Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

Η ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018

   Η Σύναξη Νέων και Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους, κάθε Πέμπτη και ώρα 8:00 έως 10:00 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναού των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων της πόλεως Ρεθύμνης.

   Στη Σύναξη αυτή ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος και οι συνεργοί του, Αιδεσ. Πρωτοπρεσβύτεροι Νικόλαος Νικηφόρος (τηλ.: 6942042124) και Ιωάννης Κλειδής (τηλ.: 6979639334), επικοινωνούν με τους μαθητές, τους φοιτητές και όλους τους νέους της Μητροπόλεώς μας, συζητούν μαζί τους, ακούν τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους.

 

 

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2017

   Ξεκίνησαν γιά τήν πε­ρί­ο­δο 2016-2017 οἱ ἑβδομαδιαῖες συ­ναν­τή­σεις τῆς Συ­νά­ξε­ως Νέ­ων καί Φοιτητῶν τῆς  Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου. Ἡ πρώ­τη συ­νάν­τη­ση τῆς Συ­νά­ξε­ως πραγματοποιήθηκε τήν Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2016, στήν αἴ­θου­σα ἐκ­δη­λώ­σε­ων τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ τῶν Ἁ­γί­ων Τεσ­σά­ρων Μαρ­τύ­ρων τῆς πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης, ὅπου καί θά γίνονται στό ἑξῆς οἱ συναντήσεις τῆς Συνάξεως κάθε Πέμπτη βράδυ ἀπό 9:00 ἕως 11:00 μ.μ..

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2017

   Ανακοινώνεται ότι ξεκινούν οι συναντήσεις της Συνάξεως των Νέων και Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου για την περίοδο 2016-2017. Ο Αγιασμός και η πρώτη συνάντηση της Συνάξεως θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 9.00 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναού των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων της πόλεως Ρεθύμνης.

   Στη Σύναξη αυτή ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος και οι συνεργοί του, Αιδεσ. Πρωτοπρεσβύτεροι Νικόλαος Νικηφόρος και Ιωάννης Κλειδής, επικοινωνούν με τους μαθητές, τους φοιτητές και όλους τους νέους της Μητροπόλεώς μας, συζητούν μαζί τους, ακούν τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους.

   Η Ιερά Μητρόπολή μας καλεί και εφέτος τους νέους να συμμετέχουν στη Σύναξη.

 

 

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΝΕΩΝ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Ξεκίνησαν γιά τήν πε­ρί­ο­δο 2015-2016 οἱ ἑβδομαδιαῖες συ­ναν­τή­σεις τῆς Συ­νά­ξε­ως Νέ­ων τῆς  Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου. Ὁ Ἁ­για­σμός καί ἡ πρώ­τη συ­νάν­τη­ση τῆς Συ­νά­ξε­ως πραγματοποιήθηκαν στήν αἴ­θου­σα ἐκ­δη­λώ­σε­ων τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ τῶν Ἁ­γί­ων Τεσ­σά­ρων Μαρ­τύ­ρων τῆς πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης τήν Πέμ­πτη 3η Δε­κεμ­βρί­ου 2015, ἀ­μέ­σως με­τά τόν Μέ­γα Ἑ­σπε­ρι­νό στόν ἑ­ορ­τά­ζον­τα Ἱ­ε­ρό Να­ό τῆς Ἁ­γί­ας Με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος Βαρ­βά­ρας, πο­λι­ού­χου Ρε­θύ­μνης.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΝΕΩΝ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2016

Ἀνακοινώνεται ὅτι ξεκινοῦν γιά τήν περίοδο 2015-2016 οἱ συναντήσεις τῆς Συνάξεως Νέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου. Ὁ Ἁγιασμός καί ἡ πρώτη συνάντηση τῆς Συνάξεως θά πραγματοποιηθοῦν στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων τῆς πόλεως Ρεθύμνης τήν Πέμπτη 3η Δεκεμβρίου 2015 καί ὥρα 9:00 μ.μ., ἀμέσως μετά τόν Μέγα Ἑσπερινό στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, πολιούχου Ρεθύμνης.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΝΕΩΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΠΗΓΗΣ
Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

 

Τήν Πέμπτη 7η Μαΐου 2015 τά μέλη τῆς Συνάξεως Νέων τῆς Μητροπόλεώς μας, μέ τή συνοδεία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, πραγματοποίησαν προσκυνηματική ἐπίσκεψη στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, ὁ ὁποῖος βρίσκεται στόν ὁμώνυμο οἰκισμό τῆς Ἐνορίας Πηγῆς. Στήν ἐκδρομή αὐτή συμμετεῖχαν ἐπίσης ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Πρόδρομος Ξενάκης, Ὑπογραμματέας τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, καί ὁ Αἰδεσ. Πρωτ. Ἰωάννης Κλειδῆς, ὁ ὁποῖος, μαζί μέ τόν Αἰδεσ. Πρωτ. Σωκράτη Ξενικάκη, εἶναι ὑπεύθυνοι γιά τή Σύναξη τῶν Νέων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΙΝ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΝΕΩΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Ἀνακοινώνεται ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου ὅτι ἀπό τήν Πέμπτη 18 Ὀκτωβρίου 2012 καί κάθε Πέμπτη, στίς 9.00 μ.μ. ξεκινᾶ καί πάλι ἡ Σύναξη Νέων. Ἐφέτος ἡ σύναξη θά γίνεται στήν αἴθουσα «Πατριάρχης Βαρθολομαῖος» τοῦ Κέντρου Ὀρθοδόξου Πολιτισμοῦ, πού βρίσκεται στό ἱσόγειο τῶν γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου στήν ὁδό Μανουσάκη 1 (δίπλα στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό).

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Το Σάββατο 2 Ιουνίου 2012, η Σύναξη Νέων και Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας με επικεφαλής τον Επίσκοπό μας κ. Ευγένιο και τους αιδεσ. π. Ιωάννη Κλειδή και π. Σωκράτη Ξενικάκη πραγματοποίησε προσκυνηματική - ψυχαγωγική εκδρομή επί τη λήξει της περιόδου στην Ανατολική Κρήτη. Πρώτος σταθμός η Ιερά Μονή  Αγίου Γεωργίου Σελληνάρι. Η Νεάπολη και ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός της Μεγάλης Παναγίας αποτέλεσε τον επόμενο σταθμό όπου προσφέρθηκε εκεί παραδοσιακό κέρασμα από τους Ιερείς της Ενορίας. Στην Ελούντα και δίπλα στη θάλασσα τα μέλη της Συνάξεως μετείχαν μιας πλούσιας τράπεζας. Στη γειτονική Πλάκα δόθηκε η ευκαιρία να αγναντέψουν το μαρτυρικό νησί της Σπιναλόγγας. Τέλος, στη λίμνη του Αγίου Νικολάου απόλαυσαν τον καφέ τους. Εγκάρδιες ευχαριστίες σε όλα τα συμμετέχοντα μέλη της Συνάξεως για τις υπέροχες στιγμές που όλοι ζήσαμε. Ανανεώνεται το ραντεβού  - συν Θεώ - τον Οκτώβριο για μια νέα μεστή πνευματικών αγώνων και προσπαθιών περίοδο.

Εκ της Συνάξεως Νέων.

Σύναξη τῶν Νέων τῆς Μητροπόλεώς μας στό Ἐπισκοπεῖο

Ἡ τελευταῖα Σύναξη τῶν Νέων τῆς Μητροπόλεώς μας γιά τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή πραγματοποιήθηκε τό βράδυ τῆς Πέμπτης 29 Μαρτίου 2012 στό Ἐπισκοπεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας στόν λόφο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Προηγήθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου στό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου καί πάντων τῶν Ἁγίων τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Ἀκολουθοῦν φωτογραφίες ἀπό τή Σύναξη.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ Ι.Μ.Ρ.Α.

ΣΤΗΝ ΑΞΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΩΣΑΚΟΥ 

          Τό Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2012 πραγματοποιήθηκε προσκυνηματική ἐκδρομή τῆς Συνάξεως τῶν Νέων τῆς Μητροπόλεώς μας στήν Ἀξό καί τήν Ἱερά Μονή Βωσάκου. Εἴχαν τήν εὐλογία νά ἐπισκεφθοῦν τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Γ΄, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως καί νά προσκυνήσουν τό ἀπότμημα τοῦ  ἱεροῦ λειψάνου του, πού φυλάσσεται ἐκεί.

           Στήν Ἱερά Μονή Βωσάκου οἱ νέοι μας ξεναγήθηκαν ἀπό τόν Ἡγούμενο π. Τιμόθεο καί παρακάθησαν σέ τράπεζα ἡ ὁποία εἶχε προετοιμασθεῖ γιά νά τούς φιλοξενήσει.

           Τούς νέους τῆς Μητροπόλεως συνόδευσε ὁ Ἐπίσκοπός μας. Ἁκολουθοῦν φωτογραφίες ἀπό τήν προσκυνηματική ἐκδρομή τῆς Συνάξεως.

Ο Aγιασμός της Συνάξεως των Νέων

της Ιεράς Μητροπόλεώς μας

(10 Νοεμβρίου 2011).

 

        Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011 στις 9.00 μ.μ. ο  Αγιασμός  και η πρώτη συνάντηση της Συνάξεως των Νέων της Μητροπόλεώς μας στην αίθουσα των Γραφείων της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Η Σύναξη των Νέων θα γίνεται κάθε Πέμπτη στις 9.00 μ.μ.

        Στη Σύναξη αυτή ο Επίσκοπός μας έχει τη δυνατότητα και τη χαρά να επικοινωνεί με τους νέους της Μητρόπολής μας, να συζητεί μαζί τους, να ακούει τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους. Στη διακονία αυτή βοηθούν οι Αιδεσ. Πρωτοπρεσβύτεροι Σωκράτης Ξενικάκης και Ιωάννης Κλειδής.

 

Ἀνακοίνωση γιά τήν τέλεση  τῆς Θείας Λειτουργίας
τῶν Προηγιασμένων Δώρων στή  Σύναξη Νέων

 

Τήν Πέμπτη 14 Ἀπριλίου 2011 στά πλαίσια τῆς συνάντησης τῆς Σύναξης Νέων τῆς Μητροπόλεώς μας θά τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων Ρεθύμνου ἀπό 9.00 ἕως 10.15 μ.μ.

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΝΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Ἐν ὄψει τῶν Ἁγίων ἡμερῶν τοῦ Πάσχα, ἡ Σύναξη τῶν Νέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μέ τίς εὐχές τοῦ Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐγενίου, στά πλαίσια τῶν κοινωνικῶν της δραστηριοτήτων, ἐπισκέφθηκε τήν Δευτέρα 11/4/2011 τό Γηροκομεῖο Ρεθύμνου, ὅπου ἔψαλλε τό Μ. Ἀπόδειπνο στούς γέροντες καί τίς γερόντισσες. Κατόπιν ἀνταλλάχθηκαν θερμές καί ἐγκάρδιες εὐχές γιά τό Πάσχα.

Συνεχίζεται κάθε Πέμπτη, στίς 9.00 μ.μ. η Σύναξη Νέων, στήν Αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων Ρεθύμνου, στήν ὁποία συμμετέχει ὁ Επίσκοπός μας κ. Εὐγένιος μέ βοηθούς τούς Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβυτέρους Σωκράτη Ξενικάκη καί Ἰωάννη Κλειδῆ. Στίς  Συνάξεις αὐτές ὁ Ἐπίσκοπός μας  ἔχει τήν δυνατότητα νά ἐπικοινωνεῖ μέ τούς νέους τῆς Μητρόπολής μας, νά συζητεῖ μαζί τους, νά ἀκούει τίς σκέψεις καί τούς προβληματισμούς τους.

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
(18 Ὀκτωβρίου 2012)

Πραγματοποιήθηκε τήν Πέμπτη 18 Ὀκτωβρίου 2012 στίς 9:00 μ.μ. ὁ Ἁγιασμός καί ἡ πρώτη γιά ἐφέτος συνάντηση τῆς Συνάξεως τῶν Νέων τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας στήν αἴθουσα «Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὁ Α΄» τοῦ Κέντρου Ὀρθοδόξου Πολιτισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου. Ἡ Σύναξη τῶν Νέων θά γίνεται στόν ἴδιο χῶρο κάθε Πέμπτη ἀπό 9:00 ἕως 11:00 μ.μ.

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Τήν Πέμπτη 10 Ἰανουαρίου καί ὥρα 9:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε ἡ πρώτη γιά τό 2013 συνάντηση τῆς Συνάξεως τῶν Νέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου στήν αἴθουσα «Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὁ Α΄» τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου. Κατ’ αὐτήν, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Εὐγένιος εὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτα τῆς Συνάξεως καί μίλησε κατάλληλα καί ἐπίκαιρα γιά τό πνευματικό νόημα τοῦ χρόνου μέσα στήν Ἐκκλησία.

Ἡ Σύναξη τῶν Νέων θά συνεχίσει κανονικά καί ἐφέτος τίς συναντήσεις της κάθε Πέμπτη 9:00-11:00 μ.μ. στόν προαναφερθέντα χῶρο. Κάθε νέος καί νέα τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας μπορεῖ νά βρεῖ σέ αὐτήν ἕνα φιλόξενο καταφύγιο, στό ὁποῖο ὅλοι οἱ συμμετέχοντες προσπαθοῦν νά πραγματώσουν τήν ἀγαπητική κοινωνία τῶν προσώπων πού νοηματοδοτεῖ τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας καί σηματοδοτεῖ τήν Ὀρθόδοξη Παράδοση καί τόν Πολιτισμό μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013-2014

Ἀνακοινώνεται ὅτι ἀπό τήν Πέμπτη 17η Ὀκτωβρίου 2013 καί κάθε Πέμπτη, ἀπό 9.00 ἕως 11.00 μ.μ., ξεκινοῦν οἱ συναντήσεις τῆς Συνάξεως τῶν Νέων καί τῶν Φοιτητῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου. Καί ἐφέτος ἡ Σύναξη θά πραγματοποιεῖται στήν αἴθουσα «ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ Ο Α΄» τοῦ Κέντρου Ὀρθοδόξου Πολιτισμοῦ, ἡ ὁποία βρίσκεται στό ἱσόγειο τῶν γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου στήν ὁδό Π. Μανουσάκη 1 (δίπλα στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνης).
Στή Σύναξη αὐτή ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος ἐπικοινωνεῖ μέ τούς μαθητές, τούς φοιτητές καί ὅλους τούς νέους τῆς Μητροπόλεώς μας, συζητεῖ μαζί τους, ἀκούει τίς σκέψεις καί τούς προβληματισμούς τους. Συνεργοί του στή διακονία αὐτή εἶναι οἱ Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτεροι Σωκράτης Ξενικάκης καί Ἰωάννης Κλειδῆς.
Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας καλεῖ τούς νέους νά συμμετέχουν στή Σύναξη αὐτή καί ἀναμένει τήν ἀνταπόκρισή τους.

 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΪ-ΓΙΑΝΝΗΣ»
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣΤΑΜΠΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015

Πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή 15η Φεβρουαρίου 2015, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, ἀπό τήν Θεατρική Ὁμάδα τῆς Συνάξεως Νέων καί Φοιτητῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μασταμπᾶ Ἡρακλείου, ἡ παράσταση τοῦ θεατρικοῦ ἔργου μέ τόν τίτλο «Ἅϊ-Γιάννης».

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015

Τό Σάββατο 7η Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε προσκυνηματική ἐκδρομή τῆς Συνάξεως τῶν Νέων καί Φοιτητῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου. Τούς νέους τῆς Συνάξεως συνόδευσαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος καί οἱ Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτεροι Σωκράτης Ξενικάκης καί Ἰωάννης Κλειδῆς.

Η ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Κάθε Πέμπτη βράδυ, ἀπό 9.00 ἕως 11.00 μ.μ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2015
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014, ὥρα 9:00 μ.μ. 

Ἀνακοινώνεται ὅτι ξεκινοῦν οἱ συναντήσεις τῆς Συνάξεως τῶν Νέων καί τῶν Φοιτητῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου γιά τήν περίοδο 2014-2015. Ὁ Ἁγιασμός καί ἡ πρώτη συνάντηση τῆς Συνάξεως θά πραγματοποιηθοῦν τήν Πέμπτη 27η Νοεμβρίου 2014 καί ὥρα 9.00 μ.μ. στήν αἴθουσα «ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ Ο Α΄» τοῦ Κέντρου Ὀρθοδόξου Πολιτισμοῦ, ἡ ὁποία βρίσκεται στό ἱσόγειο τῶν γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου στήν ὁδό Π. Μανουσάκη 1 (δίπλα στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνης).

ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΪ-ΓΙΑΝΝΗΣ»
ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

 

Πραγματοποιήθηκαν τήν Πέμπτη 10η Ἀπριλίου καί τήν Παρασκευή 11η Ἀπριλίου 2014, ἀπό τήν Θεατρική Ὁμάδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μασταμπᾶ τῆς πόλεως Ρεθύμνης, δύο παραστάσεις τοῦ θεατρικοῦ ἔργου μέ τόν τίτλο «Ἅϊ-Γιάννης». Τό ἔργο αὐτό τοῦ Ρεθεμνιώτη συγγραφέα καί ἀκάματου συνεργάτη στήν διακονία τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, διδασκάλου κ. Γεωργίου Καλογεράκη, εἶναι ἀφιερωμένο στή ζωή καί στό μαρτυρικό τέλος τοῦ Τιμίου Ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

 Ἡ Σύναξη τῶν Νέων στήν εἴσοδο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γοργολαΐνι

Τό Σάββατο 15η Φεβρουαρίου 2014 ἡ Σύναξη τῶν Νέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου πραγματοποίησε τήν δεύτερη γιά τήν τρέχουσα περίοδο ἐξόρμησή της. Ἐπισκέφθηκε τό νομό Ἡρακλείου καί συγκεκριμένα τό Ἱερό Ἡσυχαστήριο τῶν Ἁγίων Θεοδώρων καθώς καί τήν Ἱστορική Ἱερά Μονή Γοργολαΐνι μέ τό ὑπέροχο μουσεῖο της.

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
23 Ἰανουαρίου 2014


Τήν Πέμπτη 23η Ἰανουαρίου 2014 καί ὥρα 9:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε ἡ τακτική ἑβδομαδιαία συνάντηση τῆς Συνάξεως Νέων καί Φοιτητῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου στήν αἴθουσα «Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὁ Α΄» τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου. Κατ’ αὐτήν, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Εὐγένιος εὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτα τῆς Συνάξεως.

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
17 Ὀκτωβρίου 2013

 

Τήν Πέμπτη 17η Ὀκτωβρίου 2013 ὁ Ἐπίσκοπός μας κ. Εὐγένιος τέλεσε τόν Ἁγιασμό γιά τήν ἔναρξη τῆς Συνάξεως τῶν Νέων καί Φοιτητῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου στήν αἴθουσα «ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ Ο Α΄» τοῦ Κέντρου Ὀρθοδόξου Πολιτισμοῦ, ἡ ὁποία βρίσκεται στό ἱσόγειο τῶν γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στήν ὁδό Π. Μανουσάκη 1 (δίπλα στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου πόλεως Ρεθύμνης).

 

Ἀνακοίνωση γιά τή Σύναξη Νέων τῆς Ἱερᾶς Μητρoπόλεώς μας

 

Ἀνακοινώνεται ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου ὅτι ἀπό τήν Πέμπτη 27 Ἰανουαρίου 2011 καί κάθε Πέμπτη, στίς 9.00 μ.μ. θά πραγματοποιεῖται Σύναξη Νέων, στήν Αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων Ρεθύμνου, στήν ὁποία θά συμμετέχει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος μέ βοηθούς τούς Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβυτέρους Σωκράτη Ξενικάκη καί Ἰωάννη Κλειδῆ.

 

Στήν Σύναξη αὐτή ὁ Ἐπίσκοπός μας θά ἔχει τήν δυνατότητα νά ἐπικοινωνεῖ μέ τούς νέους τῆς Μητρόπολής μας, νά συζητεῖ μαζί τους, νά ἀκούει τίς σκέψεις καί τούς προβληματισμούς τους.

 

Καλοῦμε ὅλους τούς Νέους νά συμμετέχουν στίς συνάξεις μας. Σᾶς περιμένουμε τήν Πέμπτη 27 Ἰανουαρίου, στίς 9.00 μ.μ.  στόν Ἁγιασμό γιά τήν ἔναρξη λειτουργίας τῆς Συνάξεως.

 

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες