Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 6-1-2013
"Ἅγια Θεοφάνεια"

 Μέσα στό πλῆθος πού προσερχόταν γιά νά ἐξομολογηθεῖ τά ἁμαρτήματά του καί νά βαπτισθεῖ στόν Ἰορδάνη ἔρχεται καί ὁ Ἰησοῦς, ζητώντας νά βαπτισθεῖ ἀπό τόν Πρόδρομο. Ζητᾶ νά βαπτισθεῖ ὁ Δεσπότης μαζί μέ τούς δούλους, ὁ δικαστής μαζί μέ τούς ὑποδίκους, ὁ ἀναμάρτητος μέ τούς ἁμαρτωλούς. Βέβαια, ἀφοῦ ὁ Κύριος καταδέχθηκε νά σαρκωθεῖ γιά τήν σωτηρία μας καί μάλιστα νά πάθει καί νά θυσιασθεῖ, δέν θά πρέπει νά μᾶς ἐκπλήσσει οὔτε ἡ σημερινή Του συγκατάβαση.

Ὁ Ἰωάννης πού ὅταν ἀκόμη βρισκόταν στήν κοιλιά τῆς μητρός του εἶχε ἀναγνωρίσει τόν Μεσσία, ἀποπηδώντας ἀπό χαρά, τρέμει ἐνώπιον τέτοιου τολμήματος. Πῶς ὁ δοῦλος θά ἀποτολμοῦσε νά καθαρίσει μέσα στό νερό τόν Βασιλέα τοῦ σύμπαντος; Ὁ Πρόδρομος εἶχε ἀνάγκη νά βαπτισθεῖ ἀπό τόν ἀναμάρτητο Ἰησοῦ.

Ὅμως ὁ Χριστός ἀπωθεῖ τόν ἀνθρώπινο φόβο καί ζητᾶ ἀπό τόν πρόδρομο νά ἀφήσει τίς ἀντιρρήσεις. Ταπεινώνοντας τόν ἑαυτό Του ὁ Ἰησοῦς καί δεχόμενος τό βάπτισμα θά ἐκπλήρωνε ὅλο τόν νόμο, κάθε ἐντολή τοῦ Θεοῦ, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦταν καί ἡ ἀνάθεση τῆς ἐντολῆς στόν Ἰωάννη νά βαπτίζει τόν κόσμο.

Ὁ Ἰησοῦς βαπτίζεται, καί ἐπειδή ὡς ἀναμάρτητος δέν εἶχε τίποτε νά ἐξομοληγηθεῖ, ἀνέρχεται ἀμέσως ἀπό τό νερό, χωρίς νά μείνει πολύ σ᾿ αὐτό, ὅπως οἱ ἄλλοι πού κατά τό βάπτισμά τους ἐξομολογοῦντο τίς ἁμαρτίες τους.

Ἐκείνη τήν ὥρα ἀνοίγουν οἱ οὐρανοί καί ὁ Πατήρ μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα συμμαρτυροῦν, ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ. Ἐπειδή ὁ Ἰησοῦς δέν ἦταν ἀκόμη γνωστός, καί γιά νά μή νομισθεῖ ὅτι ἡ φωνή τοῦ Πατρός πού ἀκούσθηκε ἀπό τόν οὐρανό ἀφοροῦσε τόν Πρόδρομο, τό Ἅγιο Πνεῦμα κατέρχεται σάν περιστέρι στήν κεφαλή τοῦ Ἰησοῦ, ὑποδεικνύοντας ὅτι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐκεῖνος πού ἀνέρχεται ἀπό τά ὕδατα.

Τό βάπτισμα τοῦ Ἰωάννου τελειώνει γιά νά δώσει τήν θέση του στό βάπτισμα πού θά τελοῦν οἱ Ἀπόστολοι ἐπί τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ. Τό νέο βάπτισμα δέν θά συγχωρεῖ μόνο ἁμαρτίες, ἀλλά θά παρέχει καί τήν κοινωνία καί τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Εἶναι πλέον σίγουρο ὅτι καί στήν δική μας βάπτιση θά ἀνοίγουν οἱ οὐρανοί καί θά κατέρχεται τό Ἅγιο Πνεῦμα.

Ἀρχιμ. Βασίλειος Παπαδάκης

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες