Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 
Χαιρετισμός του Επισκόπου μας Χαιρετισμός του Επισκόπου μας
 
Τά τελευταῖα νέα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου
 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ
ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Δεῖτε τό ἀναλυτικό πρόγραμμα τῶν ἑορτασμῶν στό σύνδεσμο: ΕΟΡΤΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 2018.

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

«ΠΑΥΛΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ»

ΜΕ ΘΕΜΑ:

«ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥΜΕΝΟΝ»

Υπό την αιγίδα

της Ιεράς Μητροπόλεως

Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

   Η Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής «ΠΑΥΛΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ» διοργανώνει εκδήλωση - σπουδή στην Ψαλτική Τέχνη με θέμα: «ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥΜΕΝΟΝ», με την ευκαιρία της πρόσφατης έκδοσης του ομότιτλου μουσικού βιβλίου από τον Εντιμολ. και Μουσικολ. κ. Δημήτριο Νεραντζή, Άρχοντα Διδάσκαλο του Αποστόλου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ

16 Ἰανουαρίου 2018

   Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 16 Ἰανουαρίου 2018 στό Ἡράκλειο σέ Συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα τῆς ἁρμοδιότητός της.

   Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀσχολήθηκε ἐκτενῶς καί μέ τό θέμα τῆς ὀνομασίας τῶν Σκοπίων, σέ σχέση πρός τή χρήση τοῦ ὅρου «Μακεδονία» ἤ παράγωγου αὐτοῦ, τό ὁποῖο βρίσκεται στήν ἐπικαιρότητα.

 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΗ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΜΟΝΑΚΗ

Σπίτι τοῦ Πολιτισμοῦ, Κυριακή 14 Ἰανουαρίου 2018

   Παρατίθεται φωτογραφικό ὑλικό ἀπό τήν ἐκδήλωση μέ θέμα: «Κόσμημα πνευματικόν τῆς Ρεθύμνης. Μαρία Τσιριμονάκη (1925-2017)», πού συνδιοργάνωσαν τήν Κυριακή 14η Ἰανουαρίου 2018 στό «Σπίτι τοῦ Πολιτισμοῦ» τό Ἱστορικό καί Λαογραφικό Μουσεῖο Ρεθύμνης καί ὁ Σὐλλογος Κατοίκων Παλιᾶς Πόλης ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος καί τοῦ Δήμου Ρεθύμνης.

 

 

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΙ Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

12 Ἰανουαρίου 2018

   Τήν Παρασκευή 12η Ἰανουαρίου 2018 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος μετέβη στό Μέγαρο τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ρεθύμνης, ὅπου τέλεσε τόν Ἁγιασμό καί εὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτα γιά τήν ἔναρξη τοῦ νέου ἔτους, παρόντων τοῦ Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Ἀρναουτάκη, τῆς Ἀντιπεριφερειάρχου Ρεθύμνου κ. Μαίρης Λιονῆ, καθώς καί τῶν Δημάρχων Ρεθύμνης κ. Γεωργίου Μαρινάκη, Μυλοποτάμου κ. Δημητρίου Κόκκινου, Ἀμαρίου κ. Παντελεήμονος Μουρτζανοῦ καί Ἁγίου Βασιλείου κ. Ἰωάννου Ταταράκη.

 

 

Η ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΙΟΠΙΤΑ

ΤΟΥ ΙΕΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

11 Ιανουαρίου 2017

Της δημοσιογράφου Βάλιας Πετράκη

 

   Σε μια άρτια διοργανωμένη εκδήλωση την π. Πέμπτη το βράδυ (11-01-2018), στο κατάμεστο κέντρο «Μέγαρο», έκοψε την Αγιοβασιλόπιτά του ο Ιερατικός Σύνδεσμος της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Μετά από πολλά χρόνια είχαν την ευκαιρία οι κληρικοί να βρεθούν και να διασκεδάσουν όλοι μαζί και φυσικά και με τους ενορίτες τους.

 

 

Η ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΓΑΠΗ»

11 Ἰανουαρίου 2018

   Τήν Πέμπτη 11η Ἰανουαρίου 2018, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων καί Φίλων τῶν Ἀτόμων, Παιδιῶν καί Ἐνηλίκων μέ Ἀναπηρία «ΑΓΑΠΗ», εὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτα τοῦ Συλλόγου γιά τό ἔτος 2018. Παραβρέθηκαν ἡ κ. Μαίρη Λιονῆ, Ἀντιπεριφερειάρχης τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ρεθύμνης, καί ὁ κ. Γεώργιος Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνης.

 

 

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

ΚΑΙ Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

6 Ἰανουαρίου 2018

   Τό Σάβ­βα­το 6η Ἰ­α­νου­α­ρί­ου 2018, ἀ­νή­με­ρα τῆς Με­γά­λης Δε­σπο­τι­κῆς Ἑ­ορ­τῆς τῶν Θε­ο­φα­νεί­ων, ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νιος χο­ρο­στά­τη­σε στόν Ὄρ­θρο τῆς Ἑ­ορ­τῆς καί ἱ­ε­ρούρ­γη­σε κα­τά τήν Θεί­α Λει­τουρ­γί­α στόν Ἱ­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό τῶν Εἰ­σο­δί­ων τῆς Θε­ο­τό­κου πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης. Πρίν ἀ­πό τήν ἀ­πό­λυ­ση τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας, σύμ­φω­να μέ τό Τυ­πι­κό τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας, ὁ Ἐ­πί­σκο­πός μας τέ­λε­σε τήν Ἀ­κο­λου­θί­α τοῦ Με­γά­λου Ἁ­για­σμοῦ.

 

 

ΤΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ

ΣΤΟΝ ΟΣΙΟ ΙΓΝΑΤΙΟ ΤΟΝ ΣΙΝΑΪΤΗ

ΤΟΝ ΕΚ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

   Τό Ἐγ­κόλ­πιο Ἡ­με­ρο­λό­γιο τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου γιά τό ἔ­τος 2018 εἶ­ναι ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο στόν Ὅ­σιο Ἰ­γνά­τιο τόν Σι­να­ΐ­τη, τόν ἐκ Ρε­θύ­μνης. Στό προ­λο­γι­κό του ση­μεί­ω­μα ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νιος ἀ­να­φέ­ρει τά ἑ­ξῆς:

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες