Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ

ΤΩΝ 150 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΘΥΣΙΑΣ

13 Νοεμβρίου 2016

Την Κυριακή 13η Νοεμβρίου 2016, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της επετείου των 150 ετών από το Ολοκαύτωμα της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου της πόλεως Ρεθύμνης συναυλία της χορωδίας της Σχολής Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου με τίτλο: «ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΘΥΣΙΑΣ».

 

 

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Τήν Πέμπτη 22α Σεπτεμβρίου 2016, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος τέλεσε τόν Ἁγιασμό γιά τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων στή Σχο­λή Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μητροπόλεώς μας, στήν αἴθουσα «Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὁ Α΄» τοῦ Κέντρου Ὀρθοδόξου Πολιτισμοῦ.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΓΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

 

Η ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

9 Δεκεμβρίου 2015

Τήν Τε­τάρ­τη 9η Δε­κεμ­βρί­ου 2015 ἡ Σχο­λή Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου πραγ­μα­το­ποί­η­σε μου­σι­κή ἐκ­δή­λω­ση στόν Ἱ­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό τῶν Εἰ­σο­δί­ων τῆς Θε­ο­τό­κου πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης.

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Τετάρτη 9η Δεκεμβρίου 2015

Τήν Τε­τάρ­τη 9η Δε­κεμ­βρί­ου 2015 καί ὥ­ρα 7.00 μ.μ., ἡ Σχο­λή Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου θά πραγ­μα­το­ποι­ή­σει ἐκ­δή­λω­ση στόν Ἱ­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό τῶν Εἰ­σο­δί­ων τῆς Θε­ο­τό­κου πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης.

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΥΞΗ
ΣΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

 

Μέ τήν παρουσία πολλῶν φιλόμουσων Ρεθυμνίων καί ἐκπροσώπων τῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεως πραγματοποιήθηκε τήν Τετάρτη 1η Ἀπριλίου 2015, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τῆς πόλεως Ρεθύμνης, ἡ συναυλία τῆς Σχολῆς Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου μέ τίτλο: «ΥΜΝΟΙ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ».

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014

Τήν Τρίτη 4η Νοεμβρίου 2014, στόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Περάματος Μυλοποτάμου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος τέλεσε τόν Ἁγιασμό γιά τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων στό Τμῆμα Ἐκμάθησης Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
17 Σεπτεμβρίου 2014

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης 17ης Σεπτεμβρίου 2014 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος τέλεσε τόν Ἁγιασμό γιά τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων στή Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἡ ὁποία θά γίνει τήν Δευτέρα 22α Σεπτεμβρίου.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

 

Ἀνακοινώνεται ὅτι οἱ ἐγγραφές στή Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, γιά τή νέα σχολική περίοδο 2014-2015, θά ξεκινήσουν τήν Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου καί θά ὁλοκληρωθοῦν τήν Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Σάββατο, 23 Αὐγούστου 2014

   Τό Σάββατο 23η Αὐγούστου 2014 ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου διοργάνωσε συναυλία τῆς Χορωδίας τοῦ Τμήματος Ἐκμάθησης Βυζαντινῆς Μουσικῆς Περάματος Μυλοποτάμου στόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Σάββατο, 23 Αὐγούστου 2014
 

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Τήν Δευτέρα 18η Νοεμβρίου 2013, στόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Περάματος Μυλοποτάμου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος τέλεσε τόν Ἁγιασμό γιά τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων στό Τμῆμα Ἐκμάθησης τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, τό ὁποῖο ἱδρύθηκε μέ πρόσφατη ἀπόφαση τοῦ Ἐπισκόπου μας καί θά λειτουργεῖ κάθε Δευτέρα ἀπόγευμα, ἀπό 5.00 ἕως 8.00 μ.μ., σέ αἴθουσα τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Περάματος, πού εὐγενικά παραχώρησε ὁ Δῆμος Μυλοποτάμου.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ
ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ»

 

Του ΚΩΣΤΗ ΗΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Την Κυριακή 28 Ιουλίου 2013, στο θέατρο «Ερωφίλη» τής πόλεώς μας, έλαβε χώρα, ενώπιον πολυπληθούς ακροατηρίου, συναυλία από τη Χορωδία τής Σχολής Βυζαντινής Μουσικής τής Ι. Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, σε συνεργασία με τον Δήμο Ρεθύμνου (Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.) στα πλαίσια των πλούσιων και ποικίλων καλοκαιρινών εκδηλώσεών τού τελευταίου.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
"ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ"
Ρέθυμνο, Φορτέτζα, Θέατρο "Ἐρωφίλη", 19 Αὐγούστου 2012

Δεῖτε παρακάτω βίντεο ἀπό τήν Συναυλία πού πραγματοποίησε ἡ Χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου στό θέατρο "Ἐρωφίλη" τῆς Φορτέτζας Ρεθύμνου τήν Κυριακή 19η Αὐγούστου 2012.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην συναυλία με θέμα «Από τήν Ελληνική Μουσική μας Παράδοση», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Αυγούστου και ώρα 21.30 στο θέατρο «Ερωφίλη» στη Φορτέτζα. Θα αποδοθούν, από τη χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, επίλεκτοι Ύμνοι σπουδαίων Βυζαντινών μελοποιών και Δημοτικά Τραγούδια διαφόρων περιοχών με συνοδεία λαϊκών οργάνων. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Επιμέλεια –Διεύθυνση : Ευάγγελος Καπαϊδονάκης, Διευθυντής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

     Τήν Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 καί ὥρα 7.30 μ.μ. ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου θά πραγματοποιήσει Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνης.
     Ἡ Χορωδία τῆς Σχολῆς θά ἀποδώσει ὕμνους καί κάλαντα τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτη Καθηγητῆ Βυζαντινῆς Μουσικῆς κ. Εὐαγγέλου Καπαϊδονάκη.
     Τούς ὕμνους θά προλογίσει ὁ κ. Γεώργιος Σηφάκης, θεολόγος.
     Προσκαλεῖσθε νά τιμήσετε μέ τήν παρουσία σας τήν ἐκδήλωση αὐτή.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τήν Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2012  ἔγινε ὁ Ἁγιασμός γιά τήν ἔναρξη τοῦ νέου ἐκπαιδευτικοῦ ἔτους στή Σχολή τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιο.

Ὁ Ἐπίσκοπός μας, μετά τό πέρας τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἁγιασμοῦ, μίλησε στούς διδάσκοντες καί τούς διδασκόμενους στή Σχολή, τούς εὐχαρίστησε γιά τήν διάθεση καί τόν χρόνο πού διαθέτουν καί εὐχήθηκε νά ἔχουν τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στό δύσκολο ἀγῶνα τῆς ἐκμάθησης τῆς Βυζαντινῆς μας Μουσικῆς.

Ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Διευθυντή τῆς Σχολῆς κ. Εὐάγγελο Καπαϊδονάκη, Καθηγητή Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί Πρωτοψάλτη τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, τούς συνεργάτες του καί τά μέλη τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς, ἀναφέρθηκε ἰδιαίτερα στήν παρουσία τῆς Χορωδίας τῆς Σχολῆς, ἡ ὁποία μᾶς ἔδωσε καί ἐφέτος ἄριστα δείγματα τοῦ ἔργου πού ἁπλά, ταπεινά καί ἀθόρυβα ἐπιτελεῖται στόν λόφο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Μίλησε γιά τίς ἐκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό, ἀλλά καί στήν Φορτέτζα τόν περασμένο Αὔγουστο, πού ἔδωσαν τήν εὐκαιρία στούς Ρεθυμνίους νά γνωρίσουν καλύτερα καί νά ἔλθουν κοντά στήν ἐκκλησιαστική τέχνη τῆς Βυζαντινῆς μας Μουσικῆς, στήν Παράδοση καί τόν Ὀρθόδοξο Πολιτισμό μας. Τέλος, βαθύτατα συγκινημένος, ὁ Ἐπίσκοπός μας ἀναφέρθηκε στά πτυχία καί τά διπλώματα, τά ὁποῖα ἔλαβαν μαθητές τῆς Σχολῆς κατά τό τελευταῖο ἐκπαιδευτικό ἔτος.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ φοίτηση στή Σχολή τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας εἶναι ἐντελῶς δωρεάν καί εὐχῆς ἔργον εἶναι νά ἐγγραφοῦν καί νά φοιτήσουν σ’ αὐτήν νέοι ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι θά καλλιεργηθοῦν πνευματικά καί θά στελεχώσουν τά Ἱερά Ἀναλόγια τῶν Ἐνοριῶν μας μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς μαθητείας τους.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

Την Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2010, η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πραγματοποίησε Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνης.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014, ὥρα 6:00 μ.μ.

Τήν Τρίτη 4η Νοεμβρίου 2014 καί ὥρα 6:00 μ.μ., στόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Περάματος Μυλοποτάμου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος θά τελέσει τόν Ἁγιασμό γιά τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων στό Τμῆμα Ἐκμάθησης Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου. 

 Εγγραφές στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεώς μας. 

            Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, για τη νέα σχολική περίοδο 2011 - 2012 αρχίζουν την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου και θα τελειώσουν την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011.

            Έναρξη μαθημάτων : Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2011.

            Η φοίτηση είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως (Μανουσάκη 3), είτε να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 28310-22415 (κ.κ. Ευάγγελος Καπαϊδονάκης και Γεώργιος Σηφάκης), κατά τις ώρες 10.00 – 12.00 το πρωί.

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες