Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ
ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
18 Αὐγούστου 2013

Τήν Κυριακή 18η Αὐγούστου 2013 στήν Ἀρχαία Ἐλεύθερνα (Πρινέ) Μυλοποτάμου πραγματοποιήθηκαν τά Ἀποκαλυπτήρια τῆς Προτομῆς τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κυροῦ Ἀθανασίου Ἀποστολάκη. Προηγήθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Προφήτου Ἠλιού τῆς Ἀρχαίας Ἐλευθέρνης, στήν ὁποία συνιερούργησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος καί ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Εὐγένιος. Παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκτάριος.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε Τρισάγιο εἰς μνήμην τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κυροῦ Ἀθανασίου καί ἀμέσως ἀκολούθησε ἡ τελετή τῶν Ἀποκαλυπτηρίων τῆς Προτομῆς αὐτοῦ, στήν ὁποία παραβρέθηκαν ὁ Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γεώργιος Μαρινάκης, ὁ Βουλευτής Ρεθύμνης κ. Ἰωάννης Κεφαλογιάννης, ἡ πρ. Βουλευτής καί συγγενής τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου κ. Μιλένα Ἀποστολάκη, ὁ Ἀστυνομικός Διευθυντής Ρεθύμνης Ταξίαρχος κ. Ἐμμανουήλ Πετράκης, ὁ Διοικητής τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος Ρεθύμνης Πύραρχος κ. Γεώργιος Μαρκουλάκης, ἐκπρόσωποι ἀρχῶν καί φορέων, πολλοί Κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς μας καί πολλοί ἄνθρωποι πού εἶχαν τήν ἐπιθυμία νά τιμήσουν τόν μακαριστό Ἱεράρχη.

Κατά τήν ἔναρξη τῆς τελετῆς τῶν Ἀποκαλυπτηρίων ἀναγνώσθηκε Σεπτό Πατριαρχικό Γράμμα τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, καί ἀκολούθως ἀπηύθυναν χαιρετισμούς καί ὁμιλίες οἱ κάτωθι: ὁ κ. Ἐλευθέριος Δροσάκης, Πρόεδρος τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Πρινέ Μυλοποτάμου «Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ», ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Διονύσιος Χαμαράκης, ὁ ὁποῖος μίλησε γιά τήν ζωή καί τήν ἐκκλησιαστική διακονία τοῦ τιμωμένου Ἱεράρχου, τοῦ ὁποίου εἶχε χρηματίσει ἐπί δεκαετία Διάκονος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκτάριος, ὁ ἰατρός κ. Γεώργιος Ἀγγελιδάκης καί ὁ κ. Μιχαήλ Τζεκάκης.
Τίς ἐκδηλώσεις συνδιοργάνωσαν ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, ἡ Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἀρκαδίου καί ἡ Ἐνορία Προφήτου Ἠλιού Ἀρχαίας Ἐλευθέρνης, ὁ Δῆμος Ρεθύμνης καί ἡ Τοπική Κοινότης Ἀρχαίας Ἐλευθέρνης, καί ὁ Πολιτιστικός Σύλλογος Πρινέ Μυλοποτάμου «Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ».
Στήν κατασκευή τῆς Προτομῆς τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κυροῦ Ἀθανασίου συνέβαλαν: ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, ἡ Ἐνορία Προφήτου Ἠλιού Ἀρχαίας Ἐλευθέρνης καί ἡ Ἱερά Μονή Ἀρκαδίου, τό Ἵδρυμα «Κληροδότημα Ἀναστασίου Κουταβᾶ» διά τῶν ἐκπροσώπων του: κ. Φαλῆς Γεωργ. Βογιατζάκη, κ. Ἐλευθερίου Κυρ. Βενιζέλου καί κ. Δημητρίου Ἐμμ. Ἀετουδάκη, φίλοι τοῦ χωριοῦ καί συγχωριανοί.
Τήν τελετή τῶν Ἀποκαλυπτηρίων ἔκλεισε ὁ Ἐπίσκοπός μας κ. Εὐγένιος, ὁ ὁποῖος εἶπε τά ἑξῆς:

«Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖε,
Σεβασμιώτατε Ἅγιε Πέτρας καί Χερρονήσου κ.κ. Νεκτάριε,
Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες,
εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς καί Διάκονοι καί εὐλογημένοι χριστιανοί.
Συναχθήκαμε σήμερα ἐδῶ στόν Ναό αὐτό τῆς γενέτειρας τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου μας, Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κυροῦ Ἀθανασίου, γιά νά ἑνώσομε τίς προσευχές μας καί νά τίς κατευθύνομε ὡς θυμίαμα στό θρόνο τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἀνάπαυση τῆς μακαρίας ψυχῆς του μετά τῶν ἁγίων καί τῶν δικαίων. Καί γιά νά μνημειώσομε τή σεπτή μορφή του σέ λίθινο ἐκμαγεῖο εἰς αἰώνιο μνημόσυνο καί ὡς ἔκφραση εὐγνωμοσύνης τού τόπου καί τῶν ἀνθρώπων, τῶν κατά σάρκα καί πνεῦμα οἰκείων του.
Συναχθήκαμε γιά νά ἱκετεύσομε τόν Τρισάγιο Θεό μας γιά τόν ἄνθρωπο αὐτό πού ἐπί 32 ἔτη ἔδωσε τόν ἑαυτόν του στήν διακονία τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας ἐδῶ στόν τόπο αὐτό, ὅπου ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ τόν ἔταξε Ἐπίσκοπο καί πνευματικό ποδηγέτη.
Συναχθήκαμε γιά νά παρακαλέσομε τόν Θεό μας, πού ἔχει  καί «νεκρῶν καί ζώντων τήν ἐξουσίαν», «ὥσπερ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ λειτουργόν αὐτόν», καί δή ἐπί τεσσαρακονταπενταετίαν Ἀρχιερέα, κατέστησε, ἔτσι νά τόν ἀναδεικνύει καί στό οὐράνιο Του θυσιαστήριο, ὅπως ἐδόξασε τή ζωή του «ἐπί τῆς γῆς», ἔτσι νά τόν ἀναπαύει στήν Βασιλεία Του.
 Ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Ἀθανάσιος εἶχε μέν τήν εὐγενική καταγωγή του ἀπό ἐδῶ, ἀπό τήν Ἀρχαία Ἐλεύθερνα, μέ τήν παράδοση καί τόν ὀρθόδοξο πολιτισμό της, ἀλλά, ὅπως ὅλων τῶν χριστιανῶν, πατρίδα του ἦταν «ἡ ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἡ μή βλεπομένη, νοουμένη δέ πόλις, ἐν ἧ πολιτευόμεθα καί πρός ἧν ἐπειγόμεθα, ἧς πρῶτος πολίτης Χριστός». 
Τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἀθανασίου, ὅπως ἀνέφερε χαρακτηριστικά ὁ ἐπίσης ἀοίδιμος προκάτοχός μας Μητροπολίτης Τίτος στόν Ἐπικήδειο Λόγο του, ὑπῆρξε «μεγάλη ἡ ψυχή εἰς σῶμα μικρόν, βιβλική ἡ μορφή, ἀσκητική ἡ ἔκφρασις, σπινθηροβόλον τό βλέμμα, λευϊτικόν τό παράστημα, πυρσός ἡ εὐσέβεια. Στήλη φωτεινή ἡ ἀρετή, εἰκών ὁσιότητος ἡ ἁγιότης, ἀκρότομος ἕδρα ἡ πίστις, ἀγρός θερισμοῦ ἡ ζωή.
Ὁ Ἀθανάσιος ἦταν ἀγαπητός καί σεβάσμιος. Ἕτοιμος πάντοτε νά συγχωρήσει τόν πεσόντα. Νά ἀναστηλώσει τόν ὑποβασταζόμενον. Ἱεράρχης σεμνός, πράος, ἀμνησίκακος, πλήρης αὐταπαρνήσεως, μεγαθυμίας, ἀγαθωσύνης καί φιλοτιμίας, ἐνδοκοσμικός ἐρημίτης... Οὐσιώδη γνωρίσματα τῆς ποιμαντορίας του ἡ ταπείνωσις καί ἡ πραότης, ἡ πανθομολογουμένη εὐλάβεια, εὐσέβεια καί σεμνότης, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἐνάρετος βιωματικότης, ἡ φιλανθρωπία καί φιλαλληλία».
Καί ὁ μακαριστός μεγάλος Πρωθιεράρχης τῆς Κρητικῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Εὐγένιος, στήν ἔκτακτη συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης τῆς 8ης Ἀπριλίου 1968, ἀνακοινώνοντας τήν παραίτηση τοῦ Μητροπολίτου Ἀθανασίου ἔλεγε ὅτι «Οὗτος ἐν τῇ διαποιμάνσει τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου διεκρίθη διά τό ἀνεπαίσχυντον ἀρχιερατικόν ἦθος του, τήν προσήλωσίν του εἰς τά θέσμια καί τάς παραδόσεις τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας, τήν ταπείνωσίν του, τό ἁπλοῦν καί ἀπέριττον τῆς ζωῆς του, τήν φιλαδελφίαν του, τήν πρός τόν περί αὐτόν ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν βαθεῖαν ἀγάπην καί στοργήν του».
Δέν θά προσθέσομε τίποτε περισσότερο σέ ὅσα τόσο χαρισματικά ἀνέφερε ὁ προσφιλής μας καλός του τότε Διάκονος, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Διονύσιος Χαμαράκης, ὁ ὁποῖος ὁλοπρόθυμα ἀποδέχθηκε τήν πρότασή μας νά εἶναι ὁ κύριος ὁμιλητής αὐτῆς τῆς μεγάλης ἡμέρας. Τόν εὐχαριστοῦμε ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μας. Τοῦτο μόνο θά ἐπισημάνομε, πώς ὁ Μητροπολίτης Ἀθανάσιος, ὅπως ἀκοῦμε καί διαπιστώνομε περιδιαβαίνοντας τήν εὐλογημένη ἐκκλησιαστική μας παροικία, ἔκανε πάντοτε αὐτό πού ὄφειλε νά κάνει ὡς Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος, ἔκανε αὐτό πού τοῦ ὑπαγόρευε ἡ ἀρχιερατική του συνείδηση, αὐτό πού εἶχε διδαχθεῖ ἀπό τούς εὐσεβεῖς γονεῖς, τούς διδασκάλους, τούς συγχωριανούς, τούς συμμοναστές του. Διένειμε ἀφειδώλευτα εὐγένεια καί ἀγάπη, μετέδιδε πίστη καί εὐλάβεια, δίδασκε μέ τήν παρουσία του ἁπλότητα καί πραότητα καί ἐργαζόταν στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων του στήν διακονία τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν ἀνθρώπων, στήν ἱερουργία τοῦ Θείου λόγου, στήν πνευματική οἰκοδομή τοῦ Σώματος τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.
Εὐχαριστοῦμε ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μας ὅσους συνήργησαν γιά νά γίνεται σήμερα ἡ ἀπόδοση τῆς ὀφειλομένης στόν Μητροπολίτη Ἀθανάσιο τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης. Τά μέλη τοῦ Μητροπολιτικοῦ μας Συμβουλίου, τήν Ἐνορία Προφήτου Ἠλιού Ἀρχαίας Ἐλευθέρνης, τήν Ἱερά Μονή Ἀρκαδίου, τό Ἵδρυμα «Κληροδότημα Ἀναστασίου Κουταβᾶ» καί τούς ἐκπροσώπους του: κ. Φαλῆ Γεωργ. Βογιατζάκη, κ. Ἐλευθέριο Κυρ. Βενιζέλο καί τόν κ. Δημήτριο Ἐμμ. Ἀετουδάκη, τούς φίλους τῆς Ἀρχαίας Ἐλεύθερνας καί ὅλους τούς εὐλογημένους κατοίκους της, ἰδιαίτερως δέ τούς οἰκείους τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου μας. Εὐχαριστοῦμε μέ βαθειά τιμή τόν Δῆμο Ρεθύμνης καί τήν Τοπική Κοινότητα τῆς Ἀρχαίας Ἐλευθέρνης, καθώς καί τόν Πολιτιστικό Σύλλογο. Εὐχαριστοῦμε ὅσους κοπίασαν γιά νά προσφέρουν τήν φιλοξενία πού θά ἀκολουθήσει. Εὐχαριστοῦμε πολύ ἐκείνους πού φιλοτέχνησαν τήν προτομή.
Μέ εὐγνωμοσύνη εὐχαριστοῦμε γιά τήν παρουσία τους τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης καί Πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας κ.κ. Εἰρηναῖο καί τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πέτρας καί Χερρονήσου κ.κ. Νεκτάριο, τούς Ἐντιμοτάτους Ἄρχοντές μας καί ὅλους ὅσοι σήμερα ἐκφράζουν προσευχητικά τήν ἀγάπη καί τήν μνημοσύνη τους γιά τό πρόσωπο τοῦ τιμωμένου Ἱεράρχου ἀλλά καί τιμοῦν τόν τόπο πού τόν γέννησε, τόπο ὁ ὁποῖος σέ ἀλλοτινούς καιρούς ἔδωσε τό ὄνομα του στήν τότε Ἐπισκοπή Ἐλευθέρνης καί στούς Ἁγίους Ἐπισκόπους πού ὑπογράφουν τά πρακτικά τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τοῦ Ἐλευθέρνης Εὐφράτη τῆς Δ’καί τοῦ Ἐλευθέρνης Ἐπιφανίου τῆς Ζ’.
Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ ἀπό τά βάθη τῆς ὕπαρξης μας σέ ὅλους καί ἰδιαίτερα στόν πρῶτο τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς καρδιᾶς μας, τόν Πατέρα καί Πατριάρχη μας κ.κ. Βαρθολομαῖο πού μᾶς ἔστειλε τήν εὐχή καί τήν εὐλογία Του.
Τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου μας Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Ἀθανασίου ἄς εἶναι ἡ μνήμη αἰωνία καί ἡ εὐγνωμοσύνη ὅλων διηνεκής. Ἄς ἔχομε τήν πατρική εὐχή του συνοδοιπόρο στόν πνευματικό μας ἀγῶνα καί ἐπιστηριγμό στόν ἐπί τά ἴχνη τοῦ Χριστοῦ βηματισμό μας, ἰδιαίτερα στούς κρίσιμους καιρούς μας».

Μέ φροντίδα τῆς Μητροπόλεώς μας ἐκδόθηκε καί διανεμήθηκε σέ ὅλους τούς παρισταμένους ἀναμνηστικό δίπτυχο πού περιλαμβάνει σύντομο βιογραφικό σημείωμα καί φωτογραφίες τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου.

Τό φυλλάδιο μπορεῖτε νά ἀναγνώσετε, κατεβάσετε καί ἐκτυπώσετε ἀκολουθώντας τόν παρακάτω σύνδεσμο.

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες