Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 
Χαιρετισμός του Επισκόπου μας Χαιρετισμός του Επισκόπου μας
 
Τά τελευταῖα νέα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου

 

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δεῖτε ὅλες τίς ἀναρτήσεις σχετικά μέ τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀκολουθώντας τόν σύνδεσμο: ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ.

 

 

ΜΗΝΥΜΑ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Διαβάσετε παρακάτω τό Σεπτό Μήνυμα τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ, γιά τήν Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, δηλαδή τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους (1η Σεπτεμβρίου). Ἡ ἡμέρα αὐτή ἔχει ἀφιερωθεῖ ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο στήν προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Ὁ ἑορτασμός θεσπίσθηκε μέ Ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τήν 6η Ἰουνίου 1989.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Τρίτη, 30 Αὐγούστου 2016

Διαβάσετε παρακάτω τό Ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μετά τήν Συνεδρία Αὐτῆς, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε τήν Τρίτη 30ή Αὐγούστου 2016.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΟΡΤΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

1 ἕως 12 Σεπτεμβρίου 2016


Δεῖτε παρακάτω τό Πρόγραμμα τῶν Προεορτίων Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν πού θά πραγματοποιηθοῦν ἀπό 1ης ἕως 12ης Σεπτεμβρίου 2016 στό Ἱερό Προσκύνημα Τιμίου Σταυροῦ τῆς πόλεως Ρεθύμνης.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΡΙΑΣ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΩΝ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Διαβάσετε τό Πρόγραμμα τῆς Πανηγύρεως, ἀκολουθώντας τόν σύνδεσμο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΩΝ 2016.

 

Δεῖτε τήν πρόσκληση καί τό ἀναλυτικό πρόγραμμα τῆς ἐκδηλώσεως

στό σύνδεσμο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΝΣΕΡΤΟΥ.

 

 

ΕΞΕΔΗΜΗΣΕΝ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ

Ο ΑΟΙΔΙΜΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ

ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΩΣΑΚΟΥ


Α Γ Γ Ε Λ Τ Η Ρ Ι Ο Ν

 

Μετά βαθυτάτης θλίψεως ἀγγέλλομεν τήν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἀοιδίμου Δαμασκηνοῦ Μοναχοῦ, ἐκ τῶν πατέρων τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Τιμίου Σταυροῦ Βωσάκου.

 

Τήν Πέμπτην 25ην Αὐγούστου 2016 καί ἀπό ὥρας 7:00 π.μ. θά τελεσθῇ ἡ Θεία Λειτουργία ἐν τῷ Καθολικῷ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βωσάκου, ἡ δέ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ θά τελεσθῇ τήν 11ην πρό μεσημβρίας ὥραν τῆς ἰδίας ἡμέρας.

 

Παρακαλοῦμεν ὅπως εὔχησθε διά τήν ἀνάπαυσιν τῆς μακαρίας ψυχῆς τοῦ κεκοιμημένου ἀδελφοῦ ἡμῶν Δαμασκηνοῦ Μοναχοῦ μετά τῶν Ἁγίων.

 

Ἡ Ἀδελφότης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Σταυροῦ Βωσάκου

 

 

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Γ΄,

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΤΟΥ ΠΑΤΕΛΑΡΟΥ

ΣΤΗΝ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ, ΑΞΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Κυριακή, 21η Αὐγούστου 2016

Μέ τήν συμμετοχή πολυάριθμων προσκυνητῶν πραγματοποιήθηκε καί ἐφέτος ἡ Πανήγυρις τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Γ΄, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Πατελάρου, στόν Ἱερό Ναό του, πού βρίσκεται στήν γενέτειρά του Ἀξό Μυλοποτάμου.

 

 

Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

14 καί 15 Αὐγούστου 2016

Πα­ρα­θέ­το­με πλού­σι­ο φω­το­γρα­φι­κό ὑ­λι­κό ἀ­πό τόν Μέ­γα Πα­νη­γυ­ρι­κό καί Πο­λυ­αρ­χι­ε­ρα­τι­κό Ἑ­σπε­ρι­νό, τόν Ὄρ­θρο καί τήν Πο­λυ­αρ­χι­ε­ρα­τι­κή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α τῆς Ἑ­ορ­τῆς τῆς Κοι­μή­σε­ως τῆς Ὑ­πε­ρα­γί­ας Θε­ο­τό­κου στό Πα­νελ­λή­νι­ο Ἱ­ε­ρό Προ­σκύ­νη­μα τῆς Πα­να­γί­ας Σου­με­λᾶ τοῦ ὄ­ρους Βερ­μί­ου, στό Νο­μό Ἠ­μα­θί­ας.

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες