Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 27-1-2013
"Ἡ μετάνοια τοῦ Ζακχαίου"

Ἐνῶ ὁ Χριστός μας χαίρεται γιά τήν μετάνοια τοῦ τελώνου, οἱ Φαρισαῖοι βρίσκουν μία νέα ἀφορμή νά κατηγορήσουν τόν Εὐεργέτη μας. Πράγματι, δέν ὑπάρχει πιό εὔκολο πράγμα ἀπό τό νά κατηγορεῖ κανείς τούς ἄλλους. Ἡ κατάκριση, ὅπως δίδαξε ὁ Κύριός μας, εἶναι τό μεγαλύτερο ἁμάρτημα, καθώς φανερώνει ἐγωισμό καί ἔλλειψη ἀγάπης.

Ἀκόμη καί ἄν κάτι κακό γίνεται μπροστά στά μάτια μας δέν θά πρέπει νά γίνεται σέ μᾶς ἀφορμή κατακρίσεως καί συκοφαντίας τοῦ πλησίον. Καί τοῦτο, ὄχι μόνο διότι ἀκόμη καί τά μάτια μας μπορεῖ κάποτε νά γίνουν ἀφορμή νά ξεγελασθοῦμε, ἀλλά κυρίως διότι ἀγνοοῦμε τόν πραγματικό σκοπό μιᾶς πράξεως πού ἐξωτερικά φαίνεται ὡς ἁμαρτία. Παράλληλα δέν γνωρίζουμε οὔτε τόν ἱδρῶτα πού ἔχυσε κάποιος προκειμένου νά μή πέσει στήν ἁμαρτία, ἀλλά οὔτε καί τήν μετάνοιά του μετά τό ἁμάρτημα. Ἔτσι πολλές φορές συμβαίνει νά κατακρίνουμε κάποιους, οἱ ὁποῖοι γιά τόν Θεό εἶναι ἀγωνιστές, ἥρωες ἤ ὑποδείγματα μετανοίας, ὅπως ὁ Ζακχαῖος.

Ὁ σωστός χριστιανός δέν κρίνει οὔτε ἐξουδενώνει ποτέ κανένα γιά τίς πράξεις του. Κρίνει μόνο τίς πράξεις, καθώς ὅλοι μας ὠφείλουμε νά διακρίνουμε τό καλό ἀπό τό κακό. Ὅμως καί στήν κρίση τῶν πράξεων εἶναι ἰδιαίτερα ἐπιφυλακτικός, καθότι πολλές φορές, ἐπαναλαμβάνουμε, δέν μπορεῖ νά γνωρίζει τόν πραγματικό καί βαθύτερο σκοπό τους. Ὁ σωστός χριστιανός δέν θεωρεῖ ὅσους διαπράττουν ἁμαρτίες ὡς κακούς ἀνθρώπους, ἀλλά ὡς ἀνθρώπους ἀσθενεῖς, οἱ ὁποῖοι παρασύρθηκαν ἁπό τίς ἀδυναμίες, τά πάθη ἤ τίς συναναστροφές τους καί ὑπέκυψαν στήν ἁμαρτία.

Προκειμένου νά προφυλαχθοῦμε ἀπό τήν κατάκριση, ἄς εἴμαστε ταπεινοί θεωρώντας καί τούς ἑαυτούς μας ἁμαρτωλούς, καί παράλληλα ἄς ἀναλογιζόμαστε τό ἑξῆς: Μήπως θά στενοχωριόμασταν, ἐάν τά λόγια αὐτά πού λέμε γιά τόν ἄλλο, τά ἀκούγαμε νά λέγονται γιά μᾶς;

Ἀρχιμ. Βασίλειος Παπαδάκης

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες