Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΡΙΑΣ
ΡΟΥΜΠΙΝΗΣ ΒΟΛΑΝΑΚΗ

Ἀ­να­κοι­νώ­νε­ται ὅ­τι τό Σάβ­βα­το 28η Μαρ­τί­ου 2015 καί ὥ­ρα 7:00 μ.μ., στήν αἴ­θου­σα ἐκ­δη­λώ­σε­ων τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ τῶν Ἁ­γί­ων Τεσ­σά­ρων Μαρ­τύ­ρων τῆς πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης, θά πραγ­μα­το­ποι­η­θεῖ ἡ πα­ρου­σί­α­ση δύ­ο βι­βλί­ων τῆς συγ­γρα­φέ­ως καί ποι­ή­τρι­ας Ρουμ­πί­νης Βο­λα­νά­κη μέ τί­τλους «Ἡ ποί­η­ση καί ἡ προ­σφο­ρά της» καί «Δρό­μοι Εἰ­ρή­νης».

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες