Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΕΘΥΜΝΙΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΓΓΕΛΗ, ΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΤΟΝ ΟΜΩΝΥΜΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
27 καί 28 Ὀκτωβρίου 2013

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί κατάνυξη ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου καί ἡ πόλη τῆς Ρεθύμνης πανηγύρισαν τήν ἱερά μνήμη τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Ρεθυμνίων Νεομαρτύρων, Γεωργίου, Ἀγγελῆ, Μανουήλ καί Νικολάου, στό μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό τους, πού βρίσκεται στό χῶρο τῆς μαρτυρικῆς καί ἡρωϊκῆς θυσίας τους, στόν ὁποῖο καί φυλάσσονται ὡς πολύτιμο θησαύρισμα τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας οἱ Τίμιες Κάρες τους.

""Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς 27ης Ὀκτωβρίου 2013 τελέσθηκε ὁ Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκταρίου, ὁ ὁποῖος καί κήρυξε τόν Θεῖο λόγο στούς φιλομάρτυρες προσκυνητές.
Τό πρωΐ τῆς Δευτέρας 28ης Ὀκτωβρίου 2013, κυριωνύμου ἡμέρας τῆς Ἑορτῆς, τελέσθηκαν ὁ Ὄρθρος καί ἡ Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, κατά τήν ὁποία, μέ τήν εὐλογία τοῦ Ἐπισκόπου μας, μίλησε κατάλληλα ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Πρόδρομος Ξενάκης, Ὑπογραμματέας τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη Δοξολογία γιά τήν Ἐθνική Ἐπέτειο, στήν ὁποία παρέστησαν οἱ τοπικές πολιτικές, στρατιωτικές καί ἀστυνομικές Ἀρχές.
Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας πραγματοποιήθηκαν ὁ μεθέορτος Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Ἐπισκόπου μας κ. Εὐγενίου, καί ἡ Λιτάνευση τῶν Τιμίων Καρῶν τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, στήν ὁποία συμμετεῖχαν καί οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος καί Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, ἐνῶ ἐκ προσώπου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου παρέστη ὁ Πρωτοσύγκελλος Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Καραχάλιος. Στήν Λιτάνευση ἔλαβαν μέρος οἱ Ἀρχές τοῦ τόπου μας, τιμητικό Ἄγημα τοῦ 547 Α.Τ. Πεζικοῦ, ἡ Μπάντα τοῦ Δήμου Ρεθύμνης, οἱ Ἐθελόντριες καί οἱ Σαμαρεῖτες τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, τό Λύκειο τῶν Ἑλληνίδων, ὁ Ὅμιλος Βρακοφόρων καί οἱ δύο Σύλλογοι Μικρασιατῶν τοῦ Ρεθύμνου.
Μετά τήν ἐπιστροφή τῆς λιτανευτικῆς πομπῆς στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων, ὁ Ἐπίσκοπός μας εὐχαρίστησε θερμά ὅλους ὅσοι συμμετεῖχαν σέ αὐτήν, καί ἰδιαίτερα τούς δύο Ἱεράρχες τῆς δυτικῆς Κρήτης, οἱ ὁποῖοι κάθε χρόνο τιμοῦν μέ τήν παρουσία τους τήν Ἑορτή τῶν Ἁγίων μας. Τέλος, ὁ Ἐπίσκοπός μας ἀπηύθυνε στούς πιστούς λόγους ἐπιστηρικτικούς, ἀναφερόμενος στόν ἡρωϊσμό, τήν εὐψυχία, τήν γενναιοφροσύνη καί τήν αὐτοθυσία τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι πρίν ἀπό 189 ἔτη ἔσμιξαν τό ἱερό αἷμα τους μέ τήν ἁγιοτόκο καί ἡρωοτόκο γῆ τοῦ Ρεθύμνου καί πότισαν τό ἀειθαλές δένδρο τῆς Πίστεως καί τῆς Ἐλευθερίας.

Ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκταρίου
στόν Ἑσπερινό των Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων
Ρέθυμνο, 27 Ὀκτωβρίου 2013

Ἑορτάζει ἡ πολυθαύμαστη πόλη τοῦ Ρεθύμνου καί ἡ Ἐκκλησία της ἀπόψε καί αὔριο τήν ἑορτή τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων. Τῶν Ἁγίων πού ἐτελειώθησαν δι’ αἵματος, πού πότισαν μέ τό αἷμα τους τοῦτο τό μυροβόλο χῶμα καί ἀποτελοῦν ἐθνική κληρονομιά τοῦ τόπου. Τῶν Ἁγίων πού κλέϊσαν τή Μεγαλόνησο Κρήτη.
Κατ’ ἀρχάς ὀφείλουμε νά εὐχαριστήσουμε τόν Θεό γιά τούτη τή σύναξή μας. Ἡ Ἐκκλησία πάντοτε καλλιεργεῖ τήν κοινωνική συνοχή. Τό ἔχουμε ἀνάγκη ἰδιαίτερα σήμερα, σέ καιρούς κρίσεων, δοκιμασιῶν, πειρασμῶν, ἀπαράκλητης ἐθνικῆς μοναξιᾶς.
Τό γεγονός ὅτι εἴμαστε ἀπόψε ἐδῶ, ὡς λαός τοῦ Θεοῦ, ὡς κοινωνία συναγμένοι σέ ἐπιλύχνια εὐχαριστία, εἶναι μία ὁμολογία πού μᾶς ἐνδυναμώνει, μᾶς στηρίζει, νά ὑπερβοῦμε τίς δοκιμασίες. Θά τίς ὑπερβοῦμε. Ὁ Θεός εἶναι μαζί μας, μᾶς μιλεῖ, μᾶς ἀκούει καί εἶναι θαυμαστός ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ. Αὐτό διασαλπίζουν τά χαριτόβρυτα λείψανα, τοῦτος ὁ Ναός, πού εἶναι πύλη τοῦ οὐρανοῦ.
Ἅγιοι τέσσερις Νεομάρτυρες, Ἀγγελῆς, Μανουήλ, Γεώργιος καί Νικόλαος.
Τί ἦταν οἱ Ἅγιοί μας; Τέσσερις νέοι ἄνθρωποι, μόνοι, ἀπροστάτευτοι, χωρίς πλοῦτο καί κοσμική δύναμη. Ἔζησαν σέ καιρούς δουλείας, σέ σκληρό ζυγό, σέ ποικίλες αἰχμαλωσίες καί ἄντεξαν. Διαφύλαξαν, μέ πεῖσμα, τήν πνευματική τους ἐλευθερία, τήν εὐγένεια τῆς χριστιανικῆς πίστεως, κατεφρόνησαν τά θέλγητρα τῆς ζωῆς, δέν φοβήθηκαν τά φόβητρα τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου. Παρέδωσαν πρόθυμα τόν ἑαυτό τους στόν θάνατο, γιά νά μαρτυρήσουν τόν Ἰησοῦ καί τήν Ἀνάστασή Του. Ποιά ἦταν ἡ ἀπολογία τους; Εἴμαστε Χριστιανοί! Καί πῶς τελειώθηκαν; Μέ τό Κύριε Ἐλέησον.
Οἱ Ἅγιοί μας ἦταν οἱ ἀληθινοί ἀντιστασιακοί στίς δουλικές κατακτήσεις τῆς Μεγαλονήσου. Μή λησμονοῦμε ποτέ ὅτι νεομάρτυρες καί ἐπαναστάσεις εἶναι συνδεδεμένα. Διαβάστε τήν ἱστορία τοῦ τόπου μας γιά νά δεῖτε πῶς καλλιεργοῦσαν οἱ νεομάρτυρες τίς συνειδήσεις γιά ἐθνεγερσίες. Κάθε φορά πού γίνονταν ἐπαναστάσεις γιά τήν ἐλευθερία, φανερωνόταν ἡ πίστη τῶν κρυπτοχριστιανῶν, τῶν γενναίων ἀθλητῶν. Πόσοι ἀπό τούς νεομάρτυρες δέν στερήθηκαν τίς οἰκογένειές τους, πόσοι δέν προδόθηκαν ἀπό συγγενικά πρόσωπα, πόσοι δέν ὑπολόγισαν παιδιά, θέσεις καί ἀξιώματα καί ὁδηγήθηκαν ὁλοπρόθυμα στό ἰκρίωμα τοῦ θανάτου.
Οἱ νεομάρτυρες τόνωναν τήν πίστη τῶν Ρωμιῶν, ὅταν αὐτή ἐξασθενοῦσε ἀπό τούς διωγμούς, τίς ἀνελέητες φορολογίες, τούς ἐξισλαμισμούς καί τούς ἐξανδραποδισμούς. Οἱ νεομάρτυρες τόνωναν τήν ἐλπίδα τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ὅταν ἐκείνη λιγόστευε. Οἱ νεομάρτυρες διέσωζαν τήν ἀρετή, τό ἦθος καί τό φρόνημα τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν αὐτά διακωμωδοῦντο, χλευαζόταν, διασυρόταν, ὅταν ἡ κακία περίσσευε, ὅταν τό Εὐαγγέλιο σιγοῦσε. Κήρυτταν μέ τό γενναῖο φρόνημά τους τήν ἐμμονή τους στήν πίστη καί ἄν χρειαζόταν καί μέ τό λόγο τους, ὅτι γιά μᾶς τό ζεῖν Χριστός καί τό ἀποθανεῖν κέρδος.
Οἱ νεομάρτυρες ζητοῦσαν μόνο τά τοῦ Χριστοῦ καί θέρμαιναν μέ τήν ἀγάπη τους τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων, ὅταν ἐκείνη ἐψύχετο. Τά μεγαλύτερα θαύματα στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῶν ἔσχατων αἰώνων εἶναι αὐτά πού συνέθεσαν οἱ ὁμολογίες, τά μαρτύρια τῶν Νεομαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας. Θαύματα μέσα στό ψηλαφητό σκοτάδι ἀπίστων, σέ καιρούς αἰχμαλωσίας. Θαύματα πού ἦταν φανερώσεις τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ, μέσα στή δική τους ἀδυναμία. Αὐτά τά συναξάρια μόρφωσαν γενεές γενεῶν. Αὐτά πού σήμερα τά ξεχάσαμε.
Οἱ νεομάρτυρες ἀνακαίνισαν τήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Μᾶς φανέρωσαν πώς ἡ πίστη μας εἶναι ἀληθινή, πώς χθές καί σήμερον καί εἰς τούς αἰῶνας ὁ Χριστός, ἡ Ἐκκλησία, θά γεννᾶ πάντοτε Ἁγίους, γιατί εἶναι τό ἐργαστήριο τῆς ἁγιότητος, ἄχρις οὗ μορφωθεῖ ὁ Χριστός ἐν ἡμῖν.
Οἱ νεομάρτυρες εἶναι, ὄχι μόνο παραδείγματα ὑπομονῆς, ἀντοχῆς, ἐγκαρτέρησης, ἀλλά κυρίως φωτεινά ὑποδείγματα θάρρους καί ἐλπίδος. Τί διασαλπίζουν; Εὐχαριστία στό Θεό, γιατί τόν τελευταῖο λόγο σ’ αὐτόν τόν κόσμο δέν τό ἔχουν οἱ ἄρχοντες τῶν Ἐθνῶν καί οἱ σκοτεινές δυνάμεις τους. Δέν τόν ἔχει ὁ σατανᾶς καί τά ὄργανά του. Τόν τελευταῖο λόγο τόν ἔχει ὁ Θεός. Καί Αὐτός ὁ Θεός, ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος, ἐπιλέγει τούς ἐκλεκτούς Του σέ κάθε ἐποχή, γιά νά μαρτυρήσουν τήν ἀγάπη καί τή φιλανθρωπία Του. Κλητοί λοιπόν Θεοῦ οἱ Ἅγιοί μας. Θεοῦ τό δῶρον. Αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τούς αἰῶνας.
Ὁ Θεός ἐτύφλωσε τή νοημοσύνη τῶν ἀπίστων, γιά νά ἀκτινοβολήσει σ’ αὐτούς ὁ φωτισμός τοῦ Εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ. Πόσοι καί πόσοι ἄθεοι, ἀλλόπιστοι, δέν ἔγιναν χριστιανοί, ὁμολογητές, βλέποντες τήν ἀνδρεία, τήν ἀνεξικακία καί τήν ὑπομονή τῶν Ἁγίων; Πόσοι δέν μετεστράφησαν καί ἀπό διῶκτες τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του, ἀπό δήμιοι, δέν ἔγιναν διαπρύσιοι κήρυκες τῆς ἀλήθειας τοῦ Εὐαγγελίου; Πόσοι δέν πέταξαν τά βούνευρα καί τό ξίφος καί ἔγιναν μάρτυρες;
Πολλούς τούς εἶχε τυφλώσει τό μῖσος, ὁ φανατισμός, ἀλλά ἔλαβαν, μέ τούς νεομάρτυρες, γνώση τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ. Γνώρισαν Αὐτόν τόν Ἰησοῦ καί τήν δύναμη τῆς Ἀναστάσεώς Του.
Γιατί μαρτύρησαν οἱ Ἅγιοί μας; Γιά τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γι’ Αὐτόν ἔχυσαν τό αἷμα τους. Τόν Ἰησοῦ μόνον ἔβλεπαν. Αὐτόν ποθοῦσαν καί εἶχαν τήν ἐπιθυμία μαζί Του νά ζήσουν αἰώνια. Μήν τό ξεχνοῦμε αὐτό. Ἡ πίστη μας δέν εἶναι ἰδεολογία καί ἰδεολόγημα. Οἱ Ἅγιοι, κατά τόν Ἀπόστολο, ἦσαν ἀφορῶντες εἰς τόν τῆς πίστεως Ἀρχηγόν καί τελειωτήν Ἰησοῦν.

Ἀγαπητοί μου,

Σήμερα, ἡ Ἐκκλησία, τό Γένος τῶν Ὀρθοδόξων, ἐδῶ στήν εὐρύτερη περιοχή μας, δοκιμάζεται σκληρά ἀπό φανατισμούς ἀλλοπίστων. Δέστε τί γίνεται γύρω μας, στήν Αἴγυπτο, στή Συρία καί ὄχι μόνο. Οἱ Χριστιανοί εἶναι ὑπό διωγμό. Νά γνωρίζετε πόσοι εἶναι οἱ νεομάρτυρες σ’ αὐτές τίς περιοχές, πόσοι εἶναι κρυπτοχριστιανοί. Ὁ διωγμός τῶν ἑβδομήντα καί πλέον ἐτῶν στήν τέως Σοβιετική Ἕνωση ἔδωσε ἑκατομμύρια νεομάρτυρες στήν Ἐκκλησία. Κλαδεύτηκε ἡ Ἐκκλησία ἀλλά ἐξήνθησε ὡς κρίνο. Αὐτοί οἱ διωγμοί εἶναι ἡ μεγαλύτερη δόξα τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν 20ό αἰώνα.
Πρέπει νά γνωρίζετε ἀκόμη ὅτι εἶναι πολλοί οἱ κρυπτοχριστιανοί, οἱ νεομάρτυρες, πρός Ἀνατολάς μας, στίς γύρω περιοχές καί ὄχι μόνο. Σέ ὅλη τήν Ἀσία καί σέ ἄλλες Ἠπείρους Χριστός καταγγέλλεται. Εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ Καινή Διαθήκη, τό Εὐαγγέλιο, ἀποτελεῖ σήμερα τό βιβλίο πρώτης προτίμησης γιά ἑκατομμύρια ἀνθρώπους σέ ὅλο τόν κόσμο; Κάτι ἑτοιμάζει ὁ Θεός γιά τήν Οἰκουμένη. Ζοῦμε ἡμέρες ἀποκαλύψεως. Δέν εἶμαι προφήτης ἀλλά παρατηρῶ ὅτι πυκάζει ὁ οὐρανός. Τά εἴδωλα τῶν Ἐθνῶν θά καταρρεύσουν.
Οἱ νέοι αὐτοί μάρτυρες, ὅπου κι ἄν ζοῦν, φλέγονται ἀπό ἀγάπη στό Χριστό, ἀπό πόθο αἰωνιότητος. Δέν ὑπολογίζουν κινδύνους. Τό μαρτύριο, ἄλλωστε, δέν κρίνεται μόνο ἀπό τήν ἔκβαση, ἀλλά καί ἀπό τήν πρόθεση. Κυρίως ἀπό τήν πρόθεση.
Ἐμεῖς στόν τόπο μας, ἐδῶ στήν πατρίδα, βιώνουμε μία κρίση. Μιά κρίση πού τήν μεγαλοποιεῖ καθημερινά ὁ δαίμονας, γιά νά μᾶς ἀναστατώνει περισσότερο καί γιά νά πάρει τήν ἀπαντοχή καί τήν ἐλπίδα μας. Νομίζουμε ὅτι δέν θά ἀντέξουμε, ὅτι θά πεινάσουμε, ὅτι θά πεθάνουμε. Καί ὅλοι φοβοῦνται γιά κοινωνικές ἐκρήξεις, ἀφοῦ ἡ πείνα εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀτομική βόμβα στά θεμέλια τῆς ἀνθρωπότητας.
Τί παρατηρῶ; Βλέπω ὅτι ἔχει ἐκλείψει ἡ ἐμπιστοσύνη μας στή Θεία Πρόνοια. Τά ἐνδιαφέροντά μας εἶναι ἐν πολλοῖς πρόσγεια, φιλόϋλα. Ὁ φιλοκτήμων βίος μᾶς δημιούργησε ἀορασία πνευματική. Ἔχουμε χάσει τήν ἐλπίδα μας στήν μετά θάνατο ζωή. Ζοῦμε μέ τέτοιο τρόπο ὡς νά μήν πιστεύουμε στήν ἀθανασία τῆς ψυχῆς. Δέν ἀγαποῦμε ἀληθινά τό Χριστό. Ζοῦμε καί πολιτευόμαστε σάν νά τελειώνουν ὅλα σέ τοῦτο τόν κόσμο. Τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ἔφυγε ἀπό μέσα μας, γιατί καταντήσαμε σάρκες.
Παράλληλα, βλέπω ὅτι μέ ὅλα αὐτά χάθηκε ἡ ἑλληνικότητά μας. Τά ἤθη καί τά ἔθιμά μας ἔγιναν φολκλορικές τελετές. Ἡ ξενομανία μας ἔφερε μιά πνευματική ξενοδουλεία, ἡ ἀστυφιλία ἐρήμωσε τά εὐλογημένα χωριά μας. Βλέπουμε παντοῦ μία νεολληνική ἀκαλαισθησία, μία τυποποιημένη ζωή, χωρίς τό νεῦρο τοῦ προγονικοῦ πολιτισμοῦ. Τό τέλος ὅλων αὐτῶν εἶναι μία ἀπίστευτη σύγχυση φρενῶν, πού ἐπικρατεῖ παντοῦ.
Δέν θά ἐξέλθω τῶν ὁρίων τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά γιά νά ἀντιληφθοῦμε καλύτερα ὅλα αὐτά, δέστε, σᾶς παρακαλῶ, τί ἐπικρατεῖ στίς Ἐκκλησίες μας. Εἶναι μία μορφή κρίσεως κι αὐτή. Σᾶς ἐρωτῶ, πόσοι ἐκκλησιάζονται; Πόσοι ἔχουν πόθο ἁγιότητος; Πόσα παιδιά, ἀπό τοῦτα τά σχολεῖα τῆς πόλης, γνωρίζουν τούς νεομάρτυρες; Πόσοι τούς ἔχουν πρότυπο ἀντίστασης, ἀληθινῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας; Μπορεῖ κανείς νά μιλήσει σήμερα στούς νέους τοῦ Πανεπιστημίου γιά τό Χριστό, καί τούς Ἁγίους, γιά τά ζώπυρα τῆς εὐσέβειας;
Μή λησμονεῖτε ὅτι τό 80% τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι νέοι. Τώρα τούς νέους τούς χάσαμε. Βρίσκονται ἀλλοῦ. Ἔχουν ἄλλους πόθους. Ὅλοι ἐμεῖς μέ τήν ὑποκρισία μας τούς ἐξωθήσαμε μακριά καί τούς παραδίδουμε ἕνα κόσμο μέ πολλές κρίσεις.
Ὡς Ἐπίσκοπος διερωτῶμαι πῶς μποροῦμε νά βροῦμε τόν κωδικό ἐπικοινωνίας μέ τούς νέους; Γιατί δέν μᾶς ἐμπιστεύονται τά παιδιά μας; Τήν ἀπάντηση μᾶς τή δίδουν οἱ Ἅγιοί μας ἀπόψε.
Οἱ Ἅγιοι αὐτοί ἦταν τέσσερα νεαρά παλικάρια, πού μεγάλωσαν σέ χριστιανικά σπίτια, πού ἀγαποῦσαν τήν πίστη τους, τό Θεό τους καί Τοῦ τά ἔδωσαν ὅλα. Ἀγαποῦσαν καί τήν πατρίδα τους, γιατί ὅποιος ἀγαπᾶ τό Χριστό, ἀγαπᾶ ἀληθινά καί τήν πατρίδα του. Θέλω νά τό προσέξετε αὐτό. Πρῶτα εἴπαμε τό «ὑπέρ πίστεως» καί ὕστερα τό «ὑπέρ πατρίδος», ἀναφωνοῦν διαχρονικά αὐτοί πού ὁραματίστηκαν τήν ἀνάσταση τοῦ Γένους μας. Αὐτό φωνάζει ἡ αὐριανή ἡμέρα τῆς ἐθνικῆς μας ἐπετείου.
Τί μᾶς λείπει σήμερα; Τί ἀπαιτεῖται νά γίνει; Γιατί μᾶς ἦρθε ἡ κρίση καί τί σηματοδοτεῖ; Μέσα στήν καλοζωΐα, στόν εὐδαιμονισμό ἀλλοτριωθήκαμε, ἀσεβήσαμε, χάσαμε τό νόημα τῆς ζωῆς. Ἔλειψαν τά ὁράματά μας. Γίναμε ἡμερομίσθιοι τῆς καλοπέρασης. Τό μέγιστο ἁμάρτημα εἶναι ἡ καλοπέραση, γράφει καί αὐτός ὁ Καζαντζάκης. Γίναμε εἰδωλολάτρες, γιατί ἡ πλεονεξία μας ἔφερε νέα εἴδωλα, ποικίλα εἴδωλα, πού τά προσκυνήσαμε. Ἡ εἰδωλολατρία εἶναι ἀθεΐα. Αὐτό φανερώνουν οἱ συμπεριφορές, οἱ συναλλαγές, οἱ ἐπιδιώξεις μας.
Ἡ μετάνοια λοιπόν εἶναι αὐτή πού χρειάζεται σέ ὅλους μας. Ἡ μετάνοια εἶναι ἡ μεγαλύτερη δύναμη γιά νά ἐπαναπροσανατολιστοῦμε σωστά ὡς χριστιανοί καί ὡς Ἕλληνες. Ἡ μετάνοια διορθώνει τίς κρίσεις. Χωρίς μετάνοια οἱ κρίσεις καί οἱ πτώσεις καί οἱ ποικίλες ἀλλαξοπιστήσεις θά συνεχίζονται. Ἀλλά ποιός μιλάει σήμερα γιά μετάνοια; Ἀπό μικροῦ ἕως μεγάλου ἔπρεπε νά κηρύξουμε μετάνοια ὡς οἱ Νινευΐτες, ἀλλά ἐμεῖς ντρεπόμαστε νά τήν ἐξαγγείλουμε, φοβόμαστε νά τήν ἀκολουθήσουμε, γιατί ὁ ἐγωισμός μας δέν μᾶς ἀφήνει νά συντρίψουμε τό ἐκμαγεῖο τοῦ προσωπείου τῆς διαφθορᾶς μας.
Τό μήνυμα πού πρέπει νά πάρουμε ἀπό τούτη τήν ἑορτή εἶναι τοῦτο: Οἱ νεομάρτυρες μᾶς μηνοῦν μία νέα ζωή, μέ νέα ἀξιολογική κλίμακα. Ὁ Χριστός πρέπει νά εἶναι ἡ πρώτη καί ἡ μεγάλη μας ἀγάπη. Χωρίς Χριστό δέν μποροῦμε νά ζήσουμε. Ζωή χωρίς Χριστό εἶναι κόλαση, εἶναι θάνατος.
Λέμε στούς νέους, μέ τό Χριστό ἔχουμε περίσσεια ζωῆς καί ἐλπίδος. Μέ τό Χριστό δέν ἀπογοητευόμαστε, δέν ἀπελπιζόμαστε, δέν αὐτοκτονοῦμε, δέν λιποψυχοῦμε. Μέ τό Χριστό γινόμαστε ἕνα. Μία Ἐκκλησία, ἕνα σῶμα, μία καρδιά, μία ὁμολογία, μία μαρτυρία. Αὐτήν τήν ἑνότητα ἔχουν σήμερα ἀνάγκη οἱ κοινωνίες μας, καθώς εἶναι ἐπικίνδυνα χαλαρός ὁ κοινωνικός ἱστός, κάτι πού ἐκμεταλλεύονται φασιστικές ἰδεολογίες καί νοοτροπίες.
Οἱ νεομάρτυρες ἀποτελοῦν γιά ὅλους, κληρικούς, ἄρχοντες, ἄνδρες καί γυναῖκες, κυρίως ὅμως γιά τούς νέους, τά καλύτερα πρότυπα φρονήματος, ἀρχῶν. Εἶναι οἱ αἰώνιοι τηλαυγεῖς φάροι, πού σηματοδοτοῦν τήν πορεία μας. Καί τί μᾶς διδάσκουν; Ὅτι καμιά κρίση, καμιά δοκιμασία, κανένας πειρασμός δέν μποροῦν νά μᾶς ἀφαιρέσουν τήν ἀποσταμένη μας ἐλπίδα.
Οἱ νεομάρτυρες, μέ τίς μικρές τους δυνάμεις, εἶπαν τό δικό τους ὄχι στούς κατακτητές. Δέν φοβήθηκαν τούς τύραννους. Τά σύμβολα πάντοτε εἶναι λίγα, ἀλλά ἐκπέμπουν ἄφθιτο κάλλος καί φῶς. Σύμβολα θέλουμε σήμερα καί πρότυπα καί ὄχι εἰδικούς ἀναλυτές πού μᾶς συσκοτίζουν περισσότερο. Σύμβολα καί πρότυπα στήν Ἐκκλησία, στήν Πολιτεία, στίς οἰκογένειες, στά σχολεῖα, στήν κοινωνία, γιατί ἀρκεῖ ἕνας ἄνθρωπος πού νά ἔχει ζῆλο Θεοῦ γιά νά δημιουργήσει τή μεγαλύτερη ἐπανάσταση τῶν συνειδήσεων.
Καιροί λοιπόν μαρτυρίου σήμερα καί χριστιανικῆς μαρτυρίας. Τό Ρέθυμνο, μέ τήν ἄφθιτη ἱστορία του καί τόν πολιτισμό του, ἑξακτινώνει σέ ὅλη τή Μεγαλόνησο, σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα, τή λεβεντιά, τήν ἀξιοπρέπεια, τόν ἡρωϊσμό, τήν ὁμολογία, τήν ἐθελοθυσία, τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων, Ἀγγελῆ, Μανουήλ, Γεωργίου καί Νικολάου, τῶν Νεομαρτύρων πού γέννησαν τό ἡρωϊκό Ἀρκάδι, πού μαζί μέ ἄλλους νεομάρτυρες, προκρίτους, λογάδες, ὁπλαρχηγούς καί καπετάνιους, μέ κορυφαῖο τόν ἐθνικό μας ἡγέτη, τόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο, ἔφεραν τήν ἐλευθερία, τήν αὐτονομία τῆς Κρήτης καί τήν ἐν συνεχείᾳ ἕνωσή της μέ τή Μητέρα Ἑλλάδα, πού γιορτάζουμε ἐφέτος τά ἑκατό χρόνια.
Ἅς κοινωνήσουμε ἀπόψε αὐτῆς τῆς χαρᾶς καί τῆς ἀναστάσεως. Προσκυνώντας τίς σεβάσμιες Κάρες τῶν Ἁγίων μας, ἅς πάρουμε τό μήνυμα ὅτι ὁ Χριστός, καί μόνο ὁ Χριστός, εἶναι τό φῶς τοῦ κόσμου. Αὐτό ἔδειξαν τήν ὥρα τοῦ μαρτυρίου τους μέ τό φῶς πού ἐξέλαμψε. Κανένας δέν μπορεῖ νά τά βάλει μέ τό Θεό. Ὁ Χριστός κατευθύνει τήν ἱστορία τοῦ κόσμου. Οἱ δοκιμασίες καί οἱ κρίσεις ἔχουν παιδαγωγικό σκοπό καί τίς ἐπιτρέπει ὁ Θεός γιά νά γίνουμε καλύτεροι.
Μετανοεῖτε Κρῆτες, Ἕλληνες. Χριστός καί ψυχή μᾶς χρειάζονται. Αὐτό κηρύσσουν οἱ πανσεβάσμιες θῆκες τῶν θείων ἐννοιῶν τῶν Ἁγίων. Αὐτό φωνάζουμε καί ἐμεῖς ἀπό τόν ἄμβωνα τούτου τοῦ Ναοῦ, δίπλα ἀπό τήν πύλη πού τούς κρέμασαν, πού ἀποτελεῖ τό μεγαλύτερο σύμβολο ἐλευθερίας καί θυσίας σέ τοῦτο τόν τόπο, πού λάμπει ἀκόμη καί στό χῶμα ὁ πολιτισμός του.

Εὐσεβεῖς Ρεθυμνιῶτες,

Σᾶς ἱκετεύω, ἀγαπήσετε τούς Ἁγίους σας, τήν Ἐκκλησία σας, πού τούς γέννησε. Νά εἶναι πρότυπα καί ὁρόσημά σας. Μ’ αὐτούς δέν πρόκειται ὅλοι μας ποτέ νά πλανηθοῦμε καί νά χαθοῦμε. Τό Ρέθυμνο, ἡ Κρήτη, ἡ Ἑλλάδα συνεχῶς θά μεγαλύνονται καί οἱ κρίσεις, εἰς πεῖσμα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, θά ὑπερβαίνονται, ἐν ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ, Ὅν παῖδες Κρητῶν Νεομαρτύρων, ὑμνεῖτε καί ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τούς αἰῶνας.

  

Τό φωτογραφικό ὑλικό πού παρατίθεται προσέφερε ὁ κ. Γεώργιος Τζατζάνης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
27 Ὀκτωβρίου 2013

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟ, ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ
28 Ὀκτωβρίου 2013

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΘΕΟΡΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΚΑΡΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
28 Ὀκτωβρίου 2013

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες