Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης 16ης Σεπτεμβρίου 2015 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος τέλεσε τόν Ἁγιασμό γιά τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων στή Σχο­λή Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μητροπόλεώς μας, στίς ἐγκαταστάσεις τῆς Σχολῆς, οἱ ὁποῖες βρίσκονται στό Λόφο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, δίπλα στό Ἐπισκοπεῖο.

Στήν Τελετή τοῦ Ἁγιασμοῦ παραβρέθηκαν ὁ Αἰδεσ. Πρωτ. Νικόλαος Νικηφόρος, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεώς μας, καί τά μέλη τῆς Διοικούσας Ἐπιτροπῆς τῆς Σχολῆς. Ὁ Μουσικολ. κ. Εὐάγγελος Καπαϊδονάκης, Διευθυντής τῆς Σχολῆς, καί μέλη τῆς Χορωδίας της ἔψαλαν τούς ὕμνους τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγιασμοῦ.

Ὁ Ἐπίσκοπός μας κ. Εὐγένιος, ἀπευθυνόμενος στόν κ. Καπαϊδονάκη, τούς ὑπόλοιπους καθηγητές καί τούς μαθητές τῆς Σχολῆς, τούς εὐχαρίστησε γιά τό ἔργο πού ἄοκνα ἐπιτελοῦν στήν Τοπική μας Ἐκκλησία καί τούς εὐχήθηκε νά ἔχουν τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί νά προκόπτουν στό ἀγαθό καί κατά τή νέα ἐκπαιδευτική χρονιά. Τά μαθήματα στή Σχολή ἀρχίζουν τήν Δευ­τέ­ρα 21η Σε­πτεμ­βρί­ου 2015.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι στή Σχο­λή Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου διδάσκονται καί τά δύο σκέλη τῆς μουσικῆς μας, τό Ἐκκλησιαστικό ἀλλά καί τό Δημοτικό, ὡς οἱ δύο ὄψεις τοῦ ἴδιου μουσικοῦ συστήματος. Διδάσκονται ἀκόμη καί τά ὑποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα καί solfege, γιά ὅσους ἐπιθυμοῦν τήν ἀπόκτηση διπλώματος καί ἔχουν τίς σχετικές προϋποθέσεις. Ἡ φοίτηση εἶναι δωρεάν, πενταετής, μέ διενέργεια προαγωγικῶν ἐξετάσεων στό τέλος κάθε ἔτους. Ἡ διδασκόμενη ὕλη εἶναι ἡ καθορισμένη ἀπό τό ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ.

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες