Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ
ΕΙΣ ΤΗΝ Α.Θ.Π. ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ

Χαιρετισμός τοῦ Ἐπισκόπου μας κ. Εὐγενίου

Μέ πολλή χαρά καί συγκίνηση χαιρετίζομε τήν Ἔκθεση τῶν ἔργων τῆς ἱερῆς τέχνης ἁγιογραφίας τῶν ἁγιογράφων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται σέ συνεργασία μέ τόν Δῆμο Ρεθύμνης στό Σπίτι τοῦ Πολιτισμοῦ.

Τήν Ἔκθεση αὐτή ἀφιερώνομε μέ αἰσθήματα βαθύτατου σεβασμοῦ, ὑιικῆς ἀγάπης, εὐγνωμοσύνης καί ἀφοσιώσεως στόν Πατέρα καί Πατριάρχη μας, τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως καί Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο τόν Α’, τόν ρέκτη καί φιλόκαλο καί νά ἐντάξομε τά ἐγκαίνιά της, στό πρόγραμμα τῆς ἐπίσημης ἐπίσκεψής Του στήν Ἱερά Μητρόπολή μας. Δοξάζομε τόν Θεό πού μᾶς ἀξιώνει νά γευόμαστε καί αὐτή τήν πνευματική χαρά τῆς εὐλογητῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πατριάρχου μας.

Ὅταν ἀποφασίζαμε τήν πραγματοποίηση αὐτῆς τῆς Ἐκθέσεως θυμηθήκαμε μιά φράση ἀπό τό ἔργο τοῦ Λεωνίδα Οὐσπένσκι, ἁγιογράφου καί συγγραφέα τοῦ βιβλίου «Ἡ θεολογία τῆς εἰκόνας στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία», σύμφωνα μέ τήν ὁποία, ἡ λειτουργική τέχνη, ἡ ἱερή τέχνη τῆς ἁγιογραφίας, δέν ἔχει σκοπό νά συγκινήσει, ἀλλά νά μεταμορφώσει, νά ἀναπλάσει κάθε ἀνθρώπινο συναίσθημα, γι’ αὐτό καί ὁ ἁγιογράφος δέν εἶναι ἁπλά ἕνας ζωγράφος  κατ’ ἐπάγγελμα, ὁ ὁποῖος ζωγραφίζει ἁπλῶς θρησκευτικά θέματα, δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνας τεχνίτης «ὅπου κάμνει μίαν ἀναπαραστατικήν ζωγραφιᾶν….ἀλλά ἔχει πνευματικόν ἀξίωμα καί πνευματικήν διακονίαν, τήν ὁποίαν ἐπιτελεῖ εἰς τήν Ἐκκλησίαν ὡς ὁ Ἱερεύς».

Εὐχαριστοῦμε ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μας καί συγχαίρομε ὅσους ἁγιογράφους λειτουργοῦν, σύμφωνα μέ τά παραπάνω, τό χάρισμα πού τούς ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός καί συμμετέχουν στήν Ἔκθεση μας. Εὐχαριστοῦμε ὅσους συνέβαλαν στήν πραγματοποίησή της, τόν Δῆμο Ρεθύμνης, τόν Δήμαρχό μας κ. Γεώργιο Μαρινάκη καί τούς καλούς συνεργάτες του. Ἰδιαιτέρως εὐχαριστοῦμε τήν κ. Πέπη Μπιρλιράκη, Πρόεδρο τῆς ΚΕΔΗΡ, καί τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, Πρωτοπρεσβύτερο Νικόλαο Νικηφόρο, οἱ ὁποῖοι ἐπωμίσθηκαν τό βάρος τῆς διοργάνωσης.

Εὐχή καί προσευχή μας εἶναι νά ὠφεληθοῦν πνευματικά οἱ ἐπισκέπτες τῆς Ἐκθέσεως καί νά ἀποκτήσουν ἐμπειρική σχέση μέ τόν ἀναγωγικό χαρακτῆρα αὐτῆς τῆς ἱερῆς τέχνης τοῦ Ὀρθοδόξου Πολιτισμοῦ μας. Αὐτή θά εἶναι ἡ χαρά καί ἡ προσδοκία μας.

Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
(Ώρες Λειτουργίας : 9.00 - 14.00 και 18.00 - 21.00)

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες