Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

16.04.2011  ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ.
7.00 Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης   Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ θά ἱερουργήσει εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἀγίου Κωνσταντίνου Ρεθύμνου.

 

17.04.2011 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ.
7.00 Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ θά ἱερουργήσει εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἀγίων Τεσσάρων Μαρτύρων Ρεθύμνου.

18.00 Ἐσπερινός.

20.00 Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ θά χοροστατήσει εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Ρεθύμνου.

 

18.04.2011 ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ.
7.00 Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ θά ἱερουργήσει εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἀρκαδίου.

18.00 Μέγα Ἀπόδειπνον.

20.00 Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ θά χοροστατήσει εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων  Ρεθύμνου.

 

19.04.2011 ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ.
7.00  Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ θά ἱερουργήσει εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Εἰρήνης Ρεθύμνης.

18.00  Μέγα Ἀπόδειπνον.

20.00  Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ θά χοροστατήσει εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καλλιθέας  Ρεθύμνου.

 

20.04.2011 ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ.
7.00  Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ θά ἱερουργήσει εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Ρεθύμνου.

12.00  Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ θά τελέσει τό Μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ Νοσοκομείου Ρεθύμνου.

17.30 Μικρόν Ἀπόδειπνον-Εὐχέλαιον. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ θά τελέσει τό Μυστήριον εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Ρεθύμνου.

20.00 Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Πέμπτης. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ θά χοροστατήσει εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Ρεθύμνου.

 

21.04.2011 ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ.
6.30 Μέγας Ἑσπερινός καί Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ θά ἱερουργήσει εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Σωτῆρος Κουμπέ Ρεθύμνου.

19.00 Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ θά χοροστατήσει εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Ρεθύμνου.

 

22.04.2011 ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
9.00 Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καί ὁ Μ. Ἑσπερινός. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ θά χοροστατήσει εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Ρεθύμνου.

19.30 Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου, ἤτοι τοῦ Ὄρθρου τοῦ Μεγάλου Σαββάτου.

21.30 Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ θά χοροστατήσει εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Ρεθύμνου. Συνάντηση Ἐπιταφίων τῆς πόλεως στήν πλατεῖα τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων. 

 

23.04.2011 ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ.
8.30 Μέγας Ἑσπερινός καί Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ θά ἱερουργήσει eἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Καλλιθέας Ρεθύμνου.

23.00 Νύκτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου. Κωδωνοκρουσία ἁπάντων τῶν Ἱερῶν Ναῶν. Ἀκολουθία Παννυχίδος.

24.00 Ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ θά ἱερουργήσει eἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Ρεθύμνου.

 

24.04.2011 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.

10.30 Ἐναρκτήριος Ἀκολουθία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Ρεθύμνου.

10.45 Πανηγυρική Λιτανεία τῆς Ἀναστάσεως διά τῶν ὁδῶν Ἀραμπατζόγλου, Παλαιολόγου καί Ἀρκαδίου ἕως τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Ρεθύμνου ὅπου θά γίνει ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ. Μετά τό πέρας τοῦ  Ἑσπερινοῦ θά ἀκολουθήσει Δεξίωσις εἰς τό Μητροπολιτικόν Μέγαρον.

18.30 Ἑσπερινός. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ θα χοροστατήσει εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Γεωργίου Δισκουρίου Μυλοποτάμου.

 

25.04.2011 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ–ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ.

7.00 Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ θά ἱερουργήσει εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Γεωργίου Ἀρσανίου Ρεθύμνης.

19.00 Ἑσπερινός. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ θά χοροστατήσει εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Εἰρήνης Ρεθύμνης. 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες