Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ
«Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»
Πέμπτη 7η Νοεμβρίου 2013

Μέ τήν συμμετοχή τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν, ὅλων τῶν Κληρικῶν καί πολλῶν μελῶν τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι γέμισαν τήν αἴθουσα «Σπίτι τοῦ Πολιτισμοῦ» στήν παλιά πόλη τοῦ Ρεθύμνου, πραγματοποιήθηκε τήν Πέμπτη 7η Νοεμβρίου ἡ Ἐκδήλωση μέ θέμα «Ἡ Ἐκκλησία στούς ἀπελευθερωτικούς ἀγῶνες τῆς Κρήτης». Τήν Ἐκδήλωση, ἡ ὁποῖα ἐντάχθηκε στούς ἑορτασμούς γιά τήν συμπλήρωση ἑκατό χρόνων ἀπό τήν Ἕνωση τῆς Κρήτης μέ τήν Ἑλλάδα, συνδιοργάνωσαν ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, ἡ Περιφερειακή Ἑνότητα Ρεθύμνης, ὁ Δῆμος Ρεθύμνης καί ἡ Ἱστορική καί Λαογραφική Ἑταιρεία Ρεθύμνης, μέ τήν ὑποστήριξη τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν καί Μελετῶν «Ἐλευθέριος Κ. Βενιζέλος». Τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί τόν Σεβ. Πρόεδρο Αὐτῆς Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο ἐξεπροσώπησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖος, ὁ ὁποῖος ἀπηύθυνε σχετικό χαιρετισμό.

""Τήν Ἐκδήλωση χαιρέτισαν οἱ συνδιοργανωτές, μέ πρῶτο τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιο, ὁ ὁποῖος στόν χαιρετισμό του ἀνέφερε τά ἑξῆς:

“Σεβασμιώτατε ἅγιε Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ.κ. Εἰρηναῖε, Ἐκπρόσωπε τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί τοῦ Σεβ. Προέδρου Αὐτῆς Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου,
Σεβασμιώτατε ἅγιε Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ.κ. Ἀνδρέα,
Ἐντιμότατη κ. Ἀντιπεριφερειάρχης,
Ἐντιμότατε κ. Δήμαρχε,
Ἐντιμολογιώτατε Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κ. Τρούλη,
Ἀγαπητέ κ. Παπαδάκη, Πρόεδρε τοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν καί Μελετῶν «Ἐλευθέριος Κ. Βενιζέλος»,
""Ἐλλογιμότατοι κ.κ. Καθηγητές,
Σεβαστοί Πατέρες καί Ἀδελφοί.
Μέ πολλή χαρά σᾶς ὑποδεχόμασθε στήν ἀποψινή Ἐκδήλωση πού συνδιοργανώνουν ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας, ἡ Περιφερειακή Ἑνότητα Ρεθύμνης, ὁ Δῆμος Ρεθύμνης καί ἡ Ἱστορική καί Λαογραφική Ἑταιρεία Ρεθύμνης, μέ τήν ὑποστήριξη τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν καί Μελετῶν «Ἐλευθέριος Κ. Βενιζέλος», ἐδῶ στήν ὅμορφη αὐτή καί πάντα φιλόξενη αἴθουσα πολιτισμοῦ καί παιδαγωγικῆς ψυχαγωγίας τοῦ Δήμου Ρεθύμνης, πού ἐπάξια ἔχει ὀνομασθεῖ «Σπίτι τοῦ Πολιτισμοῦ».
Ἡ Ἐκδήλωση αὐτή, κατανεμημένη σέ τρία μέρη, ὅπως μπορεῖτε νά διαβάσετε στά ἀναλυτικά προγράμματα πού σᾶς ἔχουν ἤδη διανεμηθεῖ, φέρει τόν τίτλο «Ἡ Ἐκκλησία στούς ἀπελευθερωτικούς ἀγῶνες τῆς Κρήτης» καί ἐντάσσεται στούς γενικότερους ἑορτασμούς πού πραγματοποιοῦνται ἀπό τίς ἀρχές τοῦ τρέχοντος ἔτους σέ ὁλόκληρο τό νησί μας, γιά νά τιμηθεῖ, ὅσο τό δυνατόν καλύτερα, τό μεγάλο ἱστορικό γεγονός τῆς συμπληρώσεως ἑκατόν χρόνων ἀπό τήν Ἕνωση τῆς Κρήτης μας μέ τήν Μητέρα Ἑλλάδα. Ἕνα γεγονός πού σήμανε τήν ὁριστική ἐπίλυση τοῦ περίφημου «Κρητικοῦ Ζητήματος», ἔτσι ἀκριβῶς ὅπως τήν εἶχαν ὁραματισθεῖ οἱ ἡρωϊκοί προπάτορές μας, συμπυκνώνοντας αὐτόν τόν πανεθνικό πόθο στήν ""παροιμιώδη φράση «Ἕνωσις ἤ Θάνατος». Ἕνα πόθο πού ἐνέπνευσε τούς μεγάλους πατριωτικούς ἀγῶνες, τίς ἐπανειλημμένες ἐπαναστάσεις τοῦ Κρητικοῦ Λαοῦ, τοῦ ὁποίου τό φρόνημα γιά Ἐλευθερία καί Ἀνεξαρτησία δέν εἶχαν κάμψει οὔτε κατ’ ἐλάχιστον οἱ πολλοί αἰῶνες τῆς παρατεταμένης ὑποδούλωσης στούς διάφορους κατακτητές.
Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης στούς διαρκεῖς καί ἀκατάβλητους ἀγῶνες γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ νησιοῦ καί τήν ἕνωσή του μέ τήν Ἑλλάδα εἶναι ἱστορικῶς καταγεγραμμένη καί ἀδιαμφισβήτητη καί θά μᾶς τήν παρουσιάσουν, γιά ἀκόμη μία φορά, ἀπόψε οἱ ἐπίλεκτοι ὁμιλητές μας. Μιά συμβολή πού δέν ἐκδηλώθηκε ὡς ""ἁπλή εὐδοκία καί εὐλογία τῆς Μάνας Ἐκκλησίας στά ἀσφυκτιῶντα κάτω ἀπό τόν ζυγό τῆς δουλείας παιδιά Της, ἀλλά ὡς προσφορά αἵματος καί προσωπικῶν θυσιῶν καί αὐτοθυσιῶν κληρικῶν καί μοναχῶν στό βωμό τῆς Ἐλευθερίας καί τῆς ἀξιοπρέπειας. Τό Ὁλοκαύτωμα τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἀρκαδίου, πού μέ ἱερό δέος καί συγκίνηση ἑορτάζομε αὐτές τίς ἡμέρες μέ ἀποκορύφωμα τήν αὐριανή Θεία Λειτουργία καί Δοξολογία στήν Ἱερά Μονή, ἀποτελεῖ μία διαχρονική βροντώδη κραυγή ὑγιοῦς φιλοπατρίας καί ἀνιδιοτελοῦς ἡρωϊσμοῦ.
Ὡς Ἐπίσκοπος τοῦ εὐλογημένου αὐτοῦ Τόπου, πού ἔχει στά σπλάγχνα του καί καυχᾶται γιά τό Ἀρκάδι τῆς ἀπαράμιλλης Ἐθελοθυσίας, ἐπαινοῦμε, συγχαίρομε καί θερμότατα εὐχαριστοῦμε ὅλους τούς φορεῖς καί τά πρόσωπα πού συνέβαλαν ὥστε νά ὑλοποιηθεῖ ἡ ἀποψινή Ἐκδήλωσή μας, μέ τό τόσο πλούσιο, ἐνδιαφέρον καί ""παιδευτικό περιεχόμενο. Εὐχαριστοῦμε κατ’ ἀρχάς τούς συνδιοργανωτές τῆς Ἐκδηλώσεως. Μέ πρώτους τούς εὐγενεῖς καί φιλόκαλους Ἄρχοντές μας, πού ἀγκάλιασαν αὐτήν τήν Ἡμερίδα καί βοήθησαν οὐσιαστικά γιά τήν ὀργάνωση καί πραγμάτωσή της. Τήν Ἀντιπεριφερειάρχη τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ρεθύμνης κ. Μαίρη Λιονῆ, τόν Δήμαρχο Ρεθύμνης κ. Γεώργιο Μαρινάκη καί τούς πολύτιμους συνεργάτες τους. Εὐχαριστοῦμε ἐπίσης τήν Ἱστορική καί Λαογραφική Ἑταιρεία Ρεθύμνης καί τόν Πρόεδρό της, Ἐλλογ. κ. Νικόλαο Παπαδογιαννάκη καί τό Ἵδρυμα «Ἐλευθέριος Κ. Βενιζέλος».
Εὐγνώμονες εὐχαριστίες, γιά τούς κόπους πού κατέβαλαν, ἐκφράζομε σέ ὅσους ἀνέλαβαν τό βάρος νά διανθίσουν τήν Ἐκδήλωση μέ τό λόγο καί μέ τό μέλος. Τούς ἔγκριτους ὁμιλητές μας, τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ.κ. Ἀνδρέα, τόσο γιά τόν τεκμηριωμένο ἐπιστημονικά λόγο του, πού θά ἀκούσομε σέ λίγο, ὅσο καί γιά τό βιβλίο ""του πού θά παρουσιασθεῖ στό δεύτερο μέρος τῆς Ἐκδηλώσεως. Τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κ. Μιχαήλ Τρούλη, πού θά διαζωγραφίσει τήν σεπτή καί στιβαρή παρουσία τοῦ Μεγάλου προκατόχου μας Ἐπισκόπου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Διονυσίου Καστρινογιαννάκη καί τήν συμβολή του στό θέμα τῆς Ἔνωσης. Τέλος, τούς Ἐλλογ. Καθηγητές κ. Νικόλαο Παπαδογιαννάκη καί κ. Κυριάκο Σταυριανό, πού μέ πολλή εὐχαρίστηση ἀνέλαβαν τό ἔργο τῶν βιβλιοπαρουσιάσεων. Εὐχαριστοῦμε τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη γιά τό ἐμπεριστατωμένο πόνημά του μέ τίτλο «Ἐκκλησία καί ἀγῶνες τῆς Κρήτης (1836-1905)», τό ὁποῖο χάρισε στήν ἱστοριογραφία τῆς Κρητικῆς Ἐκκλησίας. Εὐχαριστοῦμε ἀκόμη τήν Χορωδία καί Ὀρχήστρα Παραδοσιακῆς Μουσικῆς «Παῦλος Βλαστός» καί τόν διευθυντή καί χοράρχη της Μουσικολογ. κ. Ἀντώνιο ""Μιχελουδάκη γιά τούς ἐπίκαιρους ὕμνους καί τά ἄσματα πού θά ἀποδώσουν καθώς καί τήν κ. Εὔα Περπυράκη καί τόν κ. Θεόδωρο Ρηγινιώτη γιά τήν παρουσίαση τοῦ τρίτου μέρους τῆς Ἐκδηλώσεως. Τέλος, εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδιᾶς ὅλους ἐσᾶς πού ἀνταποκριθήκατε στήν πρόσκλησή μας καί βρίσκεσθε μαζί μας ἀπόψε.
Εὐχόμαστε ὅλοι πού παρευρισκόμασθε στήν Ἐκδήλωση αὐτή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, γιά νά τιμήσομε τήν Ἕνωση τῆς Κρήτης μας μέ τήν Ἑλλάδα ἀλλά καί γιά νά ἐμπλουτίσομε τίς γνώσεις μας καί νά διδαχθοῦμε ἀπό ὅσα θά παρουσιασθοῦν σέ αὐτήν, νά ὠφεληθοῦμε πολλαπλά καί νά ἐξέλθομε ἀπό αὐτόν τόν χῶρο πιό πλούσιοι καί πιό αἰσιόδοξοι. Ἔχοντας κατανοήσει καί ἐνστερνισθεῖ τήν μεγάλη ἀλήθεια ὅτι ἡ ἱστορική μνήμη ἀποτελεῖ θεμελιώδη προϋπόθεση γιά τήν διατήρηση τῆς ἐθνικῆς μας αὐτοσυνειδησίας καί τοῦ ὀρθόδοξου πολιτισμοῦ μας. Δηλαδή τοῦ ἀληθινοῦ μας πλούτου, πού κανείς καί τίποτε δέν μπορεῖ νά μᾶς ἀφαιρέσει, ἐάν ἐμεῖς δέν τά ἀπεμπολήσομε οἰκειοθελῶς. Νά ἀποχωρήσομε ἀπόψε, ἔχοντας ""ἀκόμη λάβει τήν ἀπόφαση νά διδαχθοῦμε ἀπό τήν ἔνδοξη Ἱστορία τοῦ Τόπου μας. Γιά νά μάθομε ἀπό αὐτήν νά ἐνστερνιζόμασθε τήν ἀξία τοῦ νοήματος τῶν πράξεων ἐκείνων τῶν προγόνων μας, οἱ ὁποῖες ἀνέδειξαν τό ἀληθινό μεγαλεῖο τοῦ Γένους μας, ἀλλά καί τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας μας εἰδικώτερα πού δύναται νά πιστωθεῖ μέ δίκαιο ἔπαινο πού τῆς ἀποδίδει τόν τίτλο τῆς Μάνας τῆς Πνευματικῆς Ἐλευθερίας μέ τό δίστιχο: «Τή λευτεριά ρωτήξανε ποιᾶς μάνας εἶναι γέννα, κι εἶπε πώς τήν ἐγέννησε τό κρητικό τό αἷμα». Ἄν διδαχθοῦμε πῶς νά ἀποφεύγομε στό παρόν καί στό μέλλον ὅλα ἐκεῖνα πού πλήγωσαν τόν λαό μας καί ἀναχαίτισαν τήν πρόοδο τῆς πατρίδας μας στό παρελθόν, τότε θά ἔχομε ἥσυχη τήν συνείδηση πώς ἡ ἀποψινή Ἡμερίδα πέτυχε τό σκοπό της καί τίμησε ἐπάξια ἐκείνους πού ὁλοκαυτώθηκαν γιά νά ζοῦμε ἐλεύθεροι.
Σᾶς καλοῦμε λοιπόν νά παρακολουθήσετε μέ προσοχή καί μέ ἀνοικτά τῆς ψυχῆς τά μάτια τά ὅσα θά προσφερθοῦν ἀπόψε στήν ἀγάπη σας. Γιά νά ἀναδεικνυόμαστε καθημερινά ἄξιοι τῆς πνευματικῆς ἐλευθερίας μας. Αὐτό ἐναπόκειται στόν καθένα προσωπικά, ἀφοῦ καί πάλι δίκαια ὁ λαός μας προφέρει πώς «ἄλλος ξανοίγει τό γκρεμό καί τόνε πιάνει ζάλη, κι ἄλλος στήν ἄκρη τοῦ γκρεμοῦ χορεύει πεντοζάλη».”

""

Ἀκολούθησαν τά τρία μέρη τῆς Ἐκδηλώσεως. Στό πρῶτο μέρος, ὁμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας μέ θέμα «Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στούς Ἀγῶνες τῆς Κρήτης» καί ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Ἱερομνήμων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κ. Μιχαήλ Τρούλης μέ θέμα «Διονύσιος Καστρινογιαννάκης, Ἐπίσκοπος Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου».
""Στό δεύτερο μέρος, ὁ Ἐλλογ. Καθηγητής κ. Νικόλαος Παπαδογιαννάκης, Πρόεδρος τῆς Ἱστορικῆς καί Λαογραφικῆς Ἑταιρείας Ρεθύμνης, παρουσίασε τό βιβλίο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέα μέ τίτλο «Ἡ Ἐκκλησία καί ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος», ἐνῶ ὁ Ἐλλογ. Καθηγητής κ. Κυριάκος Σταυριανός παρουσίασε τό πόνημα τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη μέ τίτλο «Ἐκκλησία καί Ἀγῶνες τῆς Κρήτης».
Ἡ Ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μέ τήν Χορωδία καί Ὀρχήστρα Παραδοσιακῆς Μουσικῆς «ΠΑΥΛΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ», ἡ ὁποία, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Μιχελουδάκη, ἀπέδωσε ὕμνους καί τραγούδια γιά τό Ὁλοκαύτωμα τοῦ Ἀρκαδίου ἀπό τόν ψηφιακό δίσκο μέ τίτλο «Ἀστραπή Περίφημος - Ἀρκαδίου Ἔπος» καί ἀπό τό ἀρχεῖο τοῦ μεγάλου Ρεθύμνιου λαογράφου Παύλου Βλαστοῦ. Τήν παρουσίαση τοῦ τρίτου μέρους πραγματοποίησαν ἡ Ἐλλογ. κ. Εὔα Περπυράκη καί ὁ Ἐλλογ. κ. Θεόδωρος Ρηγινιώτης.
Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας ἐκφράζει, γιά μία ἀκόμη φορά, τήν εὐγνωμοσύνη καί τήν εὐαρέσκειά της σέ ὅλους ὅσοι ἐργάσθηκαν μέ φιλοπονία καί φιλοκαλία γιά τήν ἐπιτυχῆ διοργάνωση τῆς ἐπετειακῆς αὐτῆς Ἐκδηλώσεως.

 

""

 ""

 ""

""

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες