Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

Προσφώνησις του Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου

κατά  τα Ιερά Εγκαίνια του Καθολικού της Ιεράς Μονής Αγίας Ειρήνης Ρεθύμνου.

(Σάββατο, 20 Αυγούστου 2011)

  

            Μακαριώτατε Πάπα καί Πατριάρχα Ἀλεξανδρείας,

 

             Μέ ἀνεκλάλητη χαρά, βαθύτατο σεβασμό καί τιμή, Σᾶς ὑποδεχόμαστε σήμερα, ὡς ὁ Ἐπίσκοπος τῆς ἐνταῦθα παροικούσης Ἐκκλησίας, στήν Ἱστορική Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.

            Σᾶς ὑποδεχόμαστε στό ἔνδοξο καί τετιμημένο Ρέθυμνο, τόν Τόπο τῶν Γραμμάτων καί τοῦ Πολιτισμοῦ, τό λίκνο τῆς Παιδείας, τῶν πνευματικῶν ἀναζητήσεων, τῆς Ἱστορίας, τῆς τέχνης, τόν τόπο μέ τούς εὐγενεῖς καί ἀριστοκράτες, στήν πιό ὡραία σημασία τῆς λέξεως, ἀνθρώπους.

 

           Σᾶς ὑποδεχόμαστε στην Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Εἰρήνης, πού εἶναι ἕνα ἀπό τά παλαιότερα Μοναστήρια τοῦ Τόπου μας καί πού δέν ἔπαυσε στό διάβα τῆς πολυκύμαντης πορείας του, νά προσφέρει γλυκεῖς καί εὔχυμους καρπούς στήν Ἐκκλησία, στό Γένος καί τήν Παιδεία του.

          Δοξάζομε τόν Τρισάγιο Θεό μας, καί γιά τοῦτο τό Μοναστήρι καί τήν εὐλογημένη Ἀδελφότητά του, ὅπως καί γιά ὅλα τά ἱστορικά Μοναστικά Ἐνδιαιτήματα τῆς εὐλογημένης ἐκκλησιαστικῆς Ἐπαρχίας μας.

          Σᾶς εὐχαριστοῦμε εὐγνωμόνως γιά τήν εὐλογητή παρουσία Σας σήμερα, γιά τήν ἀνταπόκριση Σας στό κάλεσμα μας. Εἶναι τιμή γιά τό Ρέθυμνο ἡ ἔλευσή Σας, εἶναι εὐλογία μεγίστη ἡ ἐνταῦθα παρουσία Σας.

           Εὐχαριστοῦμε πρῶτα τόν Τριαδικό Θεό μας πού ὁδήγησε τόν πατριαρχικό Σας βηματισμό κοντά μας καί γιά τήν χαρά τῶν σημερινῶν Ἱερῶν Ἐγκαινίων, τά ὁποῖα ἐτελέσατε. Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιατί ἡ τελετή τῶν Ἱερῶν Ἐγκαινίων ἐλειτούργησε ἀνακαινιστικά γιά ὅλους ἐμᾶς, τις διάνοιες καί τίς καρδιές μας.

           Κραυγάζομε, Μακαριώτατε, στεντορείᾳ τῇ φωνῇ, τό, «Οὐρανός πολύφωτος ἡ Ἐκκλησία», ἔτσι ὅπως τό βιώσαμε σήμερα, λουσμένοι στό φῶς τῆς λαμπρῆς καί φωτοφόρου αὐτῆς τελετῆς καί φωτιζόμενοι ταυτόχρονα ἀπό τό φῶς τοῦ Σεπτοῦ Σας Προσώπου, τοῦ Λευκοῦ Πατέρα τῆς Μαύρης Ἠπείρου τῆς Ἀφρικῆς, τῆς Ἡπείρου τοῦ μέλλοντος καί τῆς ἐλπίδας.

           Σᾶς καλωσορίζομε μέ πολλή χαρά, σέ Τόπο γνώριμο καί ἀγαπητό σέ Ἐσᾶς. Γι’αὐτό καί ἔχω κάθε φορά πού λέγω τό ρῆμα «καλωσορίζομε» ἕνα ἐνδοιασμό. Πῶς νά καλοσωρίσεις  ἕνα παιδί στό σπίτι τοῦ πατέρα του, ἀναρωτιέμαι. Σήμερα βρίσκεσθε «ἐν τοῖς τοῦ πατρός Σας» καί σωματικά ἀφοῦ πνευματικά εἶστε παρών ἀδιάλλειπτα. Ἐδῶ, στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Εἰρήνης, τήν ὁποία ὁ ἀοίδιμος Γέροντάς Σας Μητροπολίτης Θεόδωρος Τζεδάκης, ἀνακαίνισε ἐκ βάθρων, ἀγάπησε, ἐτίμησε καί στήν ὁποῖα ἀναπαύεται πλέον τό ἱερό του σκῆνος. Τό μόνο πού παρηγορεῖ τήν σκέψη μου εἶναι ὅτι κατ’εὐδοκίαν Θεοῦ Σᾶς καλωσορίζω ἐκ μέρους του ὡς ταπεινός του διάδοχος.

            Ἡ παρουσία Σας σήμερα ἐδῶ δηλώνει τό σεβασμό καί τήν ἀγάπη Σας σε Ἐκεῖνον, τοῦ ὁποίου τό ὄνομα φέρετε. Ἀποδεικνύει, Μακαριώτατε, ὅτι γνωρίζετε νά τιμᾶτε καί νά μνημονεύετε εὐγνωμόνως ὅλους ἐκείνους πού μέ ὁποιονδήποτε τρόπο συνδέθηκαν μαζί Σας καί ἡ στάση αὐτή διδάσκει ὅλους μας.

            Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι σήμερα ἡ μακαρία ψυχή του ἀγάλλεται ἀπό τούς οὐρανούς καί συμπανηγυρίζει μέ ὅλους ἐμᾶς γιά τούτη τήν ἔνδοξη καί λαμπροφόρο ἡμέρα, καθώς βλέπει τό πνευματικό τέκνο του νά προΐσταται, ὡς Πάπας καί Πατριάρχης, αὐτῆς τῆς λαμπρᾶς προσευχητικῆς πανδαισίας. Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν.

            Μακαριώτατε, Ἀγάλλεται ἐπίσης σήμερα ἡ μακαρία ψυχή τοῦ ἀοιδίμου Προκατόχου μας, Μητροπολίτου Ἀνθίμου, ὁ ὁποῖος εἶχε τό πρῶτον ἀπευθύνει τήν πρόσκληση πρός τήν Μακαριότητά Σας, ὥστε νά τελέσετε τά Ἱερά Ἐγκαίναι τοῦ Καθολικοῦ της Ἱερᾶς αὐτῆς Μονῆς. Ἄς εἶναι εὐλαβικό κερί στήν μνήμη του, ἕνα χρόνο μόλις μετά τήν εἰς Κύριον ἐκδημία του ἡ σημερινή προσευχητική μας συνάθροιση.

            Μακαριώτατε, μέ τίς ἁπλές σκέψεις αὐτές ἐπιθυμῶ ἐκ κέντρου καρδίας νά Σᾶς εὐχαριστήσω γιά μία ἀκόμη φορά γιά τήν ἔλευσή Σας στήν Ἱερά Μητρόπολή μας.

            Δώσατε σήμερα φῶς, χαρά καί ἐλπίδα στό πλήρωμα της καί στήν καρδιά τοῦ ταπεινοῦ Ἐπισκόπου της, ὁ ὁποῖος πολλές φορές γεύθηκε τούς καρπούς τῆς πατρικῆς Σας ἀγάπης. Σᾶς εὐχαριστοῦμε μέ εὐγνωμοσύνη, καθώς καί τά μέλη τῆς τιμίας Συνοδείας Σας, ὅπως εὐχαριστοῦμε καί τόν Ἀρχιεπίσκοπο μας καί τούς ἀδελφούς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς πού βρίσκονται μαζί μας.

            Σᾶς διαβεβαιώνουμε γιά τήν ἀγάπη, τό σεβασμό καί τή συναντίληψή μας στό Σεπτό Πρόσωπό Σας καί τό μεγαλόπνοο Ἱεραποστολικό Σας ἔργο. Πάντοτε εἴμαστε συνοδοιπόροι στούς ἐλπιδοφόρους Πατριαρχικούς Σας βηματισμούς, πρόθυμοι νά ἀναψύξωμε τόν καύσωνα τῆς Μαύρης Ἡπείρου καί νά δροσίσωμε μέ τήν δρόσο τῆς ἀγάπης καί τῆς προσευχῆς μας τήν φλόγα τῆς ὑψηλῆς καί εὐθυνοφόρου Πατριαρχικῆς Σας ἀποστολῆς.

            Παρακαλοῦμε νά εὔχεσθε γιά ὅλους ἐμᾶς, γιά τό Μοναστήρι αὐτό, τήν Γερόντισσα καί τήν ἀδελφότητα του, τούς εὐεργέτες του, τούς ὁποίους εὐχαριστοῦμε ἰδιαίτερα, γιά τόν Ἱερό κλῆρο καί τίς μοναχικές ἀδελφότητες, τούς ἄρχοντες καί τόν εὐγενῆ λαό τῆς Μητροπόλεως μας.

            Μακαριώτατε, φεύγοντας γιά τό τόπο τῆς θυσιαστικῆς διακονίας Σας κρατεῖστε ἀπό ἐμᾶς καί τόν τόπο πού Σᾶς γέννησε, τρεῖς μόνον λέξεις, μία ἀντωνυμία, ἕνα ρῆμα καί ἕνα ἐπίρρημα, βγαλμένες ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μας.

            Μακαριώτατε, Σᾶς ἀγαποῦμε πολύ.

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες