Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

ΣΤΟΝ ΣΠΗΛΑΙΩΔΗ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ

   Τήν 17η Ἰ­α­νου­α­ρί­ου, κατά τήν ὁποία τελεῖται ἡ Μνήμη τοῦ Ὁ­σί­ου καί Θε­ο­φό­ρου Πα­τρός ἡ­μῶν Ἀν­τω­νί­ου τοῦ Με­γά­λου, ἡ Ἐ­νο­ρί­α Ἁ­γί­ου Ἐ­λευ­θε­ρί­ου Ἀ­τσι­πο­πού­λου ἑ­ορ­τά­ζει τόν Μέ­γα Κα­θη­γη­τή τῆς Ἐ­ρή­μου στόν φε­ρώ­νυ­μο σπη­λαι­ώ­δη Ἱ­ε­ρό Να­ό, στόν κόμ­βο Ἀ­τσι­πο­πού­λου.

   Προσκαλοῦμε τούς φι­λά­γιους πι­στούς νά συμ­με­τά­σχουν στίς Ἀ­κο­λου­θί­ες τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Πα­νη­γύ­ρε­ως, σύμ­φω­να μέ τό πρό­γραμ­μα πού ἀ­κο­λου­θεῖ:

 

Δευτέρα 16 Ἰανουαρίου 2017 - Πα­ρα­μο­νή τῆς Ἑ­ορ­τῆς

6:00 μ.μ. Ὁ Μέ­γας Ἑ­σπε­ρι­νός.

 

Τρίτη 17 Ἰανουαρίου 2017 - Κυ­ρι­ώ­νυ­μος ἡ­μέ­ρα τῆς Ἑ­ορ­τῆς

7:00 π.μ. Ὁ Ὄρ­θρος καί ἡ Πανηγυρική Θεί­α Λει­τουρ­γί­α.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες