Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΤΡΑΙΤΩΝ
ΤΩΝ ΑΟΙΔΙΜΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

Κάθε ἔργο τέχνης ὑπόκειται στή φθορά τοῦ χρόνου ὅπως κάθε ζωντανός ὀργανισμός.

Τόσο τό ξῦλο ὅσο καί τό ὕφασμα, εἶναι πού προκαλοῦν κινήσεις, παραμορφώσεις καί προσφέρουν κατάλληλες συνθῆκες γιά τήν ἀνάπτυξη μικροοργανισμῶν. Ἡ φθορά πού προκαλεί ὁ χρόνος καί ἡ ἀτμόσφαιρα εἶναι μεγαλύτερη στό ὕφασμα ἀπ’ ὅ,τι εἶναι σέ ἄλλα συμπαγῆ ὑλικά. Παρ’ὅλον ὅτι τό λινό ὕφασμα εἶναι ἕνα ἀπό τά ἀνθεκτικότερα ὑλικά, σέ διάστημα 100 ἐτῶν χάνει τό 25 % τῆς κυτταρικῆς του δύναμης. Ὅταν τά ἔργα τέχνης φυλάσσονται σέ ἀκατάλληλες συνθῆκες ὑγρασίας καί θερμοκρασίας, σέ ἀποθῆκες πού ἀναπτύσσονται μικροοργανισμοί καί ἔντομα,  τότε ἡ ζωή τους συντομεύει.

Τό ἔργο τοῦ συντηρητοῦ πάνω σ’αὐτό τό εἶδος τῆς τεχνικῆς εἶναι δύσκολο, ἐπικίνδυνο, ἀπαιτοῦνται εἰδικές γνώσεις. Ἔχει ὡς ἀποστολή τήν σωστή διατήρηση καί τήν παράταση ζωῆς. Γιά τή διάσωση καί διαφύλαξη τῆς πολιτιστικῆς καί πολιτισμικῆς μας κληρονομιᾶς, δέν συμβάλλει μόνο ὁ συντηρητής ἔργων τέχνης. Δέν ἀρκεῖ μόνον αὐτός. Πρέπει  νά ὑπάρχει καί ὁ κατάλληλος ἄνθρωπος μέ εὐαισθησίες, μέ ἀγάπη καί ἀνησυχίες, γιά τή διάσωση αὐτῆς τῆς κληρονομιᾶς.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, προικισμένος ἐκτός τῶν πνευματικῶν του ἀγαθῶν  καί μέ τίς πιό πάνω ἀρετές, μοῦ ἀνέθεσε τήν συντήρηση τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τῆς Ἐπισκοπῆς Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου πού τώρα κοσμεῖ τήν αἴθουσα τοῦ Ἐπισκοπείου. Με τιμᾶ ἰδιαίτερα ἡ ἐμπιστοσύνη πού μοῦ ἔδειξε,  καί τόν εὐχαριστῶ.

Τά ἔργα αὐτά εἶναι ζωγραφική σέ καμβά (ἐλαιογραφίες) καί εἶναι ἀπεικονίσεις Ἱεραρχῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τό ἕνα ἐξ αὐτῶν εἶναι μεγάλων διαστάσεων 2,35 μ. Χ 1,55 μ. καί εἰκονίζεται ὁλόσωμος σέ φυσικό μέγεθος ὁ Μητροπολίτης Διονύσιος μέ Ἀρχιερατικά ἄμφια, ἔργο τοῦ Ἡρακλειώτη ζωγράφου Ἀνδρέα  Ἀλεξανδρίδη τό 1880.

Τό μικρότερο ἔργο εἰκονίζει θωράκιο-προτομή  τοῦ Μητροπολίτου Καλλινίκου Νικολετάκη καθημένου, ἔργο τοῦ Ρεθύμνιου ζωγράφου-ἁγιογράφου  Ἰωάννη Σταθάκη τό 1874.

Ὁ μεγαλύτερος σέ μέγεθος πίνακας βρισκόταν στήν Ἱερά Μονή Ἀρσανίου σέ χῶρο ὅπου ἡ ὑγρασία στό κάτω μέρος εἶχε προκαλέσει φθορές, ἀπώλειες τῆς προετοιμασίας καί τῆς ζωγραφικῆς λόγω τῆς ὑγροσκοπικῆς τῆς προεργασίας.Ἐκτός αὐτῶν σέ προηγούμενη ἐπέμβαση, οἱ ἀπώλειες τῶν χρωμάτων ἀπό τίς τριβές καί διαβρώσεις πού προκάλεσε τό τελάρο στόν καμβά -ὑφασμάτινη ὑποδομή εἶχαν «ἐπιδιορθωθεῖ» μέ ἕναν τρόπο, πού χρωματικά ὁ τόνος ἦταν διαφορετικός καί ἦταν ἐμφανές τό κακό αἰσθητικό ἀποτέλεσμα. Διάφορα σημεῖα ὅπως τά Ἀρχιερατικά ἄμφια εἶχαν ἐπιζωγραφισθεῖ.

Ἐπίσης, στό χρωματικό βάθος τοῦ πίνακα εἶχαν γίνει ἄτακτες σκοῦρες πινελιές γιά νά καλυφθοῦν οἱ φθορές τῆς ζωγραφικῆς καί ἡ ὁμαλή μετάβαση τοῦ χρωματικοῦ τόνου ἀπό τό ἀνοικτό πρός τό σκοῦρο  στό περιθώριο τοῦ πίνακα ἦταν ἀτυχής, ὅπως ἀτυχής ἦταν καί ἡ  ἀφαίρεση τῶν χρωμάτων πού εἶχε γίνει σέ προηγούμενη ἐπέμβαση.

 • Ἔγινε ἀφαίρεση τοῦ παλαιοῦ βερνικιοῦ καί καθαρισμός ἀπό ρύπους καί αἰθάλες, καθώς καί ἀφαίρεση μερικῶν ἐπιζωγραφήσεων στό χρωματικό βάθος  τοῦ πίνακα.
 • Ἐνισχύθηκε καί καθαρίστηκε στό πίσω μέρος τοῦ καμβά καί τοποθετήθηκε νέος λινός καμβάς, κατάλληλος  γιά αὐτό τό λόγο, μέ κατάλληλη εἰδική κόλλα.
 • Ἔγιναν στοκαρίσματα τῶν ἀπωλεσθέντων ζωγραφικῶν τμημάτων καί αἰσθητική ἀποκατάστασή τους.
 • Καθαρίστηκε καί ἀπολυμάνθηκε τό ξύλινο τελάρο πού ἦταν σέ κακή κατάσταση.
 • Τοποθετήθηκε νέο βερνίκι καί ἔγινε γενική αἰσθητική του ἀποκατάσταση.

Πίνακας ζωγραφικῆς :Ἐλαιογραφία σέ καμβά, διαστάσεις : 1,13 μ. Χ 0,55 μ., ζωγράφος : Ἰωάννης Σταθάκης Ρεθυμνιώτης ἁγιογράφος-ζωγράφος, ἔργο τοῦ 1874. Εἰκονίζεται σέ θωράκιο-προτομή  καθήμενος μέ μοναχικά ἐνδύματα ὁ Μητροπολίτης Ρεθύμνης Καλλίνικος Νικολετάκης. Εἶχε ἐπικολληθεῖ ὁ καμβάς πάνω σέ χονδρό χαρτόνι. Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ, λόγῳ τοῦ ὑγροσκοπικοῦ ὑλικοῦ ἦταν ἡ δημιουργία ὑγρασίας πού μεταφέρεται στήν ἐπιφάνεια τῆς ζωγραφικῆς καί ἡ ὀξείδωση τοῦ βερνικιοῦ. Ἐπίσης εἶχαν βρεί καταφύγιο κάθε εἴδους ἔντομα (σαράκι, ἀράχνες) πού δημιουργοῦσαν προβλήματα διάβρωσης τῆς συνοχῆς τοῦ καμβά καί τοῦ ξύλου τοῦ τελάρου. Το περιθώριο τοῦ πίνακα εἶχε ἀπωλεσθεῖ ἤ καταστραφεῖ καί γιά νά στηριχθεῖ στήν κορνίζα ἔπρεπε κάπου νά στερεωθεῖ (ἐν προκειμένῳ σέ χαρτόνι) ὥστε νά ἐφαρμοσθεῖ στήν κορνίζα τοῦ ἔργου. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ :

 • Τοποθετήθηκε στήν ζωγραφική ἐπιφάνεια λεπτό χαρτί μέ τήν κατάλληλη ἀντιστρέψιμη κόλλα, προκειμένου νά ἐνισχύσομε καί νά προστατεύσομε τήν ζωγραφική ἐπιφάνεια ἀπό τήν προσπάθεια ἀφαίρεσης τοῦ χαρτονιοῦ ἀπό τόν καμβά. Ἔγινε ἀποκόλληση -ἀφαίρεση τοῦ χαρτονιοῦ, προκειμένου τό  ἔργο τέχνης νά ἀναπνέει καί νά βρίσκεται στόν κατάλληλο πρός φύλαξη καί ἔκθεση χῶρο,  ἀπαλλαγμένο ἀπό ἄχρηστα ὑλικά.
 • Ἀφαιρέθηκε τό λεπτό χαρτί ἀπό τήν ζωγραφική ἐπιφάνεια.
 • Τοποθετήθηκε νέος καμβάς μέ τήν κατάλληλη κόλλα.
 • Καθαρίστηκε καί ἀφαιρέθηκε τό παλαιό ὀξειδωμένο βερνίκι, ρύπων.
 • Ἔγινε στοκάρισμα τῶν ἀπωλεσθέντων καί σχισμένων ζωγραφικῶν τμημάτων.
 • Ἔγινε αἰσθητική ἀποκατάσταση καί  ἀπολύμανση.
 • Τοποθετήθηκε νέο βερνίκι.
 • Ἡ κορνίζα, πού εἶχε ὑποστεῖ φθορές καί ἀπώλειες τμημάτων της, συμπληρώθηκε καί τοποθετήθηκε νέα, στό χρῶμα τοῦ χρυσοῦ.
 • Ἔγινε ἀλλαγή - ἀντικατάσταση τοῦ παλαιοῦ λεπτοῦ τελάρου.

Τά ἔργα τέχνης γιά τή σωστή διατήρησή τους, ἔχουν ἀνάγκη ἀπό τόν εἰδικό μελετημένο χῶρο πού οἱ περιβαλλοντολογικές συνθήκες νά εὐνοοῦν τήν ὁμαλή μακροζωΐα τῶν ὑλικῶν τους. Στό χῶρο μας καί ἐν προκειμένῳ στό σπίτι μας, ἄς τά προστατεύσουμε ἀπό αὐτονόητα πράγματα. Ἔχοντας ὑπ’ὄψιν ὅτι ἡ θερμοκρασία δωματίου 18-21 βαθμούς Κελσίου εἶναι ἡ καταλληλότερη, ἄς  λάβουμε τά  μέτρα μας. Ὁ ρόλος τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νά διατηρήσει περισσότερο τή ζωή καί νά ἀναβάλει ἐπ’ ἀόριστον τόν θάνατο ἑνός ἔργου τέχνης. Νά συμβάλει στήν διάσωση καί τήν διατήρηση τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονιμιᾶς ἡ ὁποία μέσα ἀπό τά ἔργα τέχνης μεταδίδει μηνύματα πολιτιστικά, ἱστορικά, θρησκευτικά, τά ὁποῖα πάντα πρέπει νά λαμβάνουμε ὑπ’ὄψιν μας καί νά διδασκόμεθα ἀπό αὐτά.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες