀξίες, ἄφθαρτες στόν χρόνο.

Εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδιᾶς τίς μοναχικές μας ἀδελφότητες, τόν Ἱερό κλῆρο, τούς ἄρχοντες καί τόν εὐγενῆ λαό τῆς Μητροπόλεώς μας,  τήν λυχνία τῆς ὁποίας, ὅπως τονίσαμε ἰδιαίτερα στόν Πατριάρχη μας, κρατοῦμε ἄσβεστη μέ τήν δύναμη πού μᾶς δίδει ὁ Θεός, ἀνανεώνοντας καθημερινά τό ἔλαιόν της ἀπό τήν ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων μας. Εὐχαριστοῦμε ὅλες καί ὅλους, ὅσοι ἐργάσθηκαν καί συνεργάσθηκαν γιά νά ἐπιτευχθεῖ τό ἀποτέλεσμα πού ζήσαμε.

 Εὐχαριστοῦμε ὅσους ἔσπευσαν ἀπό ὅλα τά μέρη τῆς Μητροπόλεως μας γιά νά δοῦν τόν Πατριάρχη τοῦ Γένους καί νά λάβουν τήν εὐχή καί τήν εὐλογία Του.

Εὐχαριστοῦμε πολύ tήν Ἀντιπεριφέρεια καί τόν Δῆμο Ρεθύμνης καί τίς ὑπηρεσίες τους, τήν Φιλαρμονική μας, τόν Στρατό καί τά Σώματα Ἀσφαλείας, τούς Μουσικοχορευτικούς Συλλόγους, τό  Σῶμα Ἐθελοντῶν Σαμαρειτῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, τό Σῶμα Ἑλλήνων Προσκόπων, τό ΕΚΑΒ καί τό Νοσοκομεῖο μας,  τόν Ἰππικό Σύλλογο Horse Park Μισσιρίων καί ὅλους τούς καλούς συνεργάτες μας. Εὐχαριστοῦμε τούς  Ἁγιογράφους τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας γιά τήν Ἔκθεση πού μᾶς χάρισαν, τῆς ὁποίας τήν ἐτήσια πραγματοποίηση, καθιερώνομε ἀπό ἐφέτος.

Εὐχαριστοῦμε τήν οἰκογένεια τοῦ κ. Νικολάου Δασκαλαντωνάκη γιά τήν ὁλοπρόθυμη φιλοξενία πού παρεῖχε στόν Πατριάρχη μας καί στά μέλη τῆς Τιμίας Συνοδείας Του.

 Εὐχαριστοῦμε ἰδιαίτερα τά Μέσα Ἐνημερώσεως, τούς ἰδιοκτῆτες, διευθυντές καί ὅλους τούς συνεργάτες τους, δημοσιογράφους καί ἄλλους, γιά τήν προβολή τοῦ μεγάλου αὐτοῦ γιά τόν τόπο μας γεγονότος καί γιά τήν ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ μας. Σέ ὅλους πού ἀναφέρθηκαν καί σέ ἐκείνους πού δέν ἀναφέρθηκαν, τά ὀνόματα τῶν ὁποίων γνωρίζει ὁ Θεός, ἀποδίδομε τήν τιμή, τήν εὐχαριστία καί τήν εὐαρέσκεια τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐμεῖς ἐδῶ, στόν τρισευλογημένο Τόπο μας, θά ζοῦμε πλέον καί θά τρεφόμαστε πνευματικά μέ τίς ἀγαθές ἀναμνήσεις τῆς Ἐπισκέψεώς τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, θά εὐχαριστοῦμε καί θά δοξάζομε τόν Θεό καί γι’αὐτήν τήν εὐλογία πού χάρισε στήν Μητρόπολη μας καί σέ ὅλους ἐμᾶς πού γνωρίζομε ὅτι τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο εἶναι τό σύμβολο τῆς Ὀρθοδόξου ταυτότητάς μας. 

Μέ ἐγκάρδιες εὐχές καί εὐχαριστίες
Ὁ Ἐπίσκοπός Σας
Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες