Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ  ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΜΕ ΤΟ "ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ" ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Πρός
τούς κ.κ. Διευθυντές, τούς ἐκπαιδευτικούς
καί τούς μαθητές τῶν Σχολείων πού βρίσκονται
στά ὅρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.

Ἀγαπητοί μου,

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἔναρξης τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους εὐχόμαστε σέ ὅλους καλή δύναμη καί καλή συνέχεια στό ἐμπεδόμοχθο ἔργο τῆς παιδείας.

Μέ τό ἔγγραφό μας αὐτό ἐπιθυμοῦμε νά σᾶς γνωρίσομε, ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου προκειμένου νά ἀνταποκριθεῖ σέ σύγχρονες πνευματικές καί ποιμαντικές ἀνάγκες, ἰδιαίτερα τῶν νέων ἀνθρώπων ἀλλά καί τῶν πολυάριθμων ἐπισκεπτῶν τοῦ τόπου μας, συγκρότησε τό «Κέντρο Ὀρθοδόξου Πολιτισμοῦ».

Σκοπός τοῦ Κέντρου εἶναι ἡ ἀνάδειξη καί προβολή τῆς ἱστορίας τῆς Μητροπόλεώς μας,  τῶν μνημείων τοῦ τόπου μας, τοῦ Ὀρθόδοξου πολιτισμοῦ καί τῆς παράδοσής μας. Ἐκεῖ οἱ ἐπισκέπτες τοῦ Κέντρου θά μποροῦν καθημερινά νά γνωρίζουν τήν πνευματική κληρονομιά τῶν πατέρων μας καί τήν διαχρονική παρουσία τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας μέσα ἀπό σύγχρονα ἐποπτικά μέσα. Ἔχει ἑτοιμασθεῖ ἕνα δεκαπεντάλεπτο βίντεο, τό ὁποῖο παρουσιάζει τά παραπάνω ἀλλά καί μέσα ἀπό τήν προσωπική ἐπαφή μέ ἕνα διαδραστικό πίνακα μπορεῖ εὔκολα καθένας νά ἐπισκεφθεῖ καί νά μάθει περισσότερα γιά τήν Μητρόπολή μας, τίς Ἱερές Μονές καί τίς Ἐνορίες Της, τά κειμήλιά Της, ἀλλά καί τά πολλά δείγματα ἀπό διάφορες ἐκκλησιαστικές τέχνες, πού φανερώνουν τήν προσφορά Της στόν τόπο καί τόν πολιτισμό.

 Τά ἐγκαίνια τοῦ Κέντρου μάλιστα ἔγιναν ἀπό τήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ, στίς 2 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., κατά τήν ἐπίσημη ἐπίσκεψή Του στό Ρέθυμνο.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου προσκαλεῖ τούς ἐκπαιδευτικούς καί τούς μαθητές τῆς Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης νά τό γνωρίσουν ἀπό κοντά. Οἱ ἐκπαιδευτικοί πού ἐπιθυμοῦν νά ἐπισκεφθοῦν μέ τούς μαθητές τους τό Κέντρο Ὀρθοδόξου Πολιτισμοῦ μποροῦν νά ἐπικοινωνοῦν μέ ἕνα ἀπό τά παρακάτω πρόσωπα πού ἔχουν ἐπωμισθεῖ τήν εὐθύνη τῆς λειτουργίας του: α) Θερμιώτης Ἀντώνιος, τηλ.: 6979153196, β) Ἀποκορωνιωτάκη Μαρία, τηλ.: 6984276167 καί γ) Σφακιανάκη Κωνσταντίνα, τηλ.: 6973794227.

Τό Κέντρο λειτουργεῖ καθημερινά, ἐκτός Σαββάτου καί Κυριακῆς, στό ἰσόγειο τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, στήν ὁδό Π. Μανουσάκη 3, κατά τίς ἑξῆς ὧρες: 9.00 – 13.00.

Ἡ προγραμματισμένη ἐπίσκεψη στήν αἴθουσα τοῦ Κέντρου μπορεῖ νά συνδυάζεται ἄριστα καί μέ ἐπίσκεψη στό Μητροπολιτικό μας Ναό καί στό Μουσεῖο του.

Θά μᾶς δίδει μεγάλη χαρά ἡ παρουσία σας στό χῶρο αὐτό τῆς Μητροπόλεώς μας καθώς θά μποροῦμε νά βλέπουμε τά πρόσωπά σας, νά ἀνταλλάσσομε σκέψεις καί νά δίνομε τήν δυνατότητα σέ ὅλους νά γνωρίζουν κάτι γιά τό ἔργο τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Μέ ἐγκάρδιες εὐχές καί πολλή πατρική ἀγάπη
Ὁ Μητροπολίτης 
Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες