Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

«ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ»
Ἀπό τήν Θεατρική Ὁμάδα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου

Ἡ Θεατρική Ὁμάδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου παρουσιάζει τό ἔργο τοῦ Ρεθυμνιώτη συγγραφέα καί διδασκάλου Εἰδικῆς Ἀγωγῆς κ. Γεωργίου Καλογεράκη μέ τίτλο «Πόλις Ἑάλω». Οἱ παραστάσεις θά πραγματοποιηθοῦν στό θέατρο «Ἐρωφίλη» τῆς Φορτέτζας τό Σάββατο 18η καί τήν Κυριακή 19η Ἰουλίου ἀπό ὥρας 9.30 μ.μ. Ἡ εἴσοδος γιά τό κοινό εἶναι ἐλεύθερη.

Τό θεατρικό ἔργο «Πόλις Ἑάλω», βασισμένο στήν ἱστορία καί τήν δημοτική μας παράδοση, πραγματεύεται τήν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς Ὀθωμανούς Τούρκους τό ἔτος 1453. Ἄν καί ἀπό τό γεγονός αὐτό ἔχουν περάσει 562 ἔτη, οἱ καταστάσεις πού περιγράφονται φαντάζουν τραγικά ἐπίκαιρες καί μᾶς κρούουν ἕνα δυνατό κώδωνα κινδύνου γιά τίς παροῦσες συνθῆκες. Ἡ ἴδια ἡ παράσταση φιλοδοξεῖ νά θέσει βασικούς προβληματισμούς στούς θεατές.

Μέσα στό ἔργο προβάλλει ἀνάγλυφα ὁ Ἐθνικός Διχασμός τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἡ ἐπαμφοτερίζουσα στάση τῶν ξένων καί τά τραγικά ἐθνικά μας λάθη, τά ὁποῖα εἶχαν ὡς συνέπεια τό ἐξίσου τραγικό γεγονός τῆς Ἁλώσεως.

Προβάλλει ὅμως καί ἡ ἐλπίδα. Ὁ Ἑλληνισμός βγῆκε ἐνισχυμένος ἀπό τήν Ἅλωση καί ὁ Βυζαντινός Πολιτισμός ὄχι μόνο δέν ἔσβησε, ἀλλά καί ἔγινε, μέσα ἀπό τήν Ἀναγέννηση, κοινό κτῆμα τῆς Οἰκουμένης.

Ἡ Θεατρική Ὁμάδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου ἔχει μιά παρουσία 15 ἐτῶν. Στίς μέχρι σήμερα παραγωγές της, ἔχει θέσει ὡς βασικό στόχο τήν διατήρηση τῆς Παράδοσης καί τής γλώσσας μας. Ἡ ἀνάδειξη μάλιστα τῆς κρητικῆς ντοπιολαλιᾶς εἶναι ἕνας ἀπό τούς κύριους στόχους τοῦ σχήματος, μιά καί ἡ γλῶσσα ἦταν πάντοτε καί παραμένει ἡ Κιβωτός τοῦ Ἔθνους μας.

Το θεατρικό ἔργο «Πόλις Ἑάλω» εἶναι ἔμμετρο, δομημένο σέ ἰαμβικό δεκαπεντασύλλαβο στίχο μέ ζευγαρωτή ὁμοιοκαταληξία, καί προσομοιάζει στά ἀριστουργήματα τῆς Κρητικῆς Ἀναγέννησης.

Τήν παράσταση συνοδεύει ἡ ἔκδοση ἑνός ἀκόμη μεστοῦ βιβλίου, ὅπου, ἐκτός ἀπό τό κείμενο τοῦ θεατρικοῦ ἔργου, ὑπάρχει πλῆθος ἱστορικῶν καί λαογραφικῶν στοιχείων σχετικῶν μέ τήν Ἅλωση. Το βιβλίο αὐτό ἔρχεται ὡς συνέχεια πέντε προηγουμένων πού ἔχουν ἐκδοθεῖ ἀπό τήν Θεατρική Ὁμάδα μέ τήν συνδρομή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἡ ὅλη προσπάθεια τελεῖ, ὅπως πάντοτε, ὑπό τήν αἰγίδα, τήν εὐχή καί τήν εὐλογία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ.κ. Εὐγενίου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδιᾶς γιά τήν ἀμέριστη πατρική στήριξη στίς δραστηριότητές μας.

 

Ἀπό τήν Θεατρική Ὁμάδα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες