Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΙΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ ΡΟΥΠΕΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Τετάρτη, 10 Ὀκτωβρίου 2013

Τήν Τετάρτη 10η Ὀκτωβρίου 2013, ἐπέτειο τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου Μοναχοῦ Ἰωακείμ (κατά κόσμον, Ἰωάννου Ἀντωνάκη) τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουδουμᾶ, τελέσθηκε στήν γενέτειρά του Ροῦπες Μυλοποτάμου τό καθιερωμένο ἐτήσιο Ἱερό Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς μακαρίας ψυχῆς του.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιο, ὁ ὁποῖος ἀπουσιάζει σέ κοινή ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Περιφέρειας Κρήτης στό Κίεβο, ἐξεπροσώπησε ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεώς μας Αἰδεσ. Πρωτ. Νικόλαος Νικηφόρος. Στό Ἱερό Μνημόσυνο παρέστη καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης Μακάριος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουδουμᾶ.
Μέ τήν εὐλογία τοῦ Ἐπισκόπου μας, ὁ Ἄρχων Ἱερομνήμων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Ἐντιμολ. κ. Μιχαήλ Τρούλης ὁμίλησε κατάλληλα γιά τό πρόσωπο καί τόν βίο τοῦ μακαρίου Μοναχοῦ Ἰωακείμ.
Παραθέτομε τό κείμενο τῆς ὁμιλίας.

ΝΕΑ ΟΣΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΥΔΟΥΜΑ
Μοναχός Ἰωακείμ Ἀντωνάκης (1873-1946)

Στό ἐτήσιο μνημόσυνό του στίς Ροῦπες, 10.10.2013

Ὁ μοναχός Ἰωακείμ Ἀντωνάκης, κατά κόσμον Ἰωάννης, γιός τῆς οἰκογένειας Νικολάου Ἀντωνάκη ἀπό τίς Ροῦπες Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, γνωστός καί ὡς Ἰωακειμάκι ἤ καλογεράκι, λόγω τοῦ μικροῦ του ἀναστήματος, στά μάτια τῶν δικῶν του καί τῶν χωριανῶν του παρέμεινε τό Γιαννιό τους.
Στή Μονή Κουδουμᾶ πῆγε τό 1900, σέ ἡλικία 27 ἐτῶν, ὅταν ἦταν Ἡγούμενος ὁ Παρθένιος Χαριτάκης, μετέπειτα Ὅσιος, ὁ ὁποῖος ὄντας πολύ διορατικός προέβλεψε τή μελλοντική πορεία τοῦ ὑποψήφιου μοναχοῦ, καί τόν ἀγκάλιασε μέ ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς του.
Τό Γιαννιό, ὡς δόκιμος μοναχός, δικαίωσε πλήρως τόν Γέροντά του. Ὅμως, δέν ἐκάρη μοναχός, ἐπί τῶν ἡμερῶν του, γιατί γνώριζε λίγα γράμματα. Εἶχε φοιτήσει μέχρι τήν τρίτη τάξη δημοτικοῦ, γι’ αὐτό καί χειροθετήθηκε ἀναγνώστης.
Ἕνα χρόνο μετά τήν κοίμησή του Παρθενίου, ὁ ἀδελφός του, μοναχός Εὐμένιος Χαριτάκης, πού τόν διαδέχθηκε στήν Ἡγουμενία, ἔστειλε παρακλητική ἐπιστολή, μέ ἡμερομηνία 15.2.1906, στόν Ἐπίσκοπο Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Βασίλειο, ὅπου τοῦ ἔγραφε, μεταξύ τῶν ἄλλων: «...Ὁμοίως τό μικρό (Γιαννιό), τό ὁποῖο ἐκουρεύσατε ἀναγνωστάκι, ἔχει ἐνταῦθα ἕξι ὁλόκληρα ἔτη καί ἡ ἡλικία του εἶναι 34 ἐτῶν καί δέν ἔχει παρηγορίαν μόνο ζητεῖ τό Σχῆμα. Σᾶς συστήνω δέ καί αὐτό, ὅτι ἐάν καί φαίνεται μικροῦ ἀναστήματος, τά πνευματικά του ἔργα εἶναι μέγιστα, διότι φαίνεται μικρό ἀλλά εἶναι σωφρονέστατον... Ἡ ἐργασία του εἶναι ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ καί πλέκει καί κομβοσχοίνια...».
Ὁ Ἐπίσκοπος δέν εἶχε λόγο νά ἀρνηθεῖ. Τό Γιαννιό ἔγινε Μοναχός καί πῆρε τό ὄνομα Ἰωακείμ γιά νά τιμηθεῖ ὁ πατέρας τῆς Θεοτόκου, τῆς προστάτιδας καί ἐφόρου τῆς Μονῆς. Τό ἤθελε πολύ, νά γίνει μέλος κανονικό τῆς Μοναχικῆς Πολιτείας, νά νιώσει τή συγκίνηση καί τό δέος τῆς ἱερᾶς κουρᾶς, γιατί πίστευε πώς τό ράσο, τό Σχῆμα, τό κουκούλιο, ἡ ἀλλαγή τοῦ ὀνόματος, ἀλλάζουν τή ζωή τοῦ δοκίμου. Δίνουν χάρη καί χαρά, ζῆλο καί συναίσθηση τῆς εὐθύνης, γαλήνη καί πληρότητα, γιατί πέρασε τίς δύσκολες ἐξετάσεις τῆς δοκιμασίας. Τό διπλό «ἐνδεικτό» συμμαρτυρίας ἔφερε τίς πιό ἔγκυρες ὑπογραφές, τῶν ἀδελφῶν Παρθενίου καί Εὐμενίου, ἱδρυτῶν, ἡγουμένων καί Ὁσίων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουδουμᾶ.
Μετά τήν κοίμηση καί τοῦ Εὐμενίου, τό 1920, τό Ἰωακειμάκι ὑπῆρξε ὁ συνεχιστής τῆς ἁγίας παράδοσης, πού εἶχαν δημιουργήσει οἱ Γέροντές του, Ἅγιοι Πατέρες Παρθένιος καί Εὐμένιος, στή Μονή Κουδουμᾶ.
Οἱ προσκυνητές δέν ἄργησαν νά ἀντιληφθοῦν πώς τό Ἰωακειμάκι εἶχε προικισθεῖ μέ ἀνάλογα χαρίσματα, κυρίως ὅμως μέ αὐτό τῆς διορατικότητας... Ἡ φήμη του ἔφθασε σέ ὅλη τήν Κρήτη. Μέ τό παράδειγμά του δίδασκε πῶς νά ἀγαποῦμε καί πῶς νά σεβόμαστε τήν ἱστορία, τίς παραδόσεις, τή θρησκεία, τίς ἀρχές πού συνέχουν κάθε κοινωνία, κι ἅς ἦταν μόνο πατέρας, ἀλλά μήπως δέν ἦταν μόνο πατέρας καί ὁ Ὅσιος Εὐμένιος; Αὐτό εἶναι τό μεγαλεῖο τῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων!
Στά χρόνια τῆς Κατοχῆς, οἱ Γερμανοί ἔδωσαν μιά ἑβδομάδα ὡς χρόνο ἀποχώρησης τῶν Μοναχῶν ἀπό τή Μονή. Ὁ Ἰωακείμ εἶχε προβλήματα ὑγείας καί ἐπειδή ἡ ἐμπερίστατη Ἀδελφότητα δέν μποροῦσε νά τόν βοηθήσει κάλεσε τούς συγγενεῖς του ἀπό τίς Ροῦπες νά τόν πάρουν μαζί τους. Τοῦ πρόσφεραν ὅ,τι μποροῦσαν, ἀλλά δέν συνῆλθε ἐντελῶς. Προσευχόμενος κοντά τους, κοιμήθηκε στίς 10 Ὀκτωβρίου 1946. Ἡ ζωή του, ἡ φήμη του, τό παράδειγμά του, ἐπέζησαν καί μετά τή φυσική κατάληξή του. Καί μόνο ἡ τέλεση τοῦ ἐτήσιου μνημοσύνου του στόν γενέθλιο τόπο δείχνει τή στάση καί τή γνώμη τοῦ κόσμου πού βίωσε καί ἐξακολουθεῖ νά βιώνει ὅ,τι δίδαξε ὁ Ἰωακείμ, ὡς ἄμεσος πνευματικός καρπός τῶν Ὁσίων Παρθενίου καί Εὐμενίου... Ἡ μνήμη του ὡς Ὁσίου εἶναι ἑδραιωμένη στή συνείδηση τῶν πιστῶν, ὅσο καί ἡ Μνήμη τῶν Ὁσίων Γερόντων του.
Στούς Ἅγιους καί Ὁσίους μέ τό ὄνομα Ἰωακείμ συναριθμεῖται καί ὁ Ἰωακείμ τοῦ Κουδουμᾶ, ἀπό τίς Ροῦπες Μυλοποτάμου. (Βλ. Κων/νος Π. Κανέλλος, Ὁ ὅσιος Ἰωακείμ ὁ Ἰθακήσιος 1786-1868, Ἰθάκη 2000, σ. 181 καί Ἀρχιμ. Χρυσ. Ἰ. Παπαδάκης, Οἱ Ὅσιοι Παρθένιος καί Εὐμένιος καί ἡ Ἱερά Μονή Κουδουμᾶ, ἔκδοση Ι.Μ.Κ. Μοῖρες 2003, σσ. 521-545).

Μιχαήλ Τρούλης,
Ἄρχων Ἱερομνήμων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες