Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 
Χαιρετισμός του Επισκόπου μας Χαιρετισμός του Επισκόπου μας
 
Τά τελευταῖα νέα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

   Δεῖτε παρακάτω τό ἀναλυτικό Πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα, στό ὁποῖο περιλαμβάνονται καί οἱ ποιμαντικές παρουσίες τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου κατά τίς Ἅγιες αὐτές Ἡμέρες.

 

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ

ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ ,ΒΙΖ´

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

***

 

   Ἀ­δελ­φοὶ ἠ­γα­πη­μέ­νοι καὶ τέ­κνα θε­ο­φι­λῆ ἐν τῷ Ἀ­να­στάν­τι Κυ­ρί­ῳ,

 

   «Ἐν τῷ κό­σμῳ θλῖ­ψιν ἕ­ξε­τε˙ ἀλ­λὰ θαρ­σεῖ­τε, ἐ­γὼ νε­νί­κη­κα τὸν κό­σμον» (Ἰ­ω­άν. ις΄, 33), δι­α­βε­βαι­ώ­νει ὁ θα­νά­τῳ τὸν θά­να­τον μό­νος πα­τή­σας Κύ­ρι­ος τὰς γε­νε­ὰς τῶν ἀν­θρώ­πων. Χρι­στὸς Ἀ­νέ­στη! ἀ­να­φω­νοῦ­μεν καὶ ἡ­μεῖς πρὸς πάν­τας τοὺς ἐγ­γὺς καὶ τοὺς μα­κρὰν ἀ­πὸ τῆς Ἱ­ε­ρᾶς ταύ­της Αὐ­λῆς τοῦ βι­ω­μα­τι­κοῦ ἐν τῷ κό­σμῳ σταυ­ροῦ καὶ τῆς θλί­ψε­ως∙ ἀλ­λὰ καὶ ἀ­πὸ τῆς Αὐ­λῆς τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως∙ ἀ­πὸ τῆς κόγ­χης ταύ­της τῆς γῆς, τῆς Κων­σταν­τί­νου Πό­λε­ως, ἀ­πὸ ὅ­που δι­α­κη­ρύτ­τε­ται ὅ­τι «ζω­ὴ πο­λι­τεύ­ε­ται», δι­α­λυ­ο­μέ­νης τῆς κά­θε εἴ­δους φθο­ρᾶς καὶ αὐ­τοῦ τοῦ θα­νά­του.

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΟΝ ΕΟΡΤΗΝ

ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

 

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2017

 

Πρός

Τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν εὐσεβῆ λαό

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.

 

   Χρι­στός Ἀ­νέ­στη! Ἀ­γα­πη­μέ­να μου παι­δι­ά τῆς Το­πι­κῆς μας Ἐκ­κλη­σί­ας.

 

   «Ἀ­να­στά­σε­ως ἡ­μέ­ρα, καὶ λαμ­πρυν­θῶ­μεν τῇ πα­νη­γύ­ρει, καὶ ἀλ­λή­λους πε­ρι­πτυ­ξώ­με­θα. Εἴ­πω­μεν ἀ­δελ­φοί, καὶ τοῖς μι­σοῦ­σιν ἡ­μᾶς· Συγ­χω­ρή­σω­μεν πάν­τα τῇ Ἀ­να­στά­σει, καὶ οὕ­τω βο­ή­σω­μεν· Χρι­στὸς ἀ­νέ­στη ἐκ νε­κρῶν, θα­νά­τῳ θά­να­τον πα­τή­σας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνή­μα­σι, ζω­ὴν χα­ρι­σά­με­νος».

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ

ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΛΙΜΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΑΝΝΑΣ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ

ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ

«Ψηλαφίζοντας τις λέξεις …»

ΔΕΥΤΕΡΑ, 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017, 18:30

Αίθουσα Εκδηλώσεων Ιερού Ναού Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, Ρέθυμνο

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδηλώσεως εδώ.

 

   Με την στήριξη της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2017 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Ιερού Ναού Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων στο Ρέθυμνο, η μουσικοθεατρική παράσταση της συγγραφέως Άννας Μπιθικώτση με τίτλο «Ψηλαφίζοντας τις λέξεις … με τραγούδια που αγάπησα». Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

 

 

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Τρίτη τῆς Διακαινησίμου, 18 Ἀπριλίου 2017


   Τήν Τρίτη τῆς Διακαινησίμου, 18η Ἀπριλίου 2017, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος προεξῆρχε τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ ἀναστασίμου Ὄρθρου καί τῆς Πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Νεοφανῶν Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ παρεκκλήσιο τῆς Ἱερᾶς Γυνακείας Κοινοβιακῆς Μονῆς Ἁγίας Εἰρήνης Ρεθύμνης.

 

 

ΦΩΤΟΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Δείτε παρακάτω φωτογραφικό υλικό από τις Ακολουθίες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος του έτους 2017, στις οποίες προέστη ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος.

 

 

Η ΛΑΜΠΡΟΦΌΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΙ Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Κυριακή του Πάσχα, 16 Ἀπριλίου 2017


   Μέ τήν συμμετοχή τῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν καί πολλῶν πιστῶν ἑορτάσθηκε ἡ Λαμπροφόρος Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στήν Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.

 

 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ

ΚΑΛΑΝΔΑΡΕ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Μεγάλη Πέμπτη, 13 Ἀπριλίου 2017


   Τό πρωί τῆς Μεγάλης Πέμπτης, 13ης Ἀπριλίου 2017, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, στόν οἰκισμό Καλανδαρέ Μυλοποτάμου.

 

 

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ

9 Ἀπριλίου 2017


   Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, 9η Ἀπριλίου 2017, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος προέστη τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας στόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου Ἀτσιποπούλου, ὅπου, σύμφωνα μέ παλαιό ἔθος, γίνεται Λιτανεία «μετὰ βαΐων καὶ κλάδων» σέ ἀνάμνηση τῆς θριαμβευτικῆς εἰσόδου τοῦ Κυρίου μας στά Ἱεροσόλυμα.

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες