Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
9-12-2012 "Ἑορτή τῆς Ἁγίας Ἄννης" 

Ἡ ἁγία Θεοτόκος ἔρχεται στήν μητέρα της σάν ἕνα μεγάλο δῶρο, σάν μία ἐπιβράβευση τῆς ὑπομονῆς της, καθώς ἡ ἁγία Ἄννα, ὅπως γνωρίζουμε, συνέλαβε τήν Μαριάμ σέ ἀρκετά προχωρημένη ἡλικία. Ἡ ἁγία Ἄννα λοιπόν μᾶς διδάσκει μέ τό παράδειγμά της τήν καρτερικότητα στίς δοκιμασίες, τήν γενναιότητα στήν ἄρση τοῦ Σταυροῦ τῆς ζωῆς.

Ἐφόσον λοιπόν εἴμαστε βέβαιοι γιά τήν μεγάλη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὀφείλουμε ὅλοι μας νά ἔχουμε πάντοτε ἀπεριόριστη ἐμπιστοσύνη καί υἱική ὑποταγή στήν πρόνοια Του, καί μέ αὐτό τόν τρόπο νά ἀπαλύνουμε οὐσιαστικά τόν πόνο τῶν θλίψεων τῆς ζωῆς. Ἄς μή ἐξετάζουμε μέ περιέργεια τίς ἐνέργειές Του οὔτε νά ζητᾶμε ἀπό Αὐτόν λόγο ἤ εὐθύνες, καθώς σ᾿ Αὐτόν ἀνήκει ἡ κρίση γιά τό πότε θά πρέπει νά σταματήσουν οἱ θλίψεις.

Ὀφείλουμε ἐπίσης νά δεχόμαστε τά πάντα μέ εὐγνωμοσύνη εἴτε μᾶς εὐεργετεῖ εἴτε μᾶς θλίβει, ἐπειδή καί αὐτό εἶναι ἕνα εἶδος εὐεργεσίας. Ἄλλωστε καί ὁ γιατρός, ὄχι μόνο ὅταν περιποιεῖται τόν ἀσθενῆ, ἀλλά καί ὅταν τόν καυτηριάζει καί τόν χειρουργεῖ, εἶναι τό ἴδιο γιατρός. Ἀλλά καί ὁ πατέρας, ὄχι μόνο ὅταν φροντίζει τόν υἱό του, ἀλλά καί ὅταν τόν ἐπιτιμᾶ, εἶναι τό ἴδιο πατέρας, καί μάλιστα ὄχι λιγότερο ἀπό ὅ,τι εἶναι ὅταν τόν ἐπαινεῖ.

Ἄς ἀφήσουμε λοιπόν τήν διακυβέρνηση τῆς ζωῆς μας στόν Θεό καί ἄς Τόν εὐχαριστοῦμε πάντοτε. Ὅταν εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά τά δῶρα Του, ἁπλά ἀποδίδουμε τό χρέος μας. Ὅταν ὅμως Τόν εὐχαριστοῦμε καί γιά τίς δοκιμασίες, τότε τόν καθιστοῦμε ὀφειλέτη μας.

Οἱ θλίψεις βέβαια ἔχουν παράλληλα σκοπό νά δοκιμασθεῖ καί νά ἀναδειχθεῖ ἡ ἀρετή μας, καί ἔτσι νά λάβουμε πλουσίους μισθούς ἀπό τόν στεφανοδότη Ἰησοῦ. Μέσα ἀπό τίς δοκιμασίες ἀναδεικνύεται, ἡ πίστη, ἡ εὐγνωμοσύνη, ἡ ὑποταγή, ἡ ἐμπιστοσύνη καί ἡ ἀγάπη μας πρός τόν Θεό, ἀλλά παράλληλα καί ἡ ἀνεξικακία, ἡ ταπεινοφροσύνη, ἡ πραότητα, ἡ ἄδολη ἀγάπη πρός τόν πλησίον μας.

Ἀρχιμ. Βασἰλειος Παπαδάκης

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες